Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nicovel mint nikotintuggummi

4 mg | 192 st
346:-
Jämförpris: 1:80/st

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Nicovel Verksamt ämne: Nikotin Varunummer: 548422 Apotekets varuid: 48763
 • Minskar röksug, underlättar nedtrappning och lindrar abstinensbesvär
 • Frisk mintsmak
 • Från 18 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Nicovel Mint är och vad det används för

  Nicovel Mint används för att hjälpa personer att sluta röka.

  Nikotinet i Nicovel Mint lindrar symtom på nikotinabstinens och röksug när du slutar röka helt eller tillfälligt minskar ned rökningen för att underlätta rökavvänjning. På så sätt motverkar det återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta röka.

  Nicovel Mint är avsett för rökare som är 18 år eller äldre.

  När du plötsligt avbryter tillförseln av nikotin från tobak till kroppen kan du uppleva olika typer av obehag, så kallade abstinenssymtom. Med hjälp av Nicovel Mint kan du förhindra eller åtminstone minska dessa obehag, genom att fortsätta tillföra en liten mängd nikotin till kroppen under en kort tidsperiod.

  Rådgivning och stöd förbättrar vanligtvis chansen att lyckas.

  Du måste tala med läkare om du inte kan avhålla dig från rökning efter 6 månaders behandling med Nicovel Mint.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Nicovel Mint

  2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi
  nikotin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptbelagda.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte kan avhålla dig från rökning efter 6 månaders behandling med Nicovel Mint.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nicovel Mint är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nicovel Mint
  3. Hur du använder Nicovel Mint
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nicovel Mint ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nicovel Mint är och vad det används för

  Nicovel Mint används för att hjälpa personer att sluta röka.


  Nikotinet i Nicovel Mint lindrar symtom på nikotinabstinens och röksug när du slutar röka helt eller tillfälligt minskar ned rökningen för att underlätta rökavvänjning. På så sätt motverkar det återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta röka.


  Nicovel Mint är avsett för rökare som är 18 år eller äldre.


  När du plötsligt avbryter tillförseln av nikotin från tobak till kroppen kan du uppleva olika typer av obehag, så kallade abstinenssymtom. Med hjälp av Nicovel Mint kan du förhindra eller åtminstone minska dessa obehag, genom att fortsätta tillföra en liten mängd nikotin till kroppen under en kort tidsperiod.


  Rådgivning och stöd förbättrar vanligtvis chansen att lyckas.


  Du måste tala med läkare om du inte kan avhålla dig från rökning efter 6 månaders behandling med Nicovel Mint.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nicovel Mint

  Använd inte Nicovel Mint

  • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta tuggummi (anges i avsnitt 6).

  • om du är icke-rökare.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nicovel Mint.

  Du kanske kan använda Nicovel Mint men måste diskutera med läkare först om du har något av följande tillstånd:

  • nyligen (inom 3 månader) har haft hjärtinfarkt eller stroke.

  • bröstsmärtor (instabil angina) eller angina i vila.

  • någon hjärtsjukdom som påverkar din hjärtfrekvens eller hjärtrytm.

  • högt blodtryck som inte behandlas med läkemedel.

  • någon gång har haft allergiska reaktioner som har yttrat sig som svullnad av läppar, ansikte och svalg (angioödem) eller kliande hudutslag (nässelutslag). Användning av nikotinläkemedel kan ibland utlösa denna typ av reaktion.

  • svår eller måttlig leversjukdom.

  • svår njursjukdom.

  • diabetes.

  • överaktiv sköldkörtel.

  • en tumör i binjuren (feokromocytom).

  • magsår.

  • inflammation i matstrupen (esofagit).


  Tuggummit kan fastna i tandproteser och tandbryggor och kan i sällsynta fall skada dem.

  Barn och ungdomar

  Personer under 18 år ska endast använda Nicovel Mint på ordination av läkare. Nicovel Mint ska inte användas av icke‑rökare.


  Rätt dos för vuxna kan ge svår förgiftning eller vara dödlig för små barn. Det är därför av största vikt att du hela tiden förvarar Nicovel Mint utom syn- och räckhåll för barn.

  Andra läkemedel och Nicovel Mint

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Detta är särskilt viktigt om du använder andra läkemedel som innehåller:


  - teofyllin (för behandling av astma)

  - takrin (mot Alzheimers sjukdom)

  - klozapin (mot schizofreni)

  - ropinirol (för behandling av Parkinsons sjukdom)

  Nicovel Mint med mat och dryck

  Du bör inte äta eller dricka medan du tuggar tuggummit eftersom det kan minska effekten av Nicovel Mint.


  Sura drycker (t.ex. fruktjuice, kaffe eller läsk) påverkar upptaget av nikotin i munhålan.

  För att försäkra dig om att uppnå bästa effekt bör du undvika dessa drycker cirka 15 minuter innan du använder Nicovel Mint.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditet eftersom rökning kan leda till dålig tillväxt av fostret. Det kan även leda till för tidig födsel eller dödfödsel. Du ska helst försöka sluta röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte kan göra det ska du bara använda Nicovel Mint efter att ha rådgjort med den hälso- och sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din husläkare eller en läkare på ett specialistcenter för rökavvänjning.


  Nicovel Mint ska undvikas under amning eftersom nikotin passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet. Om din läkare har rekommenderat dig att använda Nicovel Mint under amning ska tuggummit tas direkt efter amning och inte under eller före amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns inga kända risker förenade med framförande av fordon eller användning av maskiner när Nicovel Mint används.

  Nicovel Mint innehåller butylerad hydroxitoluen.

  Butylerad hydroxitoluen kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit) och lokal irritation på munnens slemhinnor.


  Nicovel Mint innehåller maltitol och sorbitol.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar Nicovel Mint.


  3. Hur du använder Nicovel Mint

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tuggummits styrka ska väljas med hänsyn till ditt nikotinberoende. Om du röker fler än 20 cigaretter per dag eller om du tidigare har misslyckats med att sluta röka med hjälp av tuggummit på 2 mg ska du använda tuggummit på 4 mg. I annat fall ska du välja tuggummit på 2 mg.


  I början av behandlingen kan du ta ett tuggummi varje eller varannan timme. 8–12 tuggummin per dag är vanligtvis tillräckligt. Använd inte mer än 24 bitar om dagen.


  Vid användning mellan rökperioder för att minska rökningen:

  • 2 mg tuggummi: ta inte mer än 24 bitar om dagen

  • 4 mg tuggummi: ta inte mer än 12 bitar om dagen.


  Rökavvänjning (rökstopp)

  Behandlingstiden är individuell, men det tar vanligtvis minst 3 månader. Därefter ska nikotindosen minskas successivt. Behandlingen ska avbrytas när dosen har minskats till 1–2 bitar tuggummi om dagen. Du kan dock ta en bit tuggummi när du är röksugen.


  Rökreduktion (nedtrappning inför rökstopp)

  Nicovel Mint kan användas mellan rökperioder för att förlänga de rökfria intervallerna i syfte att minska rökningen så mycket som möjligt. Antalet cigaretter ska successivt ersättas av Nicovel Mint tuggummi. Om du inte har lyckats minska det dagliga antalet cigaretter till minst hälften efter 6 veckor, ska du söka professionell hjälp.

  Du ska försöka sluta röka så snart du känner dig motiverad, dock inte senare än 4 månader efter att du började använda Nicovel Mint. Därefter bör antalet använda nikotintuggummin successivt minskas, exempelvis genom att minska med en bit tuggummi varannan till var femte dag.

  Om du inte lyckas göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 4 månader ska du söka professionell hjälp.


  Regelbunden användning av Nicovel Mint tuggummi under mer än 6 månader rekommenderas vanligtvis inte. I vissa fall kan en längre behandlingsperiod vara nödvändig för att undvika återfall. Eventuella överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.


  Rådgivning och stöd kan förbättra chansen att lyckas.


  Tugga inte Nicovel Mint som ett vanligt tuggummi. Om Nicovel Mint tuggas för snabbt och utan pauser frigörs nikotinet för snabbt. Det kan orsaka obehag (t.ex. halsbränna och hicka).


  Tuggteknik för Nicovel Mint:

  1. Tugga Nicovel Mint långsamt tills du upplever en stark smak eller en lätt brännande känsla

  2. Låt tuggummit vila i munnen mellan kinden och tandköttet tills smaken och/eller den brännande känslan har avtagit

  3. Tugga tills smaken blir stark igen eller du upplever en lätt brännande känsla

  4. Upprepa tuggningsproceduren under cirka 30 minuter

  Om du använt för stor mängd av Nicovel Mint

  Du kan få en överdos av nikotin om du röker medan du tuggar Nicovel Mint. Symtomen på överdosering är bland annat illamående, ökad salivavsöndring, buksmärtor, diarré, svettningar, huvudvärk, yrsel, hörselrubbningar och uttalad svaghet (känsla av svaghet). Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag och oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps (kollaps på grund av mycket lågt blodtryck) och kramper.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller skujsköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Nicovel Mint kan orsaka biverkningar liknande dem som är förenade med nikotin som administreras i andra former. Biverkningar är vanligtvis dosberoende.


  Sluta ta Nicovel Mint och uppsök omedelbart läkare om du upplever något av följande symtom på allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga, till exempel angioödem. Dessa är sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • svullnad i ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  De vanligaste biverkningarna är irritation i mun eller svalg, särskilt under de första veckorna. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, mag-tarmbesvär, illamående, kräkningar, hicka och värk i käkmusklerna.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Medvetenhet om hjärtslagen (hjärtklappning) och hudrodnad eller hudutslag.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Oregelbundna hjärtslag (arytmi).


  Om biverkningarna är besvärande, eller inte försvinner, ska du kontakta läkare.


  Vissa symtom såsom yrsel, huvudvärk och sömnrubbningar kan orsakas av abstinenssymtom vid rökavvänjning och kan bero på för låg tillförsel av nikotin.


  När du slutar röka kan du få munsår. Sambandet med nikotinbehandling är dock oklart.

  5. Hur Nicovel Mint ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är nikotin. Nicovel Mint finns i två styrkor: 2 mg och 4 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: Tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen (E321)), kalciumkarbonat, sorbitol (E420), vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, sackarin (E954), acesulfamkalium (E950), smakämnen (mint, pepparmint, citron och menthol), talk, maltitol (E965), akaciagummi, titandioxid (E171) och karnaubavax.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nicovel Mint är ett vitt till gulaktigt, något konvext, rektangulärt tuggummi med en ungefärlig storlek på 18×12×5 mm.


  Förpackningsstorlekar (receptfria):

  Blisterförpackning med 2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 204 och 210 bitar


  Förpackningsstorlekar (receptbelagda):

  Blisterförpackning med 300, 408, 492, 500 och 504 bitar


  Blisterförpackningen är tillverkad av PVC/PVdC/aluminium eller PVC/PE/PVdC/aluminium.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orifarm Generics A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark


  Lokal företrädare:

  Orifarm Generics AB

  Box 56048

  102 17 Stockholm

  info@orifarm.com

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark Nicovel Mint 2 mg, Nicovel Mint 4 mg

  Island Nicovel Mint 2 mg, Nicovel Mint 4 mg

  Sverige Nicovel Mint 2 mg, Nicovel Mint 4 mg

  Norge Nicovel 2 mg medisinsk tyggegummi mintsmak, Nicovel 4 mg, medisinsk tyggegummi, mintsmak.  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-07


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.