Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Imodium Plus tablett

2 mg/125 mg | 12 st

Maxantal per beställning: 5

62:90
Jämförpris: 5:24/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Imodium Verksamt ämne: Loperamid, Dimetikon (Simetikon) Varunummer: 583813 Apotekets varuid: 15975
 • Behandlar tillfällig diarré, normaliserar tarmrörelserna och motverkar vätskeförlust
 • Minskar magknip, uppkördhet och gaser
 • Från 12 år. Om du inte blivit bättre inom 2 dygn ska läkare kontaktas.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD IMODIUM PLUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Tabletterna används för att behandla tillfällig diarré när diarrén är förenad med magknip, uppkördhet och gasbildning.

  Tabletterna innehåller två aktiva ämnen:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Imodium Plus

  2 mg/125 mg tabletter
  Loperamidhydroklorid, Dimetikon

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Imodium Plus måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom två dagar.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD IMODIUM PLUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS
  3. HUR DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR IMODIUM PLUS SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD IMODIUM PLUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Tabletterna används för att behandla tillfällig diarré när diarrén är förenad med magknip, uppkördhet och gasbildning.


  Tabletterna innehåller två aktiva ämnen:

  • Loperamidhydroklorid, som minskar diarrén genom att normalisera de överdrivna tarmrörelserna och som även underlättar upptag av vatten och salter från tarmen.

  • Dimetikon, som löser upp de gasbubblor i magtarmkanalen som orsakar magknip och uppkördhet.

  2. INNAN DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS

  Använd inte Imodium Plus

  • till barn under 12 år.

  • om du är allergisk (överkänslig) mot loperamidhydroklorid, dimetikon eller mot något av övriga innehållsämnen i tabletterna (se avsnitt 6).

  • om du har feber (över 38°C) eller blod i avföringen.

  • om du har en uppblossande inflammation i tarmen såsom ulcerös kolit.

  • om du har allvarlig diarré efter att ha använt antibiotika.

  • om du är förstoppad eller om din mage verkar vara svullen.

  Var särskilt försiktig med Imodium Plus

  • Imodium Plus behandlar endast symtomen vid diarré. I vissa fall kan orsaken till din diarré kräva behandling. Om symtomen håller i sig eller blir värre, kontakta din läkare. Om du har allvarlig diarré förlorar kroppen mer vätska, socker och salter än normalt. Du behöver ersätta vätskeförlusten genom att dricka mer än du vanligtvis gör. Fråga apotekspersonalen om preparat som ersätter socker och salter.

  • Om du har AIDS och din mage svullnar upp ska du omedelbart sluta ta tabletterna och kontakta läkare.

  • Om du har en leversjukdom bör du rådgöra med din läkare innan du påbörjar behandling med tabletterna. Några av biverkningarna kan bli mer besvärliga.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel inklusive:

  • kinidin (används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen och malaria)

  • itrakonazol eller ketokonazol (medel mot svamp)

  • gemfibrozil (används för att behandla högt kolesterol)

  • ritonavir (används för att behandla HIV-infektion och AIDS)

  • desmopressin (används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus)


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana eftersom Imodium Plus kan interagera med dem.

  Graviditet och amning

  Graviditet: Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

  Amning: Ta inte Imodium Plus om du ammar. Små mängder av läkemedlet kan gå över till modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel kan göra att du känner dig yr, trött eller dåsig. Om du känner av dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS


  Följ dessa instruktioner om inte din läkare har givit dig andra anvisningar.


  • Svälj tabletterna hela med vätska.

  • Endast för oral användning.

  • Använd inte mer än den rekommenderade dosen.


  Om du är vuxen över 18 år: Svälj 2 tabletter till att börja med. Ta därefter 1 tablett efter varje lös avföring (tarmtömning). Ta högst 4 tabletter per dygn. Om du inte är bättre efter 2 dagar, sluta ta tabletterna och kontakta läkare.


  Om du är mellan 12 och 18 år: Svälj 1 tablett till att börja med. Ta därefter 1 tablett efter varje lös avföring (tarmtömning). Ta högst 4 tabletter per dygn. Om du inte är bättre efter 2 dagar, sluta ta tabletterna och kontakta läkare.


  Ge inte Imodium Plus tabletter till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Imodium Plus

  För många tabletter kan orsaka dåsighet, göra det svårt att tänka klart eller utföra normala aktiviteter. Dina muskler kan kännas stela eller så kan du uppleva att du har svårt att andas. Du kan bli torr i munnen eller få förminskade pupiller. Du kan få ont i magen, känna dig sjuk eller kräkas, bli förstoppad eller ha svårt att kasta vatten.


  Om du har tagit för många tabletter, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 112 (Sverige), tel. 09-471 977 (Finland) för rådgivning.

  Om du har glömt att ta Imodium Plus

  Ta en tablett efter nästa lösa avföring (tarmtömning). Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Imodium Plus orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta läkemedlet och sök omedelbart upp läkare om du får något av följande:

  Allergiska reaktioner inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, oförklarligt väsande ljud vid andning, andnöd som kan åtföljas av hudutslag eller nässelfeber.


  Sluta ta läkemedlet och prata med din läkare om du får något av följande:

  • Svårigheter att kasta vatten

  • Svår buksmärta, utbuktande eller svullen mage eller feber vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

  • Allvarlig förstoppning


  Följande biverkningar kan uppträda:

  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Huvudvärk, illamående, smakförändringar.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Sömnighet, yrsel, kraftlöshet förstoppning, kräkningar, matsmältningsbesvär, gasbildning, muntorrhet, utslag


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Medvetslöshet eller sänkt medvetandegrad, små pupiller, hudutslag som kan leda till svår blåsbildning och hudavlossning, nässelfeber, klåda, trötthet.


  Om några biverkningar blir allvarliga, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR IMODIUM PLUS SKA FÖRVARAS


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på blisterkartorna och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration


  • De aktiva substanserna är loperamidhydroklorid (2 mg per tablett) och simetikon (mätt som 125 mg dimetikon per tablett).

  • Övriga innehållsämnen är vattenfritt kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, acesulfamkalium, syntetisk vaniljsmak (innehållande propylenglykol, maltodextrin och bensylalkohol), natriumstärkelseglykolat (Typ A) och stearinsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är vita, kapselformade och märkta med “IMO” på ena sidan, den andra sidan är märkt med “2” och “125” med en linje emellan..

  Varje förpackning innehåller: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 eller 20 tabletter i blisterkartor.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Sverige: McNeil Sweden AB, 169 90 Solna
  Tel: 08-503 385 00, E-mail: med-info@its.jnj.com

  Finland: McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalavägen 2, 02130 Esbo.

  Tillverkare:

  Janssen-Cilag SPA, Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italien.  Denna bipacksedel godkändes senast den

  31 mars 2015

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.