Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dentan munskölj

0,05 % | 1000 ml
99:90
Jämförpris: 99:90/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Dentan Verksamt ämne: Natriumfluorid Varunummer: 030130 Apotekets varuid: 24527
 • Med fluor som förebygger karies
 • Stärker tändernas emalj
 • Från 12 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dentan är och vad det används för

  Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförts lokalt i munhålan, t ex genom en fluorlösning. Dentan munsköljvätska är en bruksfärdig natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

  Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn över 6 år och vuxna. Dentan kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk t.ex. vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes, fastsittande tandställning. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dentan

  0,05 % munsköljvätska
  natriumflourid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dentan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan
  3. Hur du använder Dentan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dentan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dentan är och vad det används för

  Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförts lokalt i munhålan, t ex genom en fluorlösning. Dentan munsköljvätska är en bruksfärdig natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.


  Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn över 6 år och vuxna. Dentan kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk t.ex. vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes, fastsittande tandställning. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan

  Använd inte Dentan

  • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Det finns inga risker med att använda Dentan under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Dentan innehåller metylparahydroxibensoat

  Dentan innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du använder Dentan

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering

  Barn 6-12 år: Dosering enligt rekommendation av tandvårdsperonal.


  Barn över 12 år och vuxna med hög kariesrisk eller med mycket karies: 

  10 ml Dentan fluorlösning 1-2 gånger dagligen, som alternativ till fluortabletter.


  Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen. Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger.

  Om du använt för stor mängd av Dentan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Dentan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dentan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, mycket sällsynt)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Andra biverkningar

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, inflammation i munnen (kan ge symtom som brinnande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dentan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumfluorid 0,5 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), etanol (96 %) 2,5 mg och vatten.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-20


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.