Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Iberogast orala droppar

100 ml
285:-
Jämförpris: 2850:-/l
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Iberogast Verksamt ämne: Blomsteriberis, Kvanne, Kamomill, Kummin, Mariatistel, Citronmeliss, Pepparmynta, Skelört, Lakritsrot Varunummer: 478774 Apotekets varuid: 37936
 • Hjälp vid diagnostiserad funktionell dyspepsi eller IBS
 • Lindrar tillhörande symtom som uppkördhet, magknip och illamående
 • Växtbaserat läkemedel från 12 år
Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Iberogast är och vad det används för

  Iberogast är ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid känslig mage och tarm (funktionell dyspepsi och IBS) såsom uppkördhet, magknip, smärta eller brännande känsla i övre delen av magen, uppsvälldhet och illamående.

  Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Iberogast

  Orala droppar, lösning
  Aktiva substanser: Extrakt av: blomsteriberis, kvanne, kamomill, kummin, mariatistel, citronmeliss, pepparmynta, skelört, lakritsrot.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Iberogast är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Iberogast
  3. Hur du använder Iberogast
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Iberogast ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Iberogast är och vad det används för

  Iberogast är ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid känslig mage och tarm (funktionell dyspepsi och IBS) såsom uppkördhet, magknip, smärta eller brännande känsla i övre delen av magen, uppsvälldhet och illamående.


  Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Iberogast

  Använd inte Iberogast

  Du bör endast använda Iberogast efter att din läkare har talat om för dig att du har funktionell dyspepsi eller IBS(irritable bowel syndrome).


  Använd inte Iberogast:

  • om du är allergisk mot något innehållsämne (anges i avsnitt 6) eller mot korgblommiga växter

  • till barn under 2 år.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare om något av följande inträffar, även om du vet att du har funktionell dyspepsi eller IBS:

  • Du är över 40 år och det är en längre tid sedan du hade din sista känning av funktionell dyspepsi eller IBS, eller om symtomen är annorlunda den här gången.

  • Om du nyligen har haft blod i avföringen

  • Om du har tappat aptiten eller gått ner i vikt.

  Barn

  Ska inte ges till barn under 2 år på grund av etanolinnehållet. Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

  Andra läkemedel och Iberogast

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet eller amning inte rekommenderas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Iberogast har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i tillstånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar hittar du under andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Iberogast innehåller etanol (alkohol)

  Iberogast innehåller 31 vol % etanol (alkohol), dvs. motsvarande 250 mg per dos, vilket motsvarar 5 ml öl eller 2,1 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


  3. Hur du använder Iberogast

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Iberogast intas före eller till måltid i en liten mängd vätska enligt följande:


  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

  20 droppar 3 gånger dagligen. Omskakas före användning.


  Långtidsbehandling kan ske efter samråd med läkare.


  Användning för barn

  Barn under 2 år:

  Ska inte ges till barn under 2 år p g a av etanolinnehållet.


  Barn under 12 år:

  Rekommenderas inte till barn under 12 år p g a otillräckliga data.

  Om du har tagit för stor mängd av Iberogast

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Iberogast

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt att dosera nästa gång enligt anvisningarna i bipacksedeln eller enligt läkares anvisning

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  I enstaka fall har överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, hudklåda och andnöd rapporterats. Frekvensen är okänd.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Iberogast ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Iberogast kan förvaras i högst 8 veckor efter att flaskan har öppnats..


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Eventuell flockning eller grumlighet har ingen betydelse för effekten av Iberogast.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna per ml är:

  0,15 ml flytande extrakt* av Iberis amara L. (blomsteriberis), planta tota, motsvarande 60 - 100 mg hel färsk växt av blomsteriberis.

  0,10 ml flytande extrakt** av Angelica archangelica L. (kvanne), radix, motsvarande 30 - 40 mg torkad kvannerot.

  0,20 ml flytande extrakt** av Matricaria recutita L. (kamomill), flos, motsvarande 50 - 100 mg torkad kamomillblomma.

  0,10 ml flytande extrakt** av Carum carvi L. (kummin), fructus, motsvarande 30 - 40 mg torkat kumminfrö.

  0,10 ml flytande extrakt** av Silybum marianum (L.) Gaertn., (mariatistel), fructus, motsvarande 30 - 40 mg torkad frukt av mariatistel.

  0,10 ml flytande extrakt** av Melissa officinalis L. (citronmeliss), folium, motsvarande 30 - 40 mg torkade blad av citronmeliss.

  0,05 ml flytande extrakt** av Mentha piperita L. (pepparmynta), folium, motsvarande 10 - 20 mg torkade blad av pepparmynta.

  0,10 ml flytande extrakt** av Chelidonium majus L. (skelört), herba, motsvarande 30 - 40 mg torkad skelört.

  0,10 ml flytande extrakt** av Glycyrrhiza glabra L. (lakritsrot), radix, motsvarande 30 - 40 mg torkad lakritsrot.


  * Extraktionsmedel: etanol 50 % v/v

  ** Extraktionsmedel: etanol 30 % v/v


  Innehåller 20 droppar/ml.


  Detta läkemedel innehåller 31 % v/v etanol (alkohol), dvs. motsvarande 250 mg alkohol per dos (20 droppar).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Brun glasflaska (20 ml, 50 ml och 100 ml) med skruvkork och droppdoserare.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bayer AB

  Box 606

  SE-169 26 Solna


  Tillverkare

  Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

  Havelstrasse 5

  D-642 95 Darmstadt

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-27.


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.