Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dimetikon Meda mjuk kapsel

100 mg | 100 st
59:90
Jämförpris: 0:60/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Dimetikon (Simetikon) Varunummer: 164897 Apotekets varuid: 9415
 • Motverkar gasbesvär
 • Underlättar gasens passage genom tarmen
 • Skum och bubblor i tarmkanalen försvinner
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dimetikon Meda är och vad det används för

  Dimetikon Meda har en s k ytspännningsnedsättande effekt, vilket gör att skum och bubblor i tarmkanalen som bildats av nedsvald luft försvinner.

  Dimetikon Meda tas inte upp av kroppen utan verkar enbart i tarmen.

  Dimetikon Meda används vid väderspänning, d v s ansamling av gaser i tarmarna.

  Dimetikon som finns i Dimetikon Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dimetikon Meda

  100 mg och 200 mg kapslar, mjuka
  dimetikon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dimetikon Meda är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Dimetikon Meda
  3. Hur du tar Dimetikon Meda
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dimetikon Meda ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dimetikon Meda är och vad det används för

  Dimetikon Meda har en s k ytspännningsnedsättande effekt, vilket gör att skum och bubblor i tarmkanalen som bildats av nedsvald luft försvinner.

  Dimetikon Meda tas inte upp av kroppen utan verkar enbart i tarmen.

  Dimetikon Meda används vid väderspänning, d v s ansamling av gaser i tarmarna.


  Dimetikon som finns i Dimetikon Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Dimetikon Meda

  Ta inte Dimetikon Meda:

  • om du är allergisk mot dimetikon, kiseldioxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Graviditet och amning

  Inga ogynnsamma effekter på foster har påvisats.


  Dimetikon Meda går inte över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Dimetikon Meda har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  3. Hur du tar Dimetikon Meda

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Doseringsanvisning


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos är 1-2 kapslar à 100 mg eller 1 kapsel à 200 mg 3-4 gånger per dag. Kapslarna bör sväljas hela.

  Full effekt fås efter ett par dagars behandling.


  Om du tagit för stor mängd av Dimetikon Meda

  Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Inga kända biverkningar finns.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dimetikon Meda ska förvaras

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Tom förpackning kan återvinnas via förpackningsinsamlingen. Burken sorteras som hårdplast. Blisterkartorna sorteras som mjukplast.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är Dimetikon (Antifoam M som motsvaras av dimetikon och kiseldioxid). 1 kapsel innehåller 100 mg respektive 200 mg antifoam M.

  Övriga innehållsämnen: gelatin, glycerol (85 %), sorbitol.

  Konserveringsmedel: natriumetylparahydroxibensoat (E 215), natriumpropylparahydroxibensoat (E 217).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.