Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nasin nässpray

0,5 mg/ml | 7,5 ml

Webbpris

19:-
Jämförpris: 2533:33/l
Butikspris 29:90
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Nasin Verksamt ämne: Oximetazolin Varunummer: 088492 Apotekets varuid: 16213
 • Lindrar nästäppa vid förkylning
 • Avsvällande effekt minskar nästäppa och underlättar andning
 • Från 10 år. Ska inte användas mer än 10 dagar i följd.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Bruksanvisning

  Första gången du använder sprayen eller när du inte använt den under en längre tid, måste du ladda pumpen. Håll flaskan rakt upp och spraya några gånger i luften tills det blir en jämn dusch.

  1. Snyt ur näsan.

  Ta av skyddshuven.

  2. Håll sprayflaskan som bilden visar.

  3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan eller enligt läkares föreskrift). Gör på samma sätt i andra näsborren.

  4. Sätt på skyddshuven igen.

  Då det kan vara svårt att tömma flaskan helt är den fylld med något mer än 7,5 ml. På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd.

  Om du har tagit för stor mängd av Nasin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Nasin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Nasin 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml nässpray, lösning

  oximetazolinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkninar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


  I denna bipacksedel finns information om följande:

  1. Vad Nasin är och vad det används för

  2. Vad du behöver veta innan du tar Nasin

  3. Hur du tar Nasin

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur Nasin ska förvaras

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nasin är och vad det används för

  Nasin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.


  Nasin har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter.


  Oximetazolinhydroklorid som finns i Nasin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Nasin

  Ta inte Nasin:

  - om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Andra läkemedel och Nasin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel


  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Inga skadliga effekter hos foster har visats.


  Amning

  Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nasin passerar över i modersmjölk.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier har gjorts, men hittills finns det inget som tyder på att Nasin skulle påverka förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.


  Nasin innehåller bensalkoniumklorid

  Nasin innehåller bensalkoniumklorid, som kan verka irriterande på nässlemhinnan.

  3. Hur du tar Nasin

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Nässpray 0,25 mg/ml:

  Barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

  Barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.


  Nässpray 0,5 mg/ml:

  Vuxna och barn från 10 år: 2 sprayningar i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.


  Nasin ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nasin ge nästäppa.

  Bruksanvisning

  Första gången du använder sprayen eller när du inte använt den under en längre tid, måste du ladda pumpen. Håll flaskan rakt upp och spraya några gånger i luften tills det blir en jämn dusch.


  figur


  1. Snyt ur näsan.

  Ta av skyddshuven.

  2. Håll sprayflaskan som bilden visar.

  3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan eller enligt läkares föreskrift). Gör på samma sätt i andra näsborren.

  4. Sätt på skyddshuven igen.

  Då det kan vara svårt att tömma flaskan helt är den fylld med något mer än 7,5 ml. På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd.


  Om du har tagit för stor mängd av Nasin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Nasin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): nysningar, torrhet i mun och hals.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.


  Vid användning under lång tid kan Nasin ge nästäppa.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Nasin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras med skyddshuven påsatt.

  Används före det utgångsdatum som står på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

  1 ml innehåller:

  Nasin nässpray 0,25 mg/ml: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid.

  Nasin nässpray 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

  - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasflaska med näsadapter i plast, 7,5 ml.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

  c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  Nykær 68

  2605 Brøndby

  Danmark

  Tel: 020-22 66 70

  E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


  Tillverkare:

  Farmaclair

  440 Avenue du Général de Gaulle

  14200 Hérouville-Saint-Clair

  Frankrike

  Senaste revision.

  2015-07-13

Liknande produkt

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.