Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Esomeprazol Pensa Enterotablett 20mg Blister, 14tabletter

20 mg | 14 st
79:90
Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Esomeprazol Varunummer: 540397 Apotekets varuid: 68090
 • Minskar tillfällig halsbränna
 • Lindrar sura uppstötningar
 • Från 18 år. Används inte i mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Esomeprazol Pensa är och vad det används för

  Esomeprazol Pensa innehåller den aktiva substansen esomeprazol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. De verkar genom att minska mängden syra som produceras i magsäcken.

  Esomeprazol Pensa är avsett för korttidsbehandling av refluxsymtom (t.ex. halsbränna och sura uppstötningar).

  Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magen) som kan bli inflammerad och göra ont. Detta kan ge symtom såsom en smärtande känsla i bröstet som stiger upp i strupen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar). Du kan uppleva lindring av dina symtom på sura uppstötningar och halsbränna efter första dagen du har tagit detta läkemedel, men det är inte avsett att ge omedelbar lindring. Du kan behöva ta tabletterna 2-3 dagar i rad innan du känner dig bättre. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  Esomeprazol som finns i Esomeprazol Pensa kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Esomeprazol Pensa

  20 mg enterotabletter
  esomeprazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Esomeprazol Pensa är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol Pensa
  3. Hur du använder Esomeprazol Pensa
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Esomeprazol Pensa ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Esomeprazol Pensa är och vad det används för

  Esomeprazol Pensa innehåller den aktiva substansen esomeprazol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. De verkar genom att minska mängden syra som produceras i magsäcken.


  Esomeprazol Pensa är avsett för korttidsbehandling av refluxsymtom (t.ex. halsbränna och sura uppstötningar).


  Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magen) som kan bli inflammerad och göra ont. Detta kan ge symtom såsom en smärtande känsla i bröstet som stiger upp i strupen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar). Du kan uppleva lindring av dina symtom på sura uppstötningar och halsbränna efter första dagen du har tagit detta läkemedel, men det är inte avsett att ge omedelbar lindring. Du kan behöva ta tabletterna 2-3 dagar i rad innan du känner dig bättre. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


  Esomeprazol som finns i Esomeprazol Pensa kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol Pensa

  Använd inte Esomeprazol Pensa

  • om du är allergisk mot esomeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot läkemedel som innehåller andra protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller omeprazol)

  • om du tar ett läkemedel som innehåller nelfinavir (används för behandling av hiv)

  Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Esomeprazol Pensa om:

  • du har haft magsår eller opererat magsäcken

  • du kontinuerligt har använt behandling mot reflux eller halsbränna i 4 veckor eller mer

  • du har gulsot (gulfärgning av hud eller ögonvitor) eller allvarliga leverproblem

  • du har allvarliga njurproblem

  • du är över 55 år och har nya eller nyligen förändrade refluxsymtom eller behöver ta ett receptfritt läkemedel mot matsmältningsbesvär eller halsbränna varje dag.


  Tala omedelbart om för din läkare innan eller efter du tagit detta läkemedel om du märker något av följande symtom, som kan vara tecken på en annan, allvarligare sjukdom:

  • du går ner mycket i vikt utan orsak.

  • du har problem eller smärtor när du sväljer.

  • du får magsmärtor eller tecken på matsmältningsbesvär såsom illamående, mättnadskänsla, uppblåsthet särskilt efter födointag.

  • du börjar kräkas mat eller blod, vilket kan se ut som mörk kaffesump i dina uppkastningar.

  • om du får svart (blodblandad) avföring.

  • du får svår eller ihållande diarré; esomeprazol har varit förknippad med en något ökad risk för infektiös diarré.


  Tala om för din läkare innan du tar detta läkemedel om:

  • du ska genomgå endoskopi eller urea-utandningstest

  • du ska genomgå ett speciellt blodtest (kromogranin A)


  Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala omedelbart med läkare.

  Barn och ungdomar

  Detta läkemedel ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Esomeprazol Pensa

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Orsaken är att detta läkemedel kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan ha en effekt på det.


  Ta inte detta läkemedel om du även tar ett läkemedel som innehåller nelfinavir (används för behandling av hiv).


  Du ska speciellt tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar klopidogrel (används för att förhindra blodproppar).


  Ta inte detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel som begränsar den mängd syra som produceras i magsäcken, såsom protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller omeprazol) eller en H2-antagonist (t.ex. ranitidin eller famotidin).


  Du kan vid behov ta detta läkemedel tillsammans med antacida (syraneutraliserande medel) (t.ex. magaldrat, alginsyra, natriumbikarbonat, aluminiumhydroxid, magnesiumkarbonat eller kombinationer av dessa).


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

  • ketokonazol och itrakonazol (används för behandling av infektioner orsakade av svamp)

  • vorikonazol (används för behandling av infektioner orsakade av svamp) och klaritromycin (används för behandling av infektioner). Din läkare kan justera dosen av Esomeprazol Pensa om du även har allvarliga leverproblem och behandlas under lång tid

  • erlotinib (används för att behandla cancer)

  • metotrexat (används för behandling av cancer och reumatiska sjukdomar)

  • digoxin (används för hjärtproblem)

  • atazanavir, sakvinavir (används för behandling av hiv-infektion)

  • citalopram, imipramin eller klomipramin (används för behandling av depression)

  • diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi)

  • fenytoin (används för behandling av epilepsi) Om du tar fenytoin måste läkaren övervaka dig när du påbörjar eller avslutar behandlingen med Esomeprazol Pensa

  • blodförtunnande läkemedel, såsom warfarin. Din läkare kan behöva övervaka dig när du börjar eller slutar att ta Esomeprazol Pensa

  • cilostazol (används för behandling av ”fönstertittarsjuka” (claudicatio intermittens) – ett tillstånd där dålig blodförsörjning till benmusklerna orsakar smärta och svårigheter att gå

  • cisaprid (används för matsmältningsproblem och halsbränna)

  • rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

  • takrolimus (används vid organtransplantation)

  • johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av depression)

  Graviditet och amning

  Som en försiktighetsåtgärd bör du undvika användning av Esomeprazol Pensa under graviditet. Du ska inte använda detta läkemedel under amning.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är låg sannolikhet att Esomeprazol Pensa påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i sällsynta fall (se avsnitt 4). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Esomeprazol Pensa

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket du ska ta

  • Rekommenderad dos är en tablett per dag.

  • Ta inte mer än denna rekommenderade dos på en tablett (20 mg) per dag, även om du inte känner någon förbättring omedelbart.

  • Du kan behöva ta tabletterna 2 eller 3 dagar i rad innan dina refluxsymtom (till exempel halsbränna och sura uppstötningar) blir bättre.

  • Behandlingstiden är upp till 14 dagar.

  • Sluta att ta detta läkemedel när dina refluxsymtom har försvunnit helt.

  • Om dina refluxsymtom förvärras eller inte förbättras efter att du har tagit detta läkemedel 14 dagar i rad ska du rådfråga en läkare.

  • Om du har ihållande eller långvariga, ofta återkommande symtom även efter behandling med detta läkemedel ska du kontakta din läkare.


  Hur du tar detta läkemedel

  • Du kan ta din tablett vid vilken tid som helst på dygnet, antingen tillsammans med mat eller på tom mage.

  • Svälj din tablett hel tillsammans med ett glas vatten. Tugga eller krossa inte tabletten. Detta beror på att tabletten innehåller dragerade korn som förhindrar att läkemedlet bryts ned av syran i magsäcken. Det är viktigt att kornen inte skadas.


  Alternativ metod att ta detta läkemedel

  • Lägg tabletten i ett glas (ej kolsyrat) vatten. Använd inga andra vätskor.

  • Rör om tills tabletten faller sönder (blandningen blir inte klar). Drick blandningen genast eller inom 30 minuter. Rör alltid om blandningen precis innan du dricker den.

  • För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj glaset noggrant med ett halvt glas vatten som du dricker upp. De fasta partiklarna innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.

  Om du har tagit för stor mängd av Esomeprazol Pensa

  Om du har tagit för stor mängd av Esomeprazol Pensa, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan få symtom såsom diarré, magont, förstoppning, illamående eller kräkningar och svaghet.

  Om du har glömt att ta Esomeprazol Pensa

  Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det samma dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Esomeprazol Pensa och kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

  • plötsligt väsande andning, svullna läppar, tunga och svalg, utslag, svimning eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion som sällan förekommer)

  • hudrodnad med blåsor eller fjällning. Svåra blåsor och blödningar på läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys”, som förekommer mycket sällan.

  • gulfärgad hud, mörk urin och trötthet som kan vara symtom på leverproblem, som förekommer sällan.


  Tala med din läkare så snart som möjligt om du får något av följande tecken på infektion:

  Detta läkemedel kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Andra biverkningar är:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Huvudvärk

  • Effekter på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, gasbildning (flatulens)

  • Illamående eller kräkningar

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Svullnad av fötter och vrister

  • Sömnstörningar (insomnia), trötthet

  • Yrsel, stickningar såsom ”myrkrypningar”

  • Svindel (vertigo)

  • Muntorrhet

  • Förändringar i blodtester som visar hur levern fungerar

  • Hudutslag, upphöjda utslag (nässelutslag) och hudklåda

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  • Blodförändringar såsom minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka risken för infektioner.

  • Låga natriumnivåer i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

  • Känsla av upprördhet, förvirring eller nedstämdhet

  • Smakförändringar

  • Synproblem, såsom dimsyn

  • Plötsligt väsande andning eller andfåddhet (bronkospasm)

  • Inflammation i munhålan

  • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen

  • Håravfall (alopeci)

  • Hudutslag vid exponering för solsken

  • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärtor (myalgi)

  • Allmän sjukdomskänsla och bristande energi

  • Ökad svettning

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • Lågt antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (ett tillstånd som kallas pancytopeni)

  • Aggression

  • Ser, känner eller hör saker som inte finns (hallucinationer)

  • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation

  • Muskelsvaghet

  • Svåra njurproblem

  • Förstorade bröst hos män

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Låga magnesiumnivåer i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar, kramper, skakningar och förändringar i hjärtrytmen (arytmier). Om du har mycket låga nivåer av magnesium kan du också ha låga nivåer av kalcium och/eller kalium i blodet.

  • Inflammation i tarmen (orsakar diarré)

  5. Hur Esomeprazol Pensa ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30 °C.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är esomeprazol. Varje enterotablett innehåller 20 mg esomeprazol (som natriumsalt).

  • Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna

    Sfärer av mikrokristallin cellulosa, hypromellos, talk, titandioxid, glycerolmonostearat 40-55, polysorbat 80, metakrylsyra-etylakrylat sampolymer (1:1) dispersion 30 % (natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, metakrylsyra-etylakrylat sampolymer), trietylcitrat, makrogol, mikrokristallin cellulosa, krospovidon (typ A), natriumstearylfumarat

   • Tablettdragering:

    Opadry II ljusblå 85F30663 (polyvinylalkohol, delvis hydrolyserad, titandioxid, makrogol, talk, FD&C blå nr 2/indigokarmin aluminiumlack, gul järnoxid)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ljusblå oval bikonvex dragerad tablett.


  Esomeprazol Pensa finns i blisterförpackningar med 7, 14, och 28 enterotabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Pensa Pharma AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm

  Tel: 08-440 3730


  Tillverkare:

  Laboratorios Dr. Esteve S.A,

  Sant Martí s/n Polígono Industrial la Roca,

  08107 –Martorelles, Barcelona

  Spanien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-05-08


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.