Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Imodium tablett

2 mg | 16 st

Maxantal per beställning: 5

54:90
Jämförpris: 3:43/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Imodium Verksamt ämne: Loperamid Varunummer: 114072 Apotekets varuid: 15959
 • Stoppar tillfällig diarré och minskar tarmrörelserna
 • Motverkar vätskeförlust
 • Från 12 år. Om du inte blivit bättre inom 2 dygn ska läkare kontaktas.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Imodium är och vad det används för

  Imodium normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförluster och ökar förmågan att hålla avföringen.

  Imodium används vid tillfällig (akut) diarré. Kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (fecesinkontinens).

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Imodium

  2 mg tabletter, 0,2 mg/ml oral lösning
  Loperamidhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Imodium är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Imodium
  3. Hur du tar Imodium
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Imodium ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Imodium är och vad det används för

  Imodium normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförluster och ökar förmågan att hålla avföringen.


  Imodium används vid tillfällig (akut) diarré. Kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (fecesinkontinens).


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Imodium

  Ta inte Imodium

  • om du är allergisk mot loperamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid blod i avföringen eller vid hög feber (tarminfektion orsakad av bakterier som Salmonella, Shigella och Campylobacter),

  • vid inflammation i tjocktarmen (t ex ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit orsakad av antibiotika),

  • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk.

  Imodium ska inte ges till barn under 12 år.

  Varningar och försiktighet

  • Behandling med Imodium lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling skall därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand.

  • Om tillfällig diarré inte upphört efter två dagars behandling avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  • Vid tecken på förstoppning eller andra tecken på försämrad tarmpassage avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  • Om du har nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Imodium påbörjas.

  • Vid diarrétillstånd förlorar du mycket vätska. Det är därför av vikt att du ersätter vätskeförlusten genom att dricka mycket.

  • Om du har AIDS skall du avbryta behandlingen med Imodium vid första tecken på uppspänd buk.

  Barn

  Imodium skall inte ges till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Imodium

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Imodium om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är

  • kolestyramin och gemfibrozil (blodfettssänkande),

  • kinidin (mot rubbningar i hjärtrytmen och malaria),

  • ritonavir (mot HIV/AIDS),

  • ciklosporin (hämmar immunförsvaret),

  • verapamil (blodtryckssänkande),

  • erytromycin och klaritromycin (antibiotika),

  • itrakonazol och ketokonazol (medel mot svampinfektioner),

  • desmopressin som tas via munnen (medel som används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus samt sängvätning hos barn och nattliga urinträngningar hos vuxna)

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Graviditet

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga läkare innan du tar Imodium om du är gravid eller tror att du är gravid.

  Amning

  Imodium rekommenderas inte om du ammar eftersom små mängder av läkemedlet kan gå över i modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Imodium.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Imodium tabletter innehåller laktos

  Imodium tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Imodium oral lösning innehåller nykockin, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

  Imodium oral lösning innehåller färgämnet nykockin och konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


  3. Hur du tar Imodium

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är: Vid tillfällig diarré:

  Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 tabletter eller 20 ml oral lösning. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett eller 10 ml oral lösning åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter eller 80 ml per dygn. Ta Imodium högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ordinera annan dosering.


  Vid kronisk diarré: Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.

  Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: 1-8 tabletter eller 10-80 ml oral lösning/dygn. Ta högst 8 tabletter eller 80 ml per dygn.


  Tabletterna bör sväljas hela med ett 1/2 glas vatten.


  Flaskan med oral lösning har barnsäkert lock som öppnas genom att det hålls nedtryckt och skruvas moturs (se bild).


  imodium_pil

  Om du har tagit för stor mängd av Imodium

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom på överdosering kan vara muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårigheter att kissa och svag andning. Barn är mer känsliga för överdosering än vuxna.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Imodium och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande sällsynta symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är tecken på angioödem.

  • extrem trötthet, koordinationsproblem och medvetandeförlust eller medvetandesänkning.

  • svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

  • Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys): Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

  • Stevens-Johnsons syndrom: En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.


  Följande biverkningar är rapporterade

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): förstoppning, illamående, väderspänning/gasbildning, huvudvärk och yrsel.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): sömnighet, smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär och utslag.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, muskelstelhet, små pupiller, klåda, nässelfeber samt svårigheter att kissa.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Imodium ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen / flaskan.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är:

  Tabletter: loperamidhydroklorid 2 mg

  Oral lösning: loperamidhydroklorid 0,2 mg/ml


  Övriga innehållsämnen är:

  Tabletter: laktosmonohydrat 163 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, talk, propylenglykol, makrogol, polysorbat 60, polysorbat 80, karnaubavax, vitt bivax och titandioxid E171 (färgämne).

  Oral lösning: glycerol, sackarinnatrium, vattenfri etanol, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) (konserveringsmedel), nykockin (E124) (färgämne), hallon- och rödavinbärsessens (smakämne) och vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletter 2 mg: vita och runda, ena sidan är märkt L2.

  Finns i blisterförpackning med 16, 40, 100 och 100 x 1 tabletter.


  Oral lösning: röd, klar, något trögflytande lösning med hallonsmak.

  Glasflaska 90 ml med dosmått och 100 ml med dosmått.


  Förpackningarna på 16 tabletter och 100 ml oral lösning är receptfria vid behandling av tillfällig diarré.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, 169 90 Solna


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-10


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.