Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dentan sugtablett

0,75 mg | 100 st
49:90
Jämförpris: 0:50/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Dentan Verksamt ämne: Natriumfluorid Varunummer: 001398 Apotekets varuid: 22800
 • Innehåller fluor som förebygger karies
 • Stärker tändernas emalj
 • Från 12 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dentan är och vad det används för

  Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs i munhålan, t ex genom att suga på fluortabletter. Fluorsugtabletter används främst när risken för att utveckla karies är förhöjd eller när tandläkaren har bedömt att kariesförekomsten är hög.

  Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn och vuxna. Dentan sugtabletter kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk, t ex vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes eller fastsittande tandställning. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är tandborstning med fluortandkräm.

  Natriumfluorid som finns i Dentan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga tandläkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dentan

  0,75 mg sugtabletter
  flour

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dentan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan
  3. Hur du använder Dentan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dentan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dentan är och vad det används för

  Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs i munhålan, t ex genom att suga på fluortabletter. Fluorsugtabletter används främst när risken för att utveckla karies är förhöjd eller när tandläkaren har bedömt att kariesförekomsten är hög.


  Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn och vuxna. Dentan sugtabletter kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk, t ex vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes eller fastsittande tandställning. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är tandborstning med fluortandkräm.


  Natriumfluorid som finns i Dentan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga tandläkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan

  Använd inte Dentan

  • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Dentan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Det är inte känt om Dentan påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Det finns inga kända risker med att använda Dentan under graviditet.

  Om du ammar, rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Dentan innehåller sorbitol

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Dentan

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn över 12 år: 1 sugtablett á 0,75 mg 2 gånger dagligen.

  En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är tandborstning med fluortandkräm.


  Fördela intaget av sugtabletter och användningen av fluortandkräm över dagen så att fluortillförseln sker vid så många tillfällen som möjligt.


  Till barn under 12 år ges Dentan endast på tandläkares rekommendation.

  Om du använt för stor mängd av Dentan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Dentan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dentan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Övriga biverkningar:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Vid regelbunden användning under den tid då tandemaljen hårdnar (mineraliseras) (upp till cirka 8 års ålder) kan störningar i emaljbildningen uppkomma (emaljfluoros). Enstaka vita fläckar kan då synas på tandytan. Vid behandling av större barn och vuxna saknas sannolikt dessa biverkningar.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Svullnad i munnen, diarré.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dentan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är natriumfluorid. 1 tablett innehåller 1,66 mg natriumfluorid vilket motsvarar 0,75 mg fluor.


  Övriga innehållsämnen: Sorbitol, xylitol, povidon, makrogol 6000, pepparmintarom, talk och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Dentan sugtabletter är vita, runda tabletter.

  Förpackningsstorlekar: Plastburk 100 och 270 st


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-21


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.