Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

AmBisome® Pulver till infusionsvätska, lösning 50mg Injektionsflaska, 10x50mg

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amfotericin B Varunummer: 153379 Apotekets varuid: 24396
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad AmBisome är och vad det används för

  Den aktiva substansen i AmBisome är amfotericin B som är inkapslat i små fettpartiklar (liposomer). AmBisome är ett antibiotikum som används för att behandla allvarliga infektioner som orsakas av svamp. Du får läkemedlet som en infusion i ett blodkärl.

  AmBisome används också för att behandla visceral leishmaniasis, en sjukdom som orsakas av en parasit.

  AmBisome kan också användas för att behandla patienter som misstänks ha svampinfektioner och feber och har brist på en typ av vita blodkroppar som kallas neutrofiler. Neutrofiler är en typ av vita blodceller som hjälper till att bekämpa infektioner.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  AmBisome

  50 mg pulver till infusionsvätska, lösning
  Amfotericin B

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad AmBisome är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder AmBisome
  3. Hur du använder AmBisome
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur AmBisome ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad AmBisome är och vad det används för

  Den aktiva substansen i AmBisome är amfotericin B som är inkapslat i små fettpartiklar (liposomer). AmBisome är ett antibiotikum som används för att behandla allvarliga infektioner som orsakas av svamp. Du får läkemedlet som en infusion i ett blodkärl.


  AmBisome används också för att behandla visceral leishmaniasis, en sjukdom som orsakas av en parasit.


  AmBisome kan också användas för att behandla patienter som misstänks ha svampinfektioner och feber och har brist på en typ av vita blodkroppar som kallas neutrofiler. Neutrofiler är en typ av vita blodceller som hjälper till att bekämpa infektioner.

  2. Vad du behöver veta innan du använder AmBisome

  Din läkare ger dig inte AmBisome

  • om du är allergisk (överkänslig) mot amfotericin B eller något av övriga innehållsämnen i AmBisome.

  Varningar och försiktighet

  • om du får en allvarlig anafylaktisk reaktion:

   kommer läkaren att avbryta infusionen.


   En anafylaktisk reaktion är en akut, livshotande allergisk reaktion med sådana symtom som rodnad, klåda, illamående, svullnad i ansiktet, munnen, tungan och luftvägarna, ofta så kraftig att det blir svårt att andas.

  • om du får andra reaktioner som anses bero på infusionen:

   kan läkaren sänka hastigheten på infusionen så att du får AmBisome under en längre tid (cirka 2 timmar). Din läkare kan även ge dig läkemedel som förebygger reaktioner på infusionen. Se avsnitt 4 Eventuella Biverkningar nedan.

  • om du tar andra läkemedel som kan orsaka njurskador.

   AmBisome kan skada njurarna. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ta regelbundna blodprover för att testa kreatinin (en kemisk substans i blodet som visar njurfunktionen) och elektrolytnivåer (i synnerhet kalium och magnesium) vilka kan vara onormala på grund av försämrad njurfunktion. Detta är särskilt viktigt om du tar andra läkemedel som skulle kunna skada njurarna. Blodproverna kommer även att testas för förändringar i din leverfunktion och kroppens förmåga att producera nya blodceller.

  • om resultaten av blodtesterna visar att du har en låg nivå av kalium i blodet:

   kan läkaren skriva ut ett kaliumtillskott som du ska ta medan du får AmBisome.

  • om resultaten av dina blodtester visar en förändring i njurfunktionen eller andra viktiga förändringar:

   kan läkaren ge dig en lägre dos AmBisome eller avbryta behandlingen.

  • om du får eller just har fått en transfusion av vita blodceller (leukocyter).

   Det kan uppstå akuta och allvarliga problem i lungorna om du får AmBisome-infusion under eller strax efter en transfusion av vita blodceller, och därför kommer läkaren att rekommendera att infusionerna ges med så långa mellanrum som möjligt för att minska risken för lungproblem. Dessutom kommer din lungfunktion att övervakas.

  • om du har diabetes. Varje injektionsflaska med AmBisome innehåller cirka 900 milligram sackaros (socker).

  Intag av andra läkemedel

  Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Det är känt att följande läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av AmBisome.


  Läkemedel som kan orsaka njurskador, däribland:

  • Immunsuppressiva läkemedel (läkemedel som minskar aktiviteten hos kroppens naturliga försvar) t.ex. ciklosporin.

  • Läkemedel i antibiotikagruppen som kallas aminoglykosider.

  • Pentamidin, ett läkemedel som används för att behandla lunginflammation hos patienter med AIDS och leishmaniasis.

  Dessa läkemedel kan orsaka njurskador och AmBisome kan förvärra njurskadorna. Om du tar läkemedel som kan orsaka njurskador kommer läkaren eller sjuksköterskan att ta regelbundna blodprover för att testa om det skett några förändringar i njurarnas funktion.


  Läkemedel som kan sänka kaliumnivåerna, däribland:

  • Kortikosteroider (kortison: antiinflammatoriska läkemedel som verkar genom att minska immunsystemets reaktion) och kortikotropin(ACTH), som används för att reglera hastigheten i kroppens naturliga produktion av kortikosteroider.

  • Diuretika (urindrivande läkemedel), t.ex. furosemid.

  • Digitalisglykosider som används för att behandla hjärtsvikt. AmBisome kan sänka kaliumnivån i blodet vilket kan förvärra biverkningarna av digitalis (förändringar i hjärtrytmen).

  • Muskelavslappnande medel (t.ex. tubokurarin). AmBisome kan öka den muskelavslappnande effekten.


  Övriga läkemedel

  • Läkemedel mot svamp, t.ex. flucytosin. AmBisome kan förvärra biverkningarna av flucytosin (förändringar i kroppens förmåga att framställa nya blodceller vilket syns i blodtester).

  • Läkemedel mot cancer (antineoplastiska läkemedel) såsom metotrexat, doxorubicin, karmustin och cyklofosfamid. Om du tar läkemedel av denna typ under samma tid som du får AmBisome-infusioner kan det orsaka njurskador, väsande andning eller andningssvårigheter och lågt blodtryck.

  • Transfusioner av vita blodceller (leukocyter). Akuta och allvarliga problem i lungorna har uppkommit hos patienter som fått amfotericin B under eller kort efter transfusioner av vita blodceller. Infusionerna bör ges med så långa mellanrum som möjligt och lungfunktionen ska övervakas.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel


  Säkerheten för AmBisome till gravida kvinnor är okänd. Om du är gravid kommer läkaren att förskriva AmBisome endast om han/hon anser att nyttan med behandlingen är större än de möjliga riskerna för dig och ditt ofödda barn.


  Det är inte känt om AmBisome går över i bröstmjölk. Ett beslut om att amma eller inte medan du får AmBisome bör bygga på såväl den möjliga risken för barnet, nyttan med amning för barnet och nyttan med AmBisome-behandling för modern.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa av biverkningarna av AmBisome kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner på ett säkert sätt (se avsnitt 4 om Eventuella biverkningar).


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder AmBisome

  Du får alltid AmBisome av en läkare eller sjuksköterska.


  Vuxna


  Dosen AmBisome beror på kroppsvikten och anpassas enligt behoven för varje enskild patient.


  För behandlingen av systemiska svampinfektioner kan behandlingen vanligen pågå upp till 21 dagar.


  Du får den tillämpliga dosen AmBisome som en infusion i en ven.


  Normalt tar infusionen 30 till 60 minuter men för större doser kan infusionen ta upp till 2 timmar.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan AmBisome orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Feber, frossa och frossbrytningar är de vanligaste reaktionerna i samband med infusionen.


  Mindre vanliga reaktioner på infusionen kan vara trånghetskänsla i bröstet, bröstsmärta, andfåddhet, andningssvårigheter (eventuellt med väsande andning), rodnad, en snabbare hjärtfrekvens än normalt, lågt blodtryck och smärta i lederna, ryggen eller i skelettet (muskeloskeletal smärta). Dessa går snabbt över när infusionen avbryts. Dessa reaktioner behöver inte uppkomma vid framtida infusioner av AmBisome eller när en långsammare infusionstakt (2 timmar) används.


  Läkaren kan ge dig andra läkemedel för att hindra att reaktioner på infusionen uppkommer eller för att behandla symtomen om de skulle uppkomma. Du kan tillexempel få läkemedel mot smärta, överkänslighet eller läkemedel som verkar genom att minska immunsystemets reaktion.


  Om du får en allvarlig reaktion vid infusionen kommer läkaren att avbryta AmBisome-infusionen och du bör inte få denna behandling i framtiden.


  Följande biverkningar har uppkommit under behandling med AmBisome:  Kan påverka fler än 1 av 10 personer:

  • Trötthetskänsla eller förvirring eller muskelsvaghet eller kramper orsakade av låga kaliumnivåer i blodet

  • Illamående, kräkningar

  • Feber, frossa eller frossbrytningar  Kan påverka upp till 1 av 10 personer:

  • Trötthet eller förvirring eller muskelsvaghet eller kramper orsakade av låga nivåer av magnesium, kalcium eller natrium i blodet

  • Höga blodsockernivåer

  • Huvudvärk

  • Snabbare hjärtrytm än vanligt

  • Vidgning av blodkärlen, lågt blodtryck och rodnad

  • Andfåddhet

  • Diarré, buksmärta

  • Onormala resultat avseende lever- eller njurfunktion som syns i blodtester eller urintester

  • Hudutslag

  • Smärta i bröstet eller ryggen  Kan påverka upp till 1 av 100 personer:

  • Blödning i huden, blåmärken utan uppenbar orsak och blödning under lång tid efter en skada

  • Allergiliknande (anafylaktoid) reaktion [(se avsnitt 2 i den här bipacksedeln för information om allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner)].

  • Kramper (attacker eller anfall)

  • Andningssvårigheter, eventuellt med väsande andning


  Dessutom har följande biverkningar förekommit under behandling med AmBisome men det är okänt hur vanliga de är.

  • Blodbrist (anemi - en minskad mängd röda blodkroppar i blodet, med symtom i form av uttalad trötthet, andfåddhet efter lätt aktivitet och blekhet)

  • Anafylaktiska reaktioner och överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 2 i den här bipacksedeln för information om anafylaktiska reaktioner)

  • Hjärtattacker och en förändring av den normala hjärtrytmen

  • Njursvikt och nedsatt njurfunktion

  • Kraftig svullnad av huden runt läppar och ögon eller av tungan

  • Muskelnedbrytning

  • Skelettsmärta och ledvärk


  Påverkan på resultat av fosforblodtest. Falska resultat som visar ökade nivåer av fosfater i ditt blod kan förekomma vid analys med en speciell analysmetod som kallas PHOSm-metoden.


  Ifall ditt test visar höga nivåer av fosfater, kan ytterligare ett test med en annan metod vara nödvändig för att bekräfta resultaten.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur AmBisome ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen i varje injektionsflaska är amfotericin B 50 mg, inkapslat i liposomer (små fettpartiklar).


  • Övriga innehållsämnen är hydrerad sojafosfatidylkolin, kolesterol, distearoylfosfatidylglycerol, sackaros (socker), dinatriumsuccinathexahydrat, alfa-tokoferol, natriumhydroxid och saltsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  AmBisome är ett frystorkat pulver för infusionsvätska, lösning. Det är ett sterilt, ljusgult pulver som levereras i en glasinjektionsflaska om 15, 20 eller 30 milliliter. Varje injektionsflaska innehåller 50 milligram av det aktiva innehållsämnet, amfotericin B. Förslutningen utgörs av en gummipropp och en förseglande aluminiumring med en avtagbar plastkapsyl. Tio injektionsflaskor är förpackade i en kartong tillsammans med 10 filter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Gilead Sciences International Ltd

  Granta Park

  Abington

  Cambridge

  CB21 6GT

  Storbritannien


  Tillverkare

  Gilead Sciences Ireland UC

  IDA Business & Technology Park

  Carrigtohill

  County Cork

  Irland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-02-12


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Före användning måste AmBisome lösas upp i sterilt vatten för injektion och sedan spädas med en lösning som innehåller glukos. Det får endast ges som en infusion i en ven. AmBisome får inte ges med någon annan metod. AmBisome får inte blandas med saltlösningar eller med andra läkemedel eller elektrolyter. AmBisome får inte administreras genom en intravenös infart som tidigare använts för saltlösning ifall den först inte sköljts med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion.


  AmBisome är inte utbytbart mot andra amfotericin B-produkter då dessa ges i olika doser.


  LÄS HELA DETTA AVSNITT NOGA INNAN PÅBÖRJANDE AV REKONSTITUERING


  AmBisome ska först rekonstitueras i sterilt vatten för injektionsvätskor (utan bakteriostatiskt ämne) och därefter enbart spädas ut med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml).


  Användning av någon annan lösning än de rekommenderade, eller närvaro av ett bakteriostatiskt ämne (t ex bensylalkohol) i lösningen kan ge utfällning av AmBisome.


  AmBisome är INTE blandbart med saltlösning och får inte rekonstitueras eller spädas ut med saltlösning eller administreras genom en intravenös kanal som tidigare använts för saltlösning ifall den först inte sköljts med glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion. Ifall detta inte är genomförbart, skall AmBisome administreras via en separat kanal.


  Blanda INTE AmBisome med andra läkemedel eller elektrolyter.


  Aseptisk teknik måste beaktas under beredning av AmBisome eftersom inget konserveringsmedel eller bakteriostatiskt ämne ingår.


  AmBisome 50 mg pulver till infusionsvätska, lösning bereds enligt följande:


  Rekonstituering

  1. Tillsätt 12 ml sterilt vatten för injektionsvätskor till varje AmBisomeflaska (50 mg amfotericin B), för att uppnå en beredning innehållande 4 mg amfotericin B per ml (= stamlösning 4 mg/ml).


  2. SKAKA OMEDELBART FLASKAN KRAFTIGT under 30 sekunder för att få en fullständig dispergering av AmBisome. Efter rekonstituering är koncentratet en halvgenomskinlig, gul dispersion. Inspektera lösningen med avseende på synliga partiklar och fortsätt att skaka till all substans är fullständigt löst. Använd ej lösningen ifall utfällning av främmande ämne iakttas.


  Spädning

  3. Infusionslösningen erhålls genom spädning av stamlösning med mellan en (1) och nitton (19) delar glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion i volym. Beräkna mängden stamlösning som skall spädas vidare för att ge en infusionslösning med en slutlig koncentration i det rekommenderade intervallet 2,00 mg/ml till 0,20 mg/ml amfotericin (se tabell nedan för exempel vid spädning av 50 mg amfotericin B).


  Spädning av 50 mg amfotericin B

  Önskad koncentration av AmBisome i infusionsvätskan

  Stamlösning

  Glukoslösning

  ml

  del

  ml

  del

  0,2 mg/ml

  12

  1

  228

  19

  0,5 mg/ml

  12

  1

  84

  7

  2,0 mg/ml

  12

  1

  12

  1


  4. Drag upp den uträknade volymen av stamlösningen i en steril spruta.


  5. Använd det bifogade 5 mikrometerfiltret för att installera stamlösningen i en steril behållare med rätt volym glukoslösning (50, 100 eller 200 mg/ml) för infusion.


  SPARA INTE delvis använda injektionsflaskor för senare användning till patient.


  Den färdiga AmBisome infusionsvätskan skall administreras intravenöst genom infusion under 30-60 minuter. Vid behov kan ett infusionsfilter användas. Porstorleken får dock ej understiga 1,0 mikrometer.


  Hållbarhet efter beredning

  Eftersom AmBisome inte innehåller något konserveringsmedel bör den rekonstituerade och utspädda lösningen ur mikrobiologisk synpunkt användas omedelbart. Förvaringstider och -betingelser före användning är användarens ansvar men bör normalt inte överskrida 24 timmar med förvaring vid 2 °C–8 °C, såvida inte beredningen utfördes under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden (se kemisk/fysisk hållbarhet nedan).


  Följande kemiska/fysikaliska hållbarhet har visats

  Hållbarhet efter rekonstituering (stamlösning)

  Injektionsflaska av glas: 24 timmar vid högst 25°C under normala ljusförhållanden

  Injektionsflaska av glas och polypropylenspruta: upp till 7 dygn vid 2 °C-8 °C

  Får ej frysas

  SPARA INTE delvis använda injektionsflaskor för senare användning till patient.


  Hållbarhet efter spädning med glukosinfusionsvätska

  Infusionspåse (PVC eller polyolefin) förvaras vid högst 25 °C under normala ljusförhållanden eller vid 2 °C–8 °C. Får ej frysas: Se tabellen nedan för rekommendationer.  Infusionsvätska

  Spädning

  Koncentration av amfotericin B mg/ml

  Maximal förvaringstid vid 2 °C-8 °C

  Maximalförvaringstid vid

  25±2 °C

  Glukos 50 mg/ml

  1 per 2

  1 per 8

  1 per 20

  2,0

  0,5

  0,2

  7 dygn

  7 dygn

  4 dygn

  3 dygn

  3 dygn

  1 dygn

  Glukos 100 mg/ml

  1 per 2

  2,0

  2 dygn

  3 dygn

  Glukos 200 mg/ml

  1 per 2

  2,0

  2 dygn

  3 dygn


  Inkompatibiliteter

  AmBisome är inte fysikaliskt kompatibelt med natriumkloridlösning och skall därför inte spädas med natriumklorid. Natriumklorid skall inte tillsättas till AmBisome stam- eller infusionslösning. AmBisome skall inte infunderas tillsammans med andra läkemedel eller elektrolyter.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.