Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ranitidin Actavis filmdragerad tablett

150 mg | 30 st
105:-
Jämförpris: 3:50/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Ranitidin Varunummer: 153030 Apotekets varuid: 20614
 • Minskar tillfällig halsbränna och lindrar sura uppstötningar
 • Effekt upp till 12 timmar
 • Från 12 år. Använd inte mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ranitidin Actavis är och vad det används för

  Användning:

  Ranitidin Actavis ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

  Ranitidin Actavis är en histamin (H2)-receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. Den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.

  Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för upplysning.

  Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om läkaren har sagt att du har nedsatt njurfunktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ranitidin Actavis

  150 mg filmdragerade tabletter
  ranitidin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ranitidin Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Actavis
  3. Hur du använder Ranitidin Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ranitidin Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ranitidin Actavis är och vad det används för

  Användning:

  Ranitidin Actavis ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


  Ranitidin Actavis är en histamin (H2)-receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. Den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.

  Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för upplysning.


  Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om läkaren har sagt att du har nedsatt njurfunktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Actavis

  Använd inte Ranitidin Actavis

  - Om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - Till barn under 12 år.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Ranitidin Actavvis om:

  • Du är äldre eller har nedsatt njur- eller leverfunktion. Läkaren kan behöva sänka dosen ranitidin.

  • Du är äldre, har någon lungsjukdom, diabetes, hjärtsvikt eller har försvagat immunsystem. Det finns en ökad risk för lunginflammation.

  • Du tar smärtstillande läkemedel som kallas NSAIDs som verkar mot smärta, inflammation och feber.

  • Om du lider av akut porfyri (en genetisk sjukdom, ett symtom är rödfärgning av urinen).

  Andra läkemedel och Ranitidin Actavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Rådgör med läkare innan du använder Ranitidin Actavis om du behandlas med någon av nedanstående mediciner, behandlingen kan behöva justeras:

  • Warfarin (blodförtunnande läkemedel).

  • Glipizid (medel mot diabetes).

  • Midazolam, triazolam (sömnmedel).

  • Fenytoin (medel mot epilepsi).

  • Ketokonazol (medel mot svampinfektioner), atazanavir, delaviridin (läkemedel mot infektioner orsakat av virus) och gifitinib för behandling av cancer. Användning av ranitidin kan påverka effekten av sådana mediciner vars upptag i kroppen är beroende av syra i magsäcken.

  • Prokainamid (medel mot hjärtrytmstörningar). Höga doser ranitidin kan minska utsöndringen av prokainamid från kroppen.


  Om du använder läkemedel som hämmar magsyraproduktionen (antacida) eller hög dosering (2 g) med sukralfat (medel mot magsår), ska du ta Ranitidin Actavis ca 2 timmar före dessa läkemedel eftersom de minskar upptaget av ranitidin.

  Ranitidin Actavis med mat och dryck

  Effekten av ranitidin ändras inte av mat. Tabletterna kan tas under eller mellan måltiderna. Tabletterna kan sväljas hela, delas eller krossas.


  Samtidigt användande av ranitidin och alkohol kan öka effekten av alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet:

  Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av Ranitidin Actavis till gravida kvinnor. Använd endast Ranitidin Actavis enligt läkares anvisningar.


  Amning:

  Ranitidin utsöndras i bröstmjölk, vilket kan påverka det ammade barnet. Använd endast Ranitidin Actavis enligt läkares anvisningar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ranitidin Actavis kan ibland ge biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, trötthet, förvirring och hallucinationer. Kör inte bil och/eller använd maskiner om du lider av sådana biverkningar.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Ranitidin Actavis

  Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare inte rekommenderar annat.


  Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Ranitidin Actavis under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.


  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning. Tabletten kan sväljas hel, delas eller krossas.

  Om du har använt för stor mängd av Ranitidin Actavis

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom på överdosering kan vara långsam puls, andnöd, ofrivilliga muskelrörelser, kramper.

  Om du har glömt att använda Ranitidin Actavis

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Trötthet

  • Hudreaktioner


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Buksmärta

  • Illamående

  • Diarré

  • Förstoppning


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Nässelutslag

  • Allvarliga överkänslighetsreaktioner med svullet ansikte, tunga och svalg eller kramper i luftvägarna

  • Lågt blodtryck

  • Minskad mängd hemoglobin i blodet (hemolytisk anemi)

  • Feber

  • Erektil dysfunktion

  • Övergående effekt på lever och njurfunktionstest

  • Leversvikt


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Huvudvärk

  • Yrsel

  • Ofrivilliga rörelser

  • Muskel- och ledsmärta (Myalgi och artralgi)

  • Långsam hjärtrytm (Bradykardi)

  • Påverkan på hjärtfunktionen (AV-block)

  • Snabb eller oregelbunden hjärtrytm (Takykardi)

  • Onormal sekretion av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

  • Övergående impotens

  • Inflammation i bukspottskörtel och njurar

  • Leverinflammation med eller utan gulsot

  • Fläckvisa röda utslag (Erythema multiforme)

  • Håravfall

  • Dimsyn

  • Påverkan på blodets sammansättning och benmärgen

  • Inflammation i blodkärl (vaskulit)

  • Allvarliga allergiska reaktioner


  Ingen känd frekvens ( kan inte beräknas från tillgängliga data.)

  • Andnöd.


  Äldre, allvarligt sjuka och personer med njurproblem kan särskilt uppleva förvirring, depression och hallucinationer som är övergående.


  Sluta att ta Ranitidin Actavis och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Sluta att ta Ranitidin Actavis och kontakta omedelbart läkare om du upplever symtom på:

  • Minskat antal vita blodkroppar (agranulocytos) som kan ge ökad infektionskänslighet med feber, ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ranitidin Actavis ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är ranitidin. Varje tablett innehåller 150 mg ranitidin (i form av ranitidinhydroklorid).

  - Övriga innehållsämnen är

  • Tablettkärna: Kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa.

  • Filmdragering: Polymetakrylatsyra (Eudragit E100), hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Runda, konvexa, gulvita, filmdragerade tabletter med skåra på en sida.


  Förpackningsstorlek:

  10, 20, 30 filmdragerade tabletter (receptfria).

  60, 90 filmdragerade tabletter (receptbelagda).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  220 Hafnarfjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-29


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.