Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dentan mint munskölj

0,2 % | 500 ml
69:90
Jämförpris: 139:80/l
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Dentan Verksamt ämne: Natriumfluorid Varunummer: 144786 Apotekets varuid: 24222
 • Med fluor som förebygger karies
 • Stärker tändernas emalj
 • Från 12 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dentan Mint är och vad det används för

  Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs lokalt i munhålan, t.ex. genom en fluorlösning. Dentan Mint munsköljvätska är en natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

  Dentan Mint används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl.a. vid muntorrhet (t.ex. vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dentan Mint

  0,2 % munsköljvätska
  natriumfluorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar tala med läkare tandläkare eller tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dentan Mint är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan Mint
  3. Hur du använder Dentan Mint
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dentan Mint ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dentan Mint är och vad det används för

  Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs lokalt i munhålan, t.ex. genom en fluorlösning. Dentan Mint munsköljvätska är en natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

  Dentan Mint används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl.a. vid muntorrhet (t.ex. vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan Mint

  Använd inte Dentan Mint

  • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Graviditet och amning

  Det finns inga risker med att använda Dentan Mint under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Dentan Mint innehåller metylparahydroxibensoat

  Dentan Mint innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du använder Dentan Mint

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering

  Vuxna och barn över 12 år med förhöjd kariesrisk:

  10 ml Dentan Mint fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


  Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.


  Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen.

  Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger.

  Om du använt för stor mängd av Dentan Mint

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Dentan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dentan Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, mycket sällsynt)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Andra biverkningar

  Sällsynta (kan förekomma upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, inflammation i munnen (kan ge symtom som brännande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).


  Vid oavsiktlig nedsväljning av Dentan Mint kan kortvarigt illamående uppstå.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dentan Mint ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumfluorid 2 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), xylitol (sötningsmedel), pepparmyntolja (smakämne), makrogollauryleter, etanol (96 %) och vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, färglös vattenlösning. Förpackningsstorlekar 500 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-20


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.