Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Natriumbikarbonat Recip tablett

1 g | 100 st
249:-
Jämförpris: 2:49/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumvätekarbonat Varunummer: 129668 Apotekets varuid: 11493
 • Vid behandling av för hög syrahalt i kroppen
 • För alkalisering av urinen
 • Dosen bestäms av läkare
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Natriumbikarbonat Recip är och vad det används för

  Natriumbikarbonat Recip neutraliserar kroppens syra.

  Natriumbikarbonat Recip används för behandling av för hög syrahalt i kroppen (acidos) och för att minska urinens surhet (för alkalisering av urinen).

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Natriumbikarbonat Recip

  1 g tabletter
  natriumvätekarbonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Natriumbikarbonat Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Recip
  3. Hur du använder Natriumbikarbonat Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Natriumbikarbonat Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Natriumbikarbonat Recip är och vad det används för

  Natriumbikarbonat Recip neutraliserar kroppens syra.


  Natriumbikarbonat Recip används för behandling av för hög syrahalt i kroppen (acidos) och för att minska urinens surhet (för alkalisering av urinen).


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Recip

  Använd inte Natriumbikarbonat Recip

  • om du är överkänslig mot natriumvätekarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Natriumbikarbonat Recip.

  • om du lider av hjärtbesvär eller

  • om du har nedsatt njurfunktion

  Andra läkemedel och Natriumbikarbonat Recip

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Behandlingseffekten av Natriumbikarbonat Recip kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

  • bakterieinfektioner (tetracykliner)

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


  Det är okänt om Natriumbikarbonat Recip går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  3. Hur du använder Natriumbikarbonat Recip

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkaraens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms i regel av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

  Om du har tagit för stor mängd av Natriumbikarbonat Recip

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Alkalos (kroppsvätskan blir för basisk, motsatsen till sur) vid långvarig användning i höga doser.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Natriumbikarbonat Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumvätekarbonat 1 g per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, gelatin, talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Natriumbikarbonat Recip tabletten är vit, plan, med skåra och diametern 13,5 mm.


  Förpackningsstorlek: 100 st tabletter i plastburk.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Sverige

  Tel: 08 6301900


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-29


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.