Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Acetylcystein Sandoz Brustablett 200mg Rör, 25brustabletter

60:86
Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: cystein Varunummer: 089350 Apotekets varuid: 20299
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Acetylcystein Sandoz är och vad det används för

  Acetylcystein Sandoz löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

  Acetylcystein Sandoz används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

  Acetylcystein som finns i Acetylcystein Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Acetylcystein Sandoz

  200 mg och 600 mg brustabletter
  acetylcystein
  laktos och natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Acetylcystein Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Sandoz
  3. Hur du använder Acetylcystein Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Acetylcystein Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Acetylcystein Sandoz är och vad det används för

  Acetylcystein Sandoz löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.


  Acetylcystein Sandoz används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


  Acetylcystein som finns i Acetylcystein Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Sandoz

  Använd inte Acetylcystein Sandoz

  - om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Acetylcystein Sandoz

  • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören eller magsår så tala om det för din läkare, innan du börjar använda Acetylcystein Sandoz.

  • om du får nya hud- och slemhinnereaktioner. Avsluta användningen av Acetylcystein Sandoz och kontakta läkare.

  • Försiktighet ska iakttas hos patienter med histaminintolerans.

  Andra läkemedel och Acetylcystein Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Eftersom tillräcklig erfarenhet av användning av Acetylcystein Sandoz under graviditet och amning saknas, ska läkemedelspreparatet inte intas under graviditet och amning.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Behandling med Acetylcystein Sandoz påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Acetylcystein Sandoz innehåller laktos och natrium

  Acetylcystein Sandoz innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Acetylcystein Sandoz 200 mg innehåller 98,8 mg natrium och Acetylcystein Sandoz 600 mg innehåller 138,8 mg natrium och kan därför vara olämpliga för personer som är rekommenderade saltfattig kost.


  3. Hur du använder Acetylcystein Sandoz

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

  Lös brustabletten i ½-1 glas vatten innan du tar den.

  Om du använt för stor mängd av Acetylcystein Sandoz

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein Sandoz är bland annat yrsel, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.

  Om du har glömt att använda Acetylcystein Sandoz

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Acetylcystein Sandoz och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra biverkningar som kan förekomma:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): diarré, illamående.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): buksmärtor, kramp i luftrören.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Acetylcystein Sandoz ska förvaras

  Plaströr:

  200 mg: Förvaras vid högst 25°C.

  600 mg: Förvaras vid högst 30°C.


  Påsar:

  200 mg: Förvaras vid högst 30°C.

  600 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 brustablett innehåller:

  • Den aktiva substansen är acetylcystein 200 mg, respektive 600 mg.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri laktos, mannitol, askorbinsyra, sackarinnatrium, natriumcitratdihydrat, björnbärssmak. 600 mg tabletten innehåller även natriumcyklamat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Acetylcystein Sandoz 200 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra på ena sidan och med björnbärssmak. Skåran är inte avsedd för delning av brustabletten.

  Acetylcystein Sandoz 600 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra, björnbärssmak. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


  Plaströr:

  600 mg: 25 och 100 (4x25) brustabletter

  200 mg: 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter


  Påsar:

  600 mg: 25x1 och 100x1 brustabletter

  200 mg: 25x1, 100x1 och 300x1 brustabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


  Tillverkare:

  Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-25


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.