Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pinex filmdragerad tablett

500 mg | 20 st

Maxantal per beställning: 5

34:90
Jämförpris: 1:74/st
st
Köp
 • Webblager I lager hos leverantör
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Pinex Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 552627 Apotekets varuid: 44622
 • Lindrar smärta och feber
 • Vid förkylning, huvud-, tand-, menstruations- och muskelvärk
 • Från 8 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Ej till barn under 12 år i mer än 2 dygn utan kontakt med läkare. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pinex är och vad det används för

  Pinex innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel).

  Pinex används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskelvärk.

  Paracetamol som finns i Pinex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pinex

  250 mg, 500 mg filmdragerade tabletter
  paracetamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

  • Använd inte Paracetamol Actavis till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pinex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex
  3. Hur du tar Pinex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pinex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pinex är och vad det används för

  Pinex innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel).

  Pinex används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskelvärk.


  Paracetamol som finns i Pinex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex

  Använd inte Pinex

  - om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  - Pinex ska inte användas i kombination med alkohol, eftersom levern kan skadas allvarligt. Berusningseffekten av alkohol förstärks inte av samtidigt intag av paracetamol.


  Tala med läkare innan du tar Pinex:

  • om du har en njursjukdom eller leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation)

  • om du har alkoholproblem ska du inte använda Pinex utan läkares ordination.

  • om du är uttorkad eller undernärd t.ex. på grund av alkoholmissbruk, anorexi eller felaktig kosthållning

  • om du har blodbrist (nedbrytning av röda blodkroppar)

  • om du har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

  • om du tar andra läkemedel som påverkar levern

  • om du tar andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pinex utan att först tala med läkare eller apotekspersonal, eftersom det kan skada din lever allvarligt

  • om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom långvarig användning kan orsaka svår eller ofta återkommande huvudvärk. Du ska då undvika att öka dosen av smärtstillande läkemedel och istället kontakta din läkare för rådgivning

  • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra


  Varning: Intag av högre doser än den rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada. Den maximala dagliga dosen får därför inte överskridas. Försiktighet ska iakttas vid samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller paracetamol. Se ovan och avsnitt 3 “Om du tagit för stor mängd av Pinex”.


  Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Paracetamol Actavis ska inte användas till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


  Andra läkemedel och Pinex

  • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är speciellt viktigt för:

  • Kloramfenikol (mot infektioner) eftersom paracetamol kan göra så att kloramfenikol stannar kvar under längre tid i kroppen

  • Metoklopramid eller domperidon (mot illamående och kräkningar) eftersom dessa kan förstärka effekten av paracetamol

  • Kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet) och läkemedel som fördröjer magtömningen, eftersom dessa kan försvaga effekten av paracetamol

  • Probenecid (behandling av t.ex. gikt). Dosen av Pinex kan behöva sänkas.

  • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin), om du behöver daglig behandling med Pinex under lång tid.

  • Salicylamid (behandling av feber och lindrig smärta) eftersom det kan fördröja att paracetamol försvinner ur kroppen.

  • Lamotrigin (behandling av epilepsi) eftersom paracetamol kan minska dess effekt.

  • Läkemedel som eventuellt kan skada levern såsom:

   • barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi).

   • rifampicin (mot bakterieinfektioner)

   • isoniazid(behandling av tuberkulos)

   • fenytoin (behandling av epilepsi)

   • johannesört(Hypericum perforatum) (behandling av depression).

  Paracetamol kan påverka urinsyratester och blodsockertester.


  Pinex med mat, dryck och alkohol

  Samtidig användning av Pinex och intag av alkohol ska undvikas. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av paracetamol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Pinex kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

  Pinex kan tas i rekommenderad dos under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Användning av Pinex påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du tar Pinex

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Överskrid inte rekommenderad dos. Högre dos än den rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


  Användning:

  Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.

  Barn: Dosen ska baseras på barnets kroppsvikt och lämplig läkemedelsform ska användas. De åldersintervall som anges nedan för respektive viktgrupp är endast för vägledning.


  Tabletter 250 mg:

  Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg

  Vanlig dos är 2 till 4 tabletter (500 mg till 1000 mg) var 4: e till 6:e timme vid behov, dock högst 12 tabletter (3 g) per dag.


  Barn och ungdomar som väger 43 - 50 kg (ca 12-15 år)

  Vanlig dos är 2 tabletter (500 mg) var 4:e timme vid behov, dock högst 10 tabletter (2,5 g) per dag.


  Barn som väger 34 - 43 kg (ca 11-12 år)

  Vanlig dos är 2 tabletter (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 8 tabletter (2 g) per dag.


  Barn som väger 26 - 34 kg (ca 8-11 år)

  Vanlig dos är 1 tablett (250 mg) var 4:e timme eller 2 tabletter (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 6 tabletter (1,5 g) per dag.


  Barn som väger 20 - 26 kg (ca 6-8 år):

  Vanlig dos är 1 tablett (250 mg) var 4:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter per dag (1 g).


  Pinex 250 mg är inte avsett för barn som väger mindre än 20 kg, eftersom andra lämpliga läkemedelsformer finns tillgängliga.


  Tabletter 500 mg:

  Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg

  Vanlig dos är 1 till 2 tabletter (500 mg till 1000 mg) var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 6 tabletter (3 g) per dag.


  Barn och ungdomar som väger 43 - 50 kg (ca 12-15 år)

  Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 4:e timme vid behov, dock högst 5 tabletter (2,5 g) per dag.


  Barns som väger 34 - 43 kg (ca 11-12 år)

  Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter (2 g) per dag.


  Barn som väger 26 - 34 kg (ca 8-11 år)

  Vanlig dos är en halv tablett (250 mg) var 4:e timme eller 1 tablett (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 3 tabletter (1,5 g) per dag.


  Pinex 500 mg är inte avsett för barn som väger mindre än 26 kg.


  Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Pinex till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


  Patienter med försämrad funktion i njurar eller lever

  Använd inte Pinex utan läkares ordination om du har leverskada. Dosen ska sänkas eller tiden mellan doserna förlängas hos patienter med försämrad njurfunktion eller hos patienter med Gilberts syndrom. Hos patienter med allvarligt försämrad njurfunktion ska minst 8 timmar förflyta mellan två doser. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


  Äldre

  Ingen justering av dosen är nödvändig.


  Patienter med kronisk alkoholism

  Använd inte Pinex utan läkares ordination om du har alkoholproblem.

  Om du använt för stor mängd av Pinex

  Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering. Det finns risk för leverskada även om du mår bra, eftersom symtom på leverskada vanligtvis inte visar sig förrän efter ett par dagar. För att förhindra en eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in så tidigt som möjligt. Symtom på överdosering inkluderar illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit) blekhet och buksmärta. Dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar efter intag.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får något av följande symtom: andningssvårigheter, svullnad av ansikte, tunga eller svalg (allvarlig allergisk reaktion) sluta att ta detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare.


  Sällsynta biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

  • Allergiska reaktioner

  • Depression, förvirring, hallucinationer

  • Skakningar, huvudvärk

  • Synstörningar

  • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

  • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

  • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

  • Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden

  • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

  • Överdosering och förgiftning


  Mycket sällsynta biverkningar (örekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita och röda blodkroppar)

  • Låga nivåer av glukos i blodet

  • Förgiftning av levern (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

  • Grumlig urin och njursjukdomar

  Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), ansamling av vätska i struphuvudet, anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), leverförändringar och hepatit (leverinflammation), njurförändringar (allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kasta vatten), sjukdom i mage eller tarm, svindel.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Pinex ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  PVC/Aluminium blister: Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paracetamol. En filmdragerad tablett innehåller 250 mg paracetamol respektive 500 mg paracetamol.

  • Övriga innehållsämnen är: tablettens kärna: pregelatiniserad majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, talk och magnesiumstearat; filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol 3350 och talk.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  250 mg: Rund, vit filmdragerad tablett, 9,0 mm i diameter och märkt med ”PINEX 250” på ena sidan.


  500 mg: Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 17,0 mm x 7,2 mm, med brytskåra på ena sedan, märkt ”PINEX 500” på sidan utan brytskåra och märkt “A” och “L” på sidan med brytskåra.

  Tabletten kan delas i två lika stora delar.


  Förpackningsstorlekar:

  Blister: 10 eller 20 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavigurvegur 76-78

  220 Hafnarfjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-27


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.