Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Aggrastat® Infusionsvätska, lösning 50mikrogram/ml Infusionspåse (IntraVia) i ytterpåse av folie, 250ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tirofiban Varunummer: 004450 Apotekets varuid: 11277
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Aggrastat är och vad det används för

  Aggrastat används för att underlätta blodtillförseln till hjärtat och hjälper till att förebygga bröstsmärta och hjärtinfarkt. Det verkar genom att förebygga bildning av blodproppar. Detta läkemedel kan också användas av patienter som har genomgått utvidgning av hjärtats kärl genom ballongsprängning (perkutan koronar intervention, PCI). Detta ingrepp görs oftast med hjälp av ett implantat av en liten tub för att underlätta blodflödet till hjärtat.

  Aggrastat är avsett att användas tillsammans med acetylsalicylsyra och ofraktionerat heparin.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Aggrastat

  (50 mikrogram/ml) infusionsvätska, lösning
  tirofiban

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Aggrastat är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Aggrastat
  3. Hur du använder Aggrastat
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Aggrastat ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Aggrastat är och vad det används för

  Aggrastat används för att underlätta blodtillförseln till hjärtat och hjälper till att förebygga bröstsmärta och hjärtinfarkt. Det verkar genom att förebygga bildning av blodproppar. Detta läkemedel kan också användas av patienter som har genomgått utvidgning av hjärtats kärl genom ballongsprängning (perkutan koronar intervention, PCI). Detta ingrepp görs oftast med hjälp av ett implantat av en liten tub för att underlätta blodflödet till hjärtat.

  Aggrastat är avsett att användas tillsammans med acetylsalicylsyra och ofraktionerat heparin.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Aggrastat

  Använd inte Aggrastat

  • om du är allergisk (överkänslig ) mot tirofiban eller mot något av övriga innehållsämnen i Aggrastat (anges i avsnitt 6 ”Innehållsdeklaration”).

  • om du har inre blödningar för närvarande eller om du haft inre blödning inom de senaste 30 dagarna.

  • om du tidigare har haft hjärnblödning, hjärntumör eller onormala blodkärl i hjärnan.

  • om du har okontrollerat, kraftigt förhöjt blodtryck (malign hypertension)

  • om du har lågt antal blodplättar (trombocytopeni) eller problem med blodets levringsförmåga.

  • om du använt Aggrastat eller annat liknande läkemedel och utvecklat trombocytopeni tidigare.

  • om du har haft ett slaganfall inom de senaste 30 dagarna eller slaganfall som innefattat blödning tidigare.

  • om du allvarligt skadats eller genomgått en stor operation inom de senaste 6 veckorna.

  • om du har en allvarlig leversjukdom.

   Din läkare kommer att gå igenom din medicinska historia för att fastställa om du löper ökad risk att få några biverkningar som är kopplade till detta läkemedel.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Aggrastat om du har eller har haft:

  • några medicinska problem

  • några allergier

  • genomgått hjärt/lungräddning, fått vävnadsprover tagna (biopsi), eller om du opererats eller genomgått annan procedur för njursten inom de senaste två veckorna.

  • skadats allvarligt eller genomgått en stor operation under de senaste 3 månaderna.

  • mag- eller tarmsår under de senaste 3 månaderna

  • blödning i mage eller från tarmar, eller blod i urin eller i avföring nyligen (inom 1 år)

  • nyligen har haft eller har symtom på sprickbildning i kroppspulsådern

  • okontrollerat högt blodtryck (hypertoni)

  • inflammation i hjärtsäcken (perikardit)

  • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

  • problem med blodkärlen på baksidan av ögonen (näthinnan)

  • behandlats med läkemedel som förebygger eller löser upp blodproppar

  • njurproblem

  • en speciell intravenös infart i nyckelbenet under de senaste 24 timmarna

  • hjärtsvikt

  • mycket lågt blodtryck beroende på hjärtsvikt

  • leversjukdom

  • lågt antal blodkroppar eller anemi

  Andra läkemedel och Aggrastat

  Aggrastat kan i allmänhet användas med andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom vissa läkemedel kan påverka varandras effekt. Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du tar andra läkemedel som hindrar blodet från att koagulera, såsom warfarin.

  Aggrastat med mat, dryck och alkohol

  Intag av mat och dryck påverkar inte detta läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  På grund av ditt sjukdomstillstånd ska du inte köra bil eller använda maskiner under användning av Aggrastat.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Aggrastat innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller cirka 917 mg natrium per 250 ml infusionspåse. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder Aggrastat

  Aggrastat ska förskrivas av en kvalificerad läkare som har erfarenhet av att behandla hjärtinfarkter.

  Du har getts, eller kommer att ges Aggrastat intravenöst. Din läkare kommer att besluta om lämplig dos, baserat på ditt allmäntillstånd och din vikt.

  Användning för barn och ungdomar

  Användning för barn rekommenderas inte.

  Om du använt för stor mängd av Aggrastat

  Dosen Aggrastat som du får kontrolleras noga av din läkare och apotekspersonal.

  Det vanligaste symtomet vid överdosering är blödning. Om du uppmärksammar en blödning ska du informera sjukvårdspersonal omedelbart. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Aggrastat

  Din läkare kommer att besluta om när dosen ska ges.

  Om du slutar att använda Aggrastat

  Din läkare kommer att avgöra när behandlingen ska avslutas. Om du vill avsluta behandlingen tidigare bör du dock diskutera andra alternativ med din läkare.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Blödning är den vanligaste biverkningen vid behandling med Aggrastat och kan inträffa i hela kroppen. Detta kan vara allvarligt, och i sällsynta fall leda till dödlig utgång.

  Om biverkningar uppstår kan medicinskt omhändertagande behövas. Om du får något av följande symtom när du använder Aggrastat ska du omedelbart kontakta din läkare:

  • tecken på blödning i skallen, såsom smärta i huvudet, försämrad syn eller hörsel, talsvårigheter, bortdomningar eller rörelse- eller balansproblem.

  • tecken på inre blödning såsom upphostande av blod eller blod i urin eller avföring

  • tecken på allvarlig allergisk reaktion såsom andningsproblem eller yrsel.


   Nedan följer en lista över biverkningar som har inträffat hos vissa patienter efter behandling med Aggrastat. Biverkningarna är listade efter sjunkande frekvens :


   Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • Blödning efter kirurgiskt ingrepp

  • Blödning under huden vid injektionsstället, eller i en muskel vilket orsakar svullnad.

  • Små röda blåmärken

  • Icke synligt blod i urin eller avföring

  • Sjukdomskänsla

  • Huvudvärk


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1av10 användare)

  • Blod i urinen

  • Blod i upphostningar

  • Näsblod

  • Blödning i tandkött och mun

  • Blödning från punkterat kärl

  • Sänkt antal röda blodkroppar (sänkt hematokrit och hemoglobin)

  • Sänkt antal blodplättar, under 90 000/mm3

  • Feber


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Blödning i mage eller tarmar

  • Blodiga kräkningar

  • Sänkt antal blodplättar, under 50 000/ mm3

  • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  • Blödning i skallen

  • Lokal blodutgjutning (hematom) som trycker på ryggmärgen

  • Blödning i inre organ i buken

  • Lungblödning

  • Akut och/eller kraftig sänkning av antal blodplättar, under 20 000/ mm3

  • Allvarlig allergisk reaktion med tryckkänsla över bröstet, utslag eller nässelfeber, samt reaktioner som orsakar andningssvårigheter och yrsel.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   

  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  5. Hur Aggrastat ska förvaras

  Din läkare och apotekspersonalen vet hur Aggrastat ska förvaras och tas om hand efter användning.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

  Används före utgångsdatum som  anges på påsen efter Utg.dat.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Får ej frysas.

  Förvaras i originalförpackningen (250 ml infusionspåse i foliepåse). Ljuskänsligt.

  Använd inte detta läkemedel om du noterar att det finns synliga partiklar eller att lösningen är missfärgad före användning.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet  eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är tirofiban.

  1 ml lösning för infusion innehåller 56 mikrogram tirofibanhydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 50 mikrogram tirofiban.

  Övriga innehållsämnen är: Natriumklorid, natriumcitratdihydrat, vattenfri citronsyra, vatten för injektionsvätskor, hydroklorsyra och/eller natriumhydroxid (för justering av pH).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aggrastat är en klar, färglös lösning tillgänglig enligt följande:

  250 ml IntraViaTM  infusionspåse (PL 2408, plast), färglös, 3-skikts polyolefinfilm med utgångsport och PVC-slang med blå topp. Den är förpackad i en förtryckt foliepåse.


  Förpackningsstorlekar: 1 eller 3 infusionspåsar à 250 ml lösning för infusion. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Correvio (UK) Ltd.

  Lakeside House

  1 Furzeground Way

  Stockley Park

  Heathrow

  UB11 1BD

  Storbritannien


  Tillverkare

  Arvato Distribution GmbH,

  Gottlieb Daimler Straße 1,

  33428 Harsewinkel,

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-11


  Denna produkt är endast avsedd för användning på sjukhus av specialistläkare vana vid behandling av akuta hjärtsyndrom.

  Aggrastat bör administreras tillsammans med ofraktionerat heparin och oral trombocytaggregationshämmare, inkluderande acetylsalicylsyra (ASA).


  Dosering och administeringssätt

  Hos patienter som behandlas med en tidig invasiv strategi för NSTE-ACS men som inte väntas genomgå angiografi under minst 4 timmar och upp till 48 timmar efter diagnos, ges Aggrastat intravenöst med en initial infusionshastighet på 0,4 mikrogram/kg/min i 30 minuter. Efter den initiala infusionen skall behandlingen med Aggrastat fortsätta med en underhållsinfusion med en hastighet om 0,1 mikrogram/kg/min. Aggrastat ska ges med ofraktionerat heparin (vanligtvis en intravenös bolusdos om 50-60 enheter (E)/kg vid behandlingsstart med Aggrastat och därefter cirka 1 000 E/timme titrerat med utgångspunkt från den aktiverade partiella tromboplastintiden (APT-tid), vilken bör vara ungefär dubbla normalvärdet, och oral behandling med trombocytaggregationshämmare, inkluderande men inte uteslutande ASA om det inte är kontraindicerat.

  Hos NSTE-ACS-patienter som är planerade att behandlas med PCI  inom 4 timmar efter diagnos eller hos patienter med akut hjärtinfarkt planerade för primär PCI  bör Aggrastat administreras med en initial bolusdos av 25 mikrogram/kg administrerat under 3 minuter åtföljt av underhållsinfusion med 0,15 mikrogram/kg/min under 12-24 timmar och upp till 48 timmar.

  Aggrastat skall ges i kombination med ofraktionerat heparin (dosering som ovan) och oral trombocytaggregationshämmare, inkluderande men inte uteslutande ASA, om det inte är kontraindicerat.


  Ingen dosjustering krävs för äldre.


  Patienter med svår njursvikt

  Vid svår njursvikt (kreatininclearance <30 ml/min) bör Aggrastat dosen minskas med

  50 %.


  Pediatrisk population

  Säkerhet och effekt av Aggrastat har inte fastställts hos barn.

  Inga data finns tillgängliga.


  Start och behandlingstid med Aggrastat

  Hos patienter som behandlas med en tidig invasiv strategi för NSTE-ACS men som inte väntas genomgå angiografi under minst 4 timmar och upp till 48 timmar efter diagnos, ska Aggrastat ges intravenöst med en initial infusionshastighet på 0,4 mikrogram/kg/min efter diagnos. Rekommenderad tid för underhållsdosen är minst 48 timmar. Infusion av Aggrastat och ofraktionerat heparin kan fortsätta under koronar angiografi och bör bibehållas i minst 12 timmar, men inte mer än 24 timmar efter angioplastik/aterektomi. När en patient är kliniskt stabil och inga koronara ingrepp planeras av behandlande läkare ska infusionen avbrytas. Totala behandlingstiden bör ej överskrida 108 timmar.

  Om en patient som har fått en diagnos på NSTE-ACS och behandlats med en invasiv strategi sedan genomgår angiografi inom 4 timmar efter diagnos, ska Aggrastat ges med en bolusdos  av 25 mikrogram/kg intravenöst vid start av PCI med fortsatt infusion under 12-24 timmar och upp till 48 timmar. Hos patienter med akut hjärtinfarkt planerade för primär PCI bör bolusinfusionen påbörjas snarast möjligt efter diagnos.


  Samtidig behandling (ofraktionerat heparin, orala antitrombocytaggregationshämmare, inkluderande ASA)

  Behandling med ofraktionerat heparin inleds med en intravenös bolusdos om 50-60 E/kg och fortsätts sedan med en underhållsdos på 1 000 E per timme. Heparindosen titreras för att upprätthålla en APT-tid på cirka två gånger normalvärdet.

  Om ej kontraindicerat, bör alla patienter få behandling med orala trombocytaggregationshämmare innan behandling med Aggrastat inleds. Denna medicinering bör fortgå åtminstone så länge infusion med Aggrastat pågår.

  De flesta studier som undersökt administrering med Aggrastat som ett hjälpmedel vid PCI har använt ASA i kombination med  klopidogrel som oral trombocytaggregationshämmare. Effekten av Aggrastat i kombination med antingen prasugrel eller ticagrelor har inte fastställts i randomiserade kontrollerade studier. 

  Om angioplastik (PCI) krävs ska heparintillförseln avbrytas efter PCI och katetern bör tas bort så snart koagulationen har återgått till den normala d v s när activated clotting time (ACT) är mindre än 180 sekunder (vanligtvis 2-6 timmar efter utsättande av heparin).


  Inkompatibiliteter

  Inkompatibilitet har setts med diazepam. Därför bör Aggrastat och diazepam inte administreras via samma intravenösa slang.

  Inga inkompatibiliteter har setts med Aggrastat och följande intravenösa beredningar: atropinsulfat, dobutamin, dopamin, adrenalinhydroklorid, furosemid, heparin, lidokain, midazolamhydroklorid, morfinsulfat, glyceryltrinitrat, kaliumklorid, propranololhydroklorid och famotidin injektion.


  Anvisningar för hantering

  Drag inte upp lösning direkt från infusionspåsen med en spruta.


  Bruksanvisning för användning av IntraViaTMinfusionspåse

  Att öppna: Drag i den skåra som finns i den dammskyddande folie- eller plastpåsen och tag ur IntraVia-infusionspåsen. Viss missfärgning av plasten beroende på fuktabsorption vid steriliseringsprocessen kan observeras. Detta är normalt och påverkar ej kvaliteten eller säkerheten hos lösningen. Missfärgningen kommer att försvinna gradvis. Kontrollera eventuellt läckage genom att klämma påsen hårt. Om läckage upptäcks ska lösningen kasseras eftersom steriliteten kan ha äventyrats.

  Använd ej om inte lösningen är klar och förseglingen är intakt.


  Tillsätt inte ytterligare läkemedel och drag inte upp lösning direkt från infusionspåsen med en spruta.


  OBSERVERA: Får ej seriekopplas. Sådan användning kan resultera i luftemboli beroende på att kvarvarande luft från en tömd påse dras med av vätska från en annan påse. Förberedelse för tillförsel

  1. Häng upp påsen i öglan.

  2. Avlägsna plastskyddet från porten i botten av infusionspåsen.

  3. Anslut infusionsaggregatet. Följ anvisningarna som medföljer aggregatet.

  4. Används enligt nedan givna dosberäkning.


  Följande tabell kan användas som guide för dosjustering baserat på kroppsvikt:


  0.4 mikrogram/kg/min Dosjustering

  Flertalet patienter

  0.4 mikrogram/kg/min Dosjustering

  Svår njursvikt

  25 mikrogram/kg

  Bolusjustering

  Flertalet patienter

  25 mikrogram/kg

  Bolusjustering

  Svår njursvikt

  Kroppsvikt (kg)

  30 minuters initial infusionshastighet (ml/timme)

  Infusionshastighet vid underhållsbehandling
  (ml/timme)

  30 minuters initial infusionshastighet
  (ml/timme)

  Infusionshastighet vid underhållsbehandling
  (ml/timme)

  Bolus

  (ml)

  Infusionshastighet vid underhållsbehandling
  (ml/timme)

  Bolus

  (ml)

  Infusionshastighet vid underhållsbehandling
  (ml/timme)

  30-37

  16

  4

  8

  2

  17

  6

  8

  3

  38-45

  20

  5

  10

  3

  21

  7

  10

  4

  46-54

  24

  6

  12

  3

  25

  9

  13

  5

  55-62

  28

  7

  14

  4

  29

  11

  15

  5

  63-70

  32

  8

  16

  4

  33

  12

  17

  6

  71-79

  36

  9

  18

  5

  38

  14

  19

  7

  80-87

  40

  10

  20

  5

  42

  15

  21

  8

  88-95

  44

  11

  22

  6

  46

  16

  23

  8

  96-104

  48

  12

  24

  6

  50

  18

  25

  9

  105-112

  52

  13

  26

  7

  54

  20

  27

  10

  113-120

  56

  14

  28

  7

  58

  21

  29

  10

  121-128

  60

  15

  30

  8

  62

  22

  31

  11

  129-137

  64

  16

  32

  8

  67

  24

  33

  12

  138-145

  68

  17

  34

  9

  71

  25

  35

  13

  146-153

  72

  18

  36

  9

  75

  27

  37

  13


  • När lösningen och förpackningen så tillåter ska parenterala läkemedel inspekteras med avseende på synliga partiklar och missfärgning före användning.

  • Aggrastat

  • Det rekommenderas att

  • Det är viktigt att säkerställa att inte infusion av den initiala dosen förlängs och att felberäkningar av infusionshastigheten för underhållsdosen baserat på patientens vikt undviks.

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Används före  utgångsdatum som anges på etiketten och ytterkartongen, efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Får ej frysas.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aggrastat är en klar, färglös lösning tillgänglig enligt följande:

  250 ml IntraViaTM  infusionspåse (PL 2408, plast), färglös, 3-skikts polyolefinfilm med utgångsport och PVC-slang med blå topp. Den är förpackad i en förtryckt foliepåse.

  Förpackningsstorlekar: 1 eller 3 infusionspåsar à 250 ml lösning för infusion. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att tillhandahållas.

  Särskilda anvisningar för destruktion och handhavande

  Oanvänt läkemedel eller avfall ska destrueras i enlighet med lokala föreskrifter.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.