Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zonnic mint munhålepulver

2 mg | 20 st
59:-
Jämförpris: 2:95/st

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Zonnic Verksamt ämne: Nikotin Varunummer: 558586 Apotekets varuid: 46970
 • Minskar röksug, underlättar nedtrappning och lindrar abstinensbesvär
 • Små diskreta portionspåsar
 • Från 18 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zonnic Mint är och vad det används för

  Nikotinet i Zonnic Mint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

  När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonnic Mint kan du förhindra eller åtminstone minska dessa obehag genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.

  Råd och stöd ökar normalt chansen att lyckas.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zonnic Mint

  2 mg munhålepulver i portionspåse
  nikotin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om du inte kan sluta röka efter 6 månaders behandling med Zonnic Mint.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zonnic Mint är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Zonnic Mint
  3. Hur du använder Zonnic Mint
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zonnic Mint ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zonnic Mint är och vad det används för

  Nikotinet i Zonnic Mint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.


  När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonnic Mint kan du förhindra eller åtminstone minska dessa obehag genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.


  Råd och stöd ökar normalt chansen att lyckas.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Zonnic Mint

  Använd inte Zonnic Mint

  • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om du lider av svår hjärtsjukdom (tex instabil angina pectoris, allvarlig arrytmi),

  • om du nyligen (inom 3 månader) haft hjärtinfarkt eller slaganfall.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zonnic Mint om du har:

  • någon hjärt– eller kärlsjukdom,

  • obehandlat högt blodtryck,

  • svår leversjukdom,

  • svår njursjukdom,

  • diabetesoch använder insulin, se även ”Användning av andra läkemedel”,

  • magsår,

  • överaktiv sköldkörtel,

  • en tumör i binjurarna (feokromocytom).


  Om du har något av dessa tillstånd är det inte säkert att det är lämpligt att du använder Zonnic Mint.

  Barn och ungdomar

  Personer under 18 år ska endast använda Zonnic Mint efter läkares ordination. Zonnic Mint ska inte användas av icke-rökare.


  En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. Det är därför viktigt att du alltid förvarar Zonnic Mint utom syn-och räckhåll för barn.

  Andra läkemedel och Zonnic Mint

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol, flekainid, pentazocin eller insulin.

  Zonnic Mint med mat och dryck

  Du bör inte äta eller dricka med munhålepulvret i munnen, eftersom detta kan minska effekten av Zonnic Mint.


  Syrliga drycker (t ex juice) påverkar upptaget av nikotin i munhålan. För att försäkra dig om bästa effekt, bör du undvika dessa drycker ca 15 minuter före användning av Zonnic Mint.

  Graviditet och amning

  Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan leda till dålig fostertillväxt. Det kan också leda till för tidig förlossning eller till och med missfall. Det bästa är om du slutar röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Zonnic Mint endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller läkare som är specialiserad på rökavvänjning.


  Zonnic Mint ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om din läkare har rekommenderat dig att använda Zonnic Mint under amning ska munhålepulvret tas direkt efter amning och inte inom två timmar före amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Zonnic Mint påverkar inte förmågan att framföra fordon eller att sköta maskiner.

  Zonnic Mint innehåller aspartam

  Zonnic Mint munhålepulver innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


  3. Hur du använder Zonnic Mint

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Lägg in en portionspåse under överläppen och låt den ligga där i cirka 30 minuter. Flytta då och då runt påsen med tungan.


  I början av behandlingen kan 1 portionspåse tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 portionspåsar per dag tillräckligt. Högst 24 portionspåsar per dag bör användas.


  Rökavvänjning

  Behandlingstiden är individuell, men pågår vanligtvis i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet portionspåsar per dag. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 portionspåsar per dag. Du kan dock ta en portionspåse vid tillfällen när du är frestad att röka.


  Använd inte Zonnic Mint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apoteket.


  Rökreduktion

  Zonnic Mint används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om du efter 6 veckor inte kunnat minska antalet cigaretter per dag bör du söka professionell hjälp. Du bör försöka att sluta röka så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter du börjat använda Zonnic Mint. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader bör du söka professionell hjälp.


  Använd inte Zonnic Mint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apoteket.


  Nikotineffekterna inträder först efter några minuter. Därför kan man inte vänta sig samma snabba tillfredsställelse som vid rökning. Faran för förgiftning är liten om man skulle råka svälja ned munhålepulvret eftersom nikotinet då löses ut långsamt och ofullständigt.

  Om du använt för stor mängd av Zonnic Mint

  Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Zonnic Mint. Symtom på överdosering är illamående, ökad salivutsöndring, buksmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och kramper.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Zonnic Mint kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna är i regel dosberoende. Se även avsnitt 3 “Om du använt för stor mängd av Zonnic Mint”.


  De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är irritation i mun och hals under de första veckorna. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, obehagskänsla i magen, illamående, kräkningar och hicka.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är hjärtklappning och hudutslag.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är rubbning av hjärtrytmen och allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga.


  Om biverkningarna är besvärliga eller kvarstår kontakta då din läkare.


  Vissa symtom såsom yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter kan bero på abstinensbesvär vid rökavvänjning och hör ihop med att du sänker nikotintillförseln.


  Munsår kan uppstå när man slutar röka, men sambandet med nikotinbehandlingen är oklart.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zonnic Mint ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.


  Används före utgångsdatumet, som anges på burken/aluminiumpåsen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är nikotin. Zonnic Mint munhålepulver innehåller 2 mg nikotin.


  Övriga innehållsämnen i Zonnic Mint munhålepulver är: mikrokristallin cellulosa, mintsmakämne, askorbylpalmitat (E 304), trinatriumfosfat, acesulfamkalium (E 950), aspartam (E 951).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zonnic Mint är en rektangulär, pulverfylld portionspåse.


  Burk med skruvlock med barnskyddande förslutning i en aluminiumpåse: 20 portionspåsar.

  Burk med skruvlock med barnskyddande förslutning: 20 portionspåsar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  NicoNovum AB

  Järnvägsgatan 13

  252 24 Helsingborg


  Tillverkare

  Viminco A/S

  Lodshusvej 11

  DK-4230 Skælskør

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-10-21


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.