Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Arimidex® Filmdragerad tablett 1mg Tryckförpackning 98tabletter (kalenderförpackning)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Anastrozol Varunummer: 386953 Apotekets varuid: 20844
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Arimidex är och vad det används för

  Arimidex innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”. Arimidex används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.

  Arimidex verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Arimidex

  1 mg filmdragerade tabletter
  anastrozol
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Arimidex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Arimidex
  3. Hur du tar Arimidex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Arimidex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Arimidex är och vad det används för

  Arimidex innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”. Arimidex används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.


  Arimidex verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Arimidex

  Ta inte Arimidex

  • om du är allergisk mot anastrozol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).


  Ta inte Arimidex om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arimidex om du är osäker.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Arimidex

  • om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

  • om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Arimidex”).

  • om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

  • om du har problem med levern eller njurarna.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arimidex om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

  Tala om för vårdpersonalen att du tar Arimidex om du uppsöker sjukhus.

  Andra läkemedel och Arimidex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Arimidex kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Arimidex.


  Ta inte Arimidex om du redan tar något av följande läkemedel:

  • Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer), t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Arimidex fungerar som det ska.

  • Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

  • Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.

  Graviditet och amning

  Ta inte Arimidex om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Arimidex om du blir gravid och tala med din läkare.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Arimidex kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Arimidex. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Arimidex innehåller laktos

  Arimidex innehåller laktos, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Arimidex

  Ta alltid Arimidex enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  • Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

  • Försök ta tabletten vid samma tid varje dag.

  • Svälj tabletten hel med vatten.

  • Det spelar ingen roll om du tar Arimidex före, tillsammans med eller efter maten.


  Fortsätt att ta Arimidex så länge som läkaren eller apotekspersonalen har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker

  Användning för barn och ungdomar

  Arimidex ska inte ges till barn och ungdomar.

  Om du har tagit för stor mängd av Arimidex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Arimidex

  Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

  Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Arimidex

  Sluta inte ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

  • Huvudvärk

  • Värmevallningar

  • Illamående

  • Hudutslag

  • Smärta eller stelhet i lederna

  • Ledinflammation (artrit)

  • Svaghetskänsla

  • Benvävnadsförlust (osteoporos).


  Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 100 personer)

  • Aptitlöshet

  • Förhöjda eller höga nivåer av en fettsubstans som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses i ett blodprov.

  • Sömnighet

  • Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen)

  • Kittlande/stickande känsla eller domningar i huden, förlorat/försvagat smaksinne.

  • Diarré

  • Illamående (kräkningar)

  • Förändrade blodprover som visar hur din lever fungerar

  • Glesare hårväxt (håravfall)

  • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som omfattar ansikte, läppar eller tunga

  • Skelettsmärta

  • Vaginal torrhet

  • Blödningar från vagina (oftast under de första behandlingsveckorna – tala med läkare om blödningarna fortsätter)

  • Muskelsmärta.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 personer)

  • Förändringar av vissa blodprover som visar hur din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

  • Leverinflammation (hepatit)

  • Nässelutslag

  • Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller tummen fastnar i böjd position)

  • Ökade mängder kalcium i blodet. Om du drabbas av illamående, kräkningar och törst bör du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska, eftersom ditt blod kan behöva testas.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 personer)

  • En sällsynt hudinflammation som kan omfatta röda fläckar eller blåsor

  • Hudutslag som orsakas av överkänslighet (som kan bero på en allergisk eller anafylaktoid reaktion)

  • Inflammation i de små blodkärlen, vilket orsakar röd- eller purpurfärgning av huden. Mycket sällsynta symtom med led-, magsäcks- och njursmärtor kan förekomma; detta kallas ”Henoch-Schönleins purpura”.


  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos mindre än 1 av 10 000 personer)

  • En ytterst allvarlig hudreaktion med sår eller blåsor på huden. Detta kallas ”Stevens Johnsons syndrom”.

  • Allergiska reaktioner (överkänslighet) med halssvullnad som kan göra det svårt att svälja eller andas. Detta kallas ”angioödem”.

  Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.


  Effekter på skelettet

  Arimidex minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Arimidex ska förvaras

  Förvaras vid högst 30°C.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara dina tabletter på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Dina tabletter kan vara skadliga för dem.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvara tabletterna i originalförpackningen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är anastrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, povidon, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 300, titandioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter på ca 6,1 mm märkta med ’A’ på en sida och ’Adx1’ på den andra sidan.


  Förpackningar: dagmärkta blisterförpackningar med 28 och 98 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning


  AstraZeneca AB

  151 85 Södertälje

  tfn 08-553 260 00


  Tillverkare


  AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Storbritannien


  Platser för frisläppande av tillverkningssatser


  AstraZeneca UK Ltd

  Silk Road Business Park

  Macclesfield

  Cheshire SK10 2NA

  Storbritannien


  AstraZeneca

  Parc Industriel Pompelle

  Chemin de Vrilly

  Box 1050

  51689 Reims Cedex

  Frankrike


  AstraZeneca GmbH

  Tinsdaler Weg 183

  D-22880 Wedel

  Tyskland


  Anderson Brecon (UK) Ltd

  Forest Road

  Hay-on-Wye

  Herefordshire

  HR3 5EH

  Storbritannien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Arimidex


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-01-15


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.