Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hexident munskölj

1 mg/ml | 300 ml
69:90
Jämförpris: 233:-/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Hexident Verksamt ämne: Klorhexidin Varunummer: 002743 Apotekets varuid: 21296
 • Bakteriedödande vid exempelvis tillfällig inflammation i munslemhinnan
 • Som komplement då tandborstning är försvårad, bland annat vid tandköttsinflammation eller tandlossning
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Hexident är och vad det används för

  Hexident innehåller klorhexidin som verkar bakteriedödande. Klorhexidinet binds till tandyta och slemhinnor och förhindrar bakteriebeläggning.

  Hexident används som bakteriedödande medel i munhålan före och efter operation samt tillfälligt vid munhåleinfektioner hos protesbärare. Hexident används också då mekanisk rengöring av munhåla och tänder är försvårad, såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning, blödande tandkött och tandlossning.

  Klorhexidindiglukonat som finns i Hexident kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga tandläkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Hexident

  1 mg/ml munsköljvätska
  klorhexidindiglukonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hexident är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Hexident
  3. Hur du använder Hexident
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hexident ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hexident är och vad det används för

  Hexident innehåller klorhexidin som verkar bakteriedödande. Klorhexidinet binds till tandyta och slemhinnor och förhindrar bakteriebeläggning.


  Hexident används som bakteriedödande medel i munhålan före och efter operation samt tillfälligt vid munhåleinfektioner hos protesbärare. Hexident används också då mekanisk rengöring av munhåla och tänder är försvårad, såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning, blödande tandkött och tandlossning.


  Klorhexidindiglukonat som finns i Hexident kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga tandläkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Hexident

  Använd inte Hexident

  • om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Sköljning med Hexident bör utföras efter tandborstning med tandkräm. Munnen bör också sköljas noggrant med vatten efter tandborstning annars kan vissa ämnen t.ex. natriumlaurylsulfat, i tandkrämen motverka effekten av Hexident.

  För att uppnå optimal effekt bör dock sköljning med Hexident utföras tidigast 30 minuter efter tandborstning med tandkräm.

  Undvik kontakt med ögon.

  Graviditet och amning

  Kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker vid bilkörning.

  Hexident innehåller sorbitol

  Hexident innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Hexident

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om inte annat ordinerats av tandläkaren skölj munnen 2 gånger dagligen med ca 10 ml Hexident under minst 1 minut. Vätskan ska därefter spottas ut.

  Om du använt för stor mängd av Hexident

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Hexident

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare/tandläkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Hexident och kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårighet att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på en allvarlig överkänslighetsreaktion (angioödem, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

  Andra biverkningar:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Brun missfärgning på tungans översida och på tänderna. Denna missfärgning är inte skadlig och försvinner från tungan efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgning på tänderna poleras bort, rådfråga tandläkare.

  • Förändringar i smakupplevelser eller en brännande känsla på tungan kan förekomma men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt behandling.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Inflammation av munslemhinna och öronspottkörtlar

  • Nässelutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Hexident ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat 1 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är pepparmyntolja, xylitol 45 mg, polysorbat 80, etanol (96 %), sorbitol 70 % (icke kristalliserande) och vatten.

  Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08-630 19 00


  Tillverkare

  Unimedic AB

  Box 91

  864 21 Matfors


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-23


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.