Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Anastrozole TEVA Filmdragerad tablett 1mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Anastrozol Varunummer: 079597 Apotekets varuid: 38352
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Anastrozole Teva är och vad det används för

  Anastrozol som finns i Anastrozole Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Anastrozole Teva

  1 mg filmdragerade tabletter
  anastrozol
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Anastrozole Teva är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Teva
  3. Hur du använder Anastrozole Teva
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Anastrozole Teva ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Anastrozole Teva är och vad det används för

  • Anastrozole Teva innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”. Anastrozole Teva används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.

  • Anastrozole Teva verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.


  Anastrozol som finns i Anastrozole Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Teva

  Använd inte Anastrozole Teva

  • om du är allergisk (överkänslig) mot anastrozol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).


  Ta inte Anastrozole Teva om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Teva om du är osäker.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anastrozole Teva

  • om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

  • om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anastrozole Teva”).

  • om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

  • om du har problem med levern eller njurarna.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Teva om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.


  Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozole Teva om du uppsöker sjukhus.

  Andra läkemedel och Anastrozole Teva

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozole Teva kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozole Teva.


  Använd inte Anastrozole Teva om du redan använder något av följande läkemedel:

  • Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer) t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Anastrozole Teva fungerar som det ska.

  • Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

  • Ett läkemedel som kallas för en ”LHRH-analog”. Detta omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.

  Graviditet och amning

  Anastrozole Teva ska inte användas om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Anastrozole Teva om du blir gravid och tala med din läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Anastrozole Teva kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Anastrozole Teva. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Anastrozole Teva innehåller laktos

  Laktos är ett slags socker. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Anastrozole Teva

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  • Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

  • Försök ta tabletten vid samma tid varje dag.

  • Svälj tabletten hel med vatten.

  • Det spelar ingen roll om du tar Anastrozole Teva före, tillsammans med eller efter maten.


  Fortsätt att ta Anastrozole Teva så länge som läkaren har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år.

  Användning för barn och ungdomar

  Anastrozole Teva ska inte ges till barn och ungdomar.

  Om du har tagit för stor mängd av Anastrozole Teva

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Sverige tel. 112, Finland tel. 09-471977, 09-4711) för bedömning av risken eller rådgivning.

  Om du har glömt att ta Anastrozole Teva

  Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.
  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Anastrozole Teva

  Sluta inte ta dina tabletter även om du mår bra, annat än om din läkare rekommenderar detta.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 användare):

  • Huvudvärk

  • Blodvallningar

  • Illamående

  • Hudutslag

  • Smärta eller stelhet i lederna

  • Ledinflammation (artrit)

  • Svaghetskänsla

  • Benvävnadsförlust (osteoporos).


  Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

  • Aptitlöshet

  • Förhöjda eller höga nivåer av ett fettämne som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses i ett blodprov

  • Sömnighet

  • Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen)

  • Diarré

  • Illamående (Kräkningar)

  • Förändringar i blodprover som visar hur väl din lever fungerar

  • Glesare hårväxt (håravfall)

  • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som omfattar ansikte, läppar eller tunga

  • Skelettsmärta

  • Torrhet i slidan

  • Blödningar från slidan (oftast under de första behandlingsveckorna – tala med läkare om blödningarna fortsätter)

  • Muskelsmärta.


  Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

  • Förändringar av vissa blodprover som visar hur din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

  • Leverinflammation (hepatit)

  • Nässelutslag

  • Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller tummen fastnar i böjd position)

  • Ökad mängd kalcium i blodet. Om du upplever illamående, kräkningar och törst, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal då du kan behöva ta blodprover.


  Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare):

  • En sällsynt hudinflammation som kan omfatta röda fläckar eller blåsor

  • Hudutslag som orsakas av överkänslighet (som kan bero på en allergisk eller anafylaktoid reaktion)

  • Inflammation i de små blodkärlen, vilket orsakar röd- eller purpurfärgning av huden. Mycket sällsynta symtom med led-, magsäcks- och njursmärtor kan förekomma; detta kallas ”Henoch-Schönleins purpura”.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare):

  • En ytterst allvarlig hudreaktion med sår eller blåsor på huden. Detta kallas ”Stevens-Johnsons syndrom”

  • Allergiska reaktioner (överkänslighet) med halssvullnad som kan göra det svårt att svälja eller andas. Detta kallas ”angioödem”.


  Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.


  Effekter på skelettet
  Anastrozole Teva minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Anastrozole Teva ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är anastrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.

  • Övriga innehållsämnen är:
   Tablettkärna: laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E572), povidon K-30, natriumstärkelseglykolat typ A
   Dragering: hypromellos (E464), makrogol 400 och 6000 och titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  • Anastrozole Teva 1 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita runda tabletter. Ena sidan av tabletten är märkt med siffran ”93” och den andra sidan är märkt med ”A10”.

  • Anastrozole Teva 1 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar med 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3x10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 och 300 tabletter. Sjukhusförpackningar à 84 tabletter och endosförpackningar för sjukhusbruk med 10 (10x1) och 50 (50x1) filmdragerade tabletter tillhandahålls också.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Teva Sweden AB
  Box 1070
  251 10 Helsingborg
  Sverige


  Tillverkare:

  Teva UK Ltd, Eastbourne, Storbritannien


  Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederländerna


  Teva Santé SA, Sens, Frankrike


  Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungern


  Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllö, Ungern


  Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Tjeckien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-09-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.