Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nicotinell Peppermint Medicinskt tuggummi

2 mg | 96 st
195:-
Jämförpris: 2:03/st

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Nicotinell Verksamt ämne: Nikotin Varunummer: 049207 Apotekets varuid: 10194
 • Minskar röksug, underlättar nedtrappning och lindrar abstinensbesvär
 • Frisk pepparmintsmak
 • Från 18 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller nikotin. Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munnen. Detta läkemedel används för att minska nikotinbegäret och abstinensbesvären hos nikotinberoende personer. Det kan därigenom:

  - motverka återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta, eller

  - underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Nicotinell Peppermint tuggummi

  2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.


  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI
  3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Nicotinell tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka.

  Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller nikotin. Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munnen. Detta läkemedel används för att minska nikotinbegäret och abstinensbesvären hos nikotinberoende personer. Det kan därigenom:

  - motverka återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta, eller

  - underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

  2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI

  Använd inte Nicotinell Peppermint tuggummi

  • om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är icke-rökare.

  Var särskilt försiktig med Nicotinell Peppermint tuggummi

  Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell Peppermint om du har

  • haft hjärtinfarkt eller stroke nyligen

  • någon hjärtsjukdom

  • högt blodtryck

  • diabetes

  • överaktiv sköldkörtel

  • binjuretumör (feokromocytom)

  • nedsatt njur- och/eller leverfunktion

  • magsår

  Om du har något av dessa tillstånd kanske det inte är lämpligt att du använder Nicotinell Peppermint.


  Personer som har problem med leden i käken eller använder tandproteser kan ha svårt att tugga tuggummit. I dessa fall rekommenderas därför att du använder andra former av nikotinersättningsmedel än tuggummi.


  När du använder Nicotinell Peppermint ska du

  inte röka eftersom det kan leda till att nikotinkoncentrationen blir så hög att du mår dåligt.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, och att du håller på att sluta röka.


  Det är inte känt att Nicotinell Peppermint tuggummi skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Effekten av andra läkemedel kan dock påverkas av att man slutar röka. Detta är särskilt viktigt om man använder läkemedel som innehåller

  • teofyllin (används vid behandling av astma)

  • takrin (används vid behandling av Alzheimers sjukdom)

  • olanzapin och clozapin (används vid behandling av schizofreni).

  Användning av Nicotinell Peppermint tuggummi med mat och dryck

  Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Du bör därför undvika dessa drycker 15 minuter före användning av Nicotinell Peppermint.


  Barn och ungdomar

  Nikotindoser som toleraras av vuxna rökare under behandling kan orsaka allvarliga förgiftningssymptom hos små barn och leda till dödsfall. Därför är det viktigt att Nicotinell Peppermint förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Graviditet och amning

  Fostret kan påverkas av nikotin. Nicotinell Peppermint ska endast användas under graviditet efter ordination av läkare.

  Nikotin överförs till bröstmjölken och kan därför påverka barn som ammas. Nicotinell Peppermint ska endast användas under amning efter ordination av läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Nicotinell Peppermint har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner om man använder det enligt doseringsanvisningarna, men rökavvänjning kan påverka beteendet.

  Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell Peppermint tuggummi

  Eftersom Nicotinell Peppermint innehåller sorbitol bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel om din läkare har informerat dig om att du är överkänslig mot vissa sockerarter.


  Ett tuggummi innehåller 0,1 g sorbitol, vilket omvandlas till 0,02 g fruktos i kroppen. Kalorivärdet för ett tuggummi är 1,2 kcal.


  Tuggummit innehåller butylhydroxitoluen (E 321) vilket kan ge irritationer i munslemhinnan. Ett Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller 11 mg natrium. Detta bör beaktas av personer som ordinerats saltfattig kost.


  3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Tuggummistyrkan skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Använd Nicotinell Peppermint 4 mg tuggummi om

  • du är rökare med starkt nikotinberoende

  • du tidigare misslyckats med att sluta röka efter att ha använt tuggummi med styrkan 2 mg.

  I övriga fall ska Nicotinell Peppermint 2 mg tuggummi användas.

  Se tabell för optimal dosering:


  Svagt till måttligt nikotinberoende

  Måttligt till starkt nikotinberoende

  Starkt till mycket starkt nikotinberoende

  Mindre än 20 cigaretter/dag

  Mellan 20-30 cigaretter/dag

  Mer än 30 cigaretter/dag

  Låg dos (2 mg tuggummi) är att föredra

  Låg dos (2 mg tuggummi) eller hög dos (4 mg tuggummi) beroende på användarens tycke och smak

  Hög dos (4 mg tuggummi) är att föredra

  Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (4 mg), använd en lägre dos (2 mg).


  För att undvika obehag (t.ex. hicka eller halsbränna) är det viktigt att tuggummit tuggas på rätt sätt.


  Bruksanvisning:


  1. Tugga 1 tuggummi tills en kraftig smak förnims.

  2. Låt sedan tuggummit vila mellan kinden och tandköttet .

  3. Börja tugga igen när smaken mattas av.

  4. Upprepa detta förfaringssätt under cirka 30 minuter.

  Svälj inte tuggummit.  Dosering för vuxna över 18 år

  Ta ett tuggummi när du känner starkt behov av att röka.


  Vid behandlingens början kan vanligen 1 tuggummi tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt, oavsett tuggummits styrka. Största dygnsdos vid användning av 2 mg medicinskt tuggummi är 25 tuggummin och av 4 mg medicinskt tuggummi 15 tuggummin.


  Rökavvänjning:

  Behandlingen är individuell, men vanligtvis pågår den i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet tuggummin per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 tuggummin per dag.


  Regelbunden användning av Nicotinell Peppermint tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva använda tuggummibehandling längre tid för att inte återgå till rökning.


  Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.


  Rökreduktion:

  Nicotinell Peppermint används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria perioderna och i syfte att dra ned på rökningen så mycket som möjligt. Om du inte lyckats dra ned på antalet cigaretter per dag efter 6 veckor bör du söka professionell hjälp. Försök att sluta röka så snart du känner dig redo, men inte senare än 6 månader efter behandlingens början. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingens början bör du söka professionell hjälp.


  Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.


  Användning för barn och ungdomar

  Nicotinell ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation.

  Vid användning av för många tuggummin kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, svettning, ökad salivutsöndring, halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen och andnöd.


  Om du använt för stor mängd läkemedel, eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare eller sjukhus för bedömning av risken samt rådgivning.


  Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan leda till allvarliga symtom eller död.

  Om du har glömt att ta Nicotinell Peppermint tuggummi

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Symtom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnstörningar. Dessa kan vara abstinenssymtom som hör ihop med rökavvänjningen och bero på för låg tillförsel av nikotin.


  Sluta använda Nicotinell Peppermint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktiskreaktion)

  • svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag. Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


  Andra biverkningar:


  Vanliga biverkningar

  (drabbar 1 till 10 användare av 100)

  • yrsel, huvudvärk och sömnstörningar

  • hicka, magbesvär, illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring och inflammation i munslemhinnan. Värk i munnen, halsen och käkmusklerna kan förekomma, särskilt om man tuggar för intensivt. Dessa symtom kan oftast lindras genom att tugga långsammare.


  Mindre vanliga biverkningar

  (drabbar 1 till 10 användare av 1 000)

  • hjärtklappning

  • rodnad i huden (erytem) och kliande hudutslag (nässelutslag).


  Sällsynta biverkningar

  (drabbar 1 till 10 användare av 10 000)

  • störningar i hjärtrytmen

  • överkänslighetsreaktioner.

  Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar.


  I sällsynta fall kan tuggummit fastna i tandproteser eller tandbryggor och skada dem.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kasta läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi finns i två styrkor.


  Den aktiva substansen är nikotin.


  Ett Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin (motsvarande av 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).


  Övriga innehållsämnen är


  • tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen (E 321)), acesulfamkalium (E 950), polakrillin, kalciumkarbonat (E 170), glycerol (E 422), levomentol, naturligt mintsmakämne, mint millicaps, sukralos, natriumkarbonat (vattenfritt), natriumvätekarbonat, sorbitol (E 420) 101,8 mg (2 mg) eller 93,8 mg (4 mg), xylitol, mannitol (E 421), gelatin, titandioxid (E 171), karnaubavax och talk.


  Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi är sockerfritt.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Det dragerade tuggummit har benvit färg och är rektangulärt.


  Tuggummina är förpackade i blisterförpackningar med 12 tuggummin i varje. Blisterkartorna förpackas i kartonger som innehåller 12, 24, 84, 96 respektive 204 tuggummin.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby, tel. 08-732 32 00.

  Tillverkare

  FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grekland.

  Novartis Sverige AB, Kemistvägen 1, 183 11 TÄBY


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-04-07

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.