Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pepcid tablett

10 mg | 24 st
129:-
Jämförpris: 5:38/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Pepcid Verksamt ämne: Famotidin Varunummer: 401554 Apotekets varuid: 19381
 • Lindrar halsbränna och motverkar sura uppstötningar
 • Effekt upp till 12 timmar
 • Från 12 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats inom 14 dagar.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD PEPCID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

  Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen.

  En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra livsföringen så att den blir mer regelbunden och stressfri. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja, eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.

  Famotidin som finns i Pepcid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Pepcid

  10 mg filmdragerade tabletter
  Famotidin

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Pepcid måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD PEPCID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR PEPCID
  3. HUR DU TAR PEPCID
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR PEPCID SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD PEPCID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Pepcid är en histamin-(H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av magsaft. Magsaften, som innehåller saltsyra och är mycket sur, anses bidra till uppkomsten av bl a halsbränna och sura uppstötningar. En tablett Pepcid kan ge dig lindring av dessa symtom efter ungefär 30 minuter. Magsaftproduktionen kontrolleras upp till 12 timmar.

  Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


  Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen.

  En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra livsföringen så att den blir mer regelbunden och stressfri. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja, eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


  Famotidin som finns i Pepcid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU TAR PEPCID

  Ta inte Pepcid

  • om du är allergisk (överkänslig) mot famotidin andra H2-receptorblockerare eller mot något av övriga innehållsämnen i Pepcid


  Pepcid ska inte ges till barn under 12 år.

  Var särskilt försiktig med Pepcid

  Du bör rådfråga läkare

  • om du har ihållande magbesvär

  • om du har nedsatt njurfunktion

  Intag av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Ketokonazol och itrakonazol (medel mot svampinfektioner) som man tar genom munnen samt probenecid (medel mot gikt) och atazanavir (medel mot HIV) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Pepcid.

  Ketokonazol bör ges 2 timmar innan du tar Pepcid.


  Om du tar antacida (t.ex. aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid) bör du vänta med att ta detta till 1-2 timmar efter att du tagit Pepcid.

  Om du tar sukralfat (medel mot sår i magsäcken och tolvfingertarmen) så bör detta preparat undvikas 2 timmar före och 2 timmar efter att du tagit Pepcid.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Pepcid rekommenderas inte under graviditet.


  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Pepcid under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Pepcid kan biverkningar såsom yrsel och huvudvärk uppstå. Du bör därför veta hur behandlingen påverkar dig innan du utför något som kräver skärpt uppmärksamhet t ex köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU TAR PEPCID

  Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

  Om du har tagit för stor mängd av Pepcid

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Pepcid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, yrsel, diarré, förstoppning.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Illamående, kräkning, muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), smakpåverkan, magobehag, utspändhet, ökad gasbildning i tarmarna, anorexi, trötthet. Hudutslag, nässelfeber, klåda.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Påverkan på blodbild såsom minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar, kraftigt minskat antal av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos*) samt minskat antal av alla typer av blodkroppar. Påverkan av levervärden och gulsot. Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem**, kramp i luftrören (bronkospasm) och allergisk chock.

  Ledvärk, muskelkramper, håravfall, kramper (som kan likna epileptiskt anfall), onormal trötthet, stickande känsla, lunginflammation (ibland allvarlig), tryck över bröstet. Övergående psykiska besvär som depression, oro, rastlöshet, desorientering, förvirring och hallucinationer. Insomningbesvär, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning), minskad sexuell lust, impotens.


  *Agranulocytos:

  Pepcid kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  **Angioödem:

  Sluta att ta Pepcid och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR PEPCID SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 10 mg famotidin per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är stärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, talk, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), röd järnoxid (färgämne E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pepcid är filmdragerade tabletter (rosa, avrundat fyrkantiga, märkta FA10).


  Pepcid levereras i förpackningar om 6, 12 eller 24 tabletter i blisterförpackning.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-06-22

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.