Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vi-Siblin S granulat

880 mg/g | 450 g
159:-
Jämförpris: 353:33/kg
Tillfälligt slut
  • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Vi-siblin Verksamt ämne: Ispaghulaskal Varunummer: 035197 Apotekets varuid: 23023
  • Vid både trög och lös mage
  • Ökar tarminnehållets volym och normaliserar tarmfunktionen
  • Kan röras ut i vatten eller strös på mat. Från 2 år. Om små barn har förstoppning ska man kontakta sjukvården innan behandling. Sockerfri.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

  • Fri frakt
  • Enkla betalningar genom Klarna
  • Snabba leveranser
  • Om produkten

    1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för

    Vi-Siblin S är ett volymökande fiberpreparat (bulkmedel) som normaliserar avföringen och hjälper både mot trög och lös mage. Vi-Siblin S innehåller ett växtslem som binder vatten, och ökar därmed tarminnehållets volym så att tarmfunktionen normaliseras.

    Ispaghulafröskal som finns i Vi-Siblin S kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  • Leveransinformation

    Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

    Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

    Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

    *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

  • Bipacksedeln
    Källa: Fass.se

    Bipacksedel: Information till användaren

    Vi-Siblin S

    880 mg/g granulat och granulat i dospåse
    ispaghulafröskal

    Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

    Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

    - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

    - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

    - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

    I denna bipacksedel finner du information om:
    1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för
    2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S
    3. Hur du använder Vi-Siblin S
    4. Eventuella biverkningar
    5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras
    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för

    Vi-Siblin S är ett volymökande fiberpreparat (bulkmedel) som normaliserar avföringen och hjälper både mot trög och lös mage. Vi-Siblin S innehåller ett växtslem som binder vatten, och ökar därmed tarminnehållets volym så att tarmfunktionen normaliseras.


    Ispaghulafröskal som finns i Vi-Siblin S kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

    2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S

    Använd inte Vi-Siblin S

    • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

    • vid passagehinder i mag-tarmkanalen.

    Varningar och försiktighet

    Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vi-Siblin S:

    • Om du har haft sväljningssvårigheter.

    Graviditet och amning

    Kan användas.

    Körförmåga och användning av maskiner

    Vi-Siblin S påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.


    Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

    Vi-Siblin S innehåller sorbitol och natrium

    • Detta läkemedel innehåller 0,44 g sorbitol per dosmått/dospåse. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

    • Detta läkemedel innehåller 40 mg natriumklorid per dosmått/dospåse, motsvarande 16 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


    3. Hur du använder Vi-Siblin S

    Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


    Behandlingen inleds med en dos per dag. Doseringen ökas sedan gradvis tills magen fungerar tillfredsställande (tar vanligtvis ca 3-7 dagar). Personer med extra känslig mage bör trappa upp långsamt under 1-2 veckor.


    Rekommenderad underhållsdos:

    Vuxna: 1 dosmått eller 1 dospåse (ca 4 g Vi-Siblin S) 2-3 gånger dagligen.

    Barn över 6 år: 1 dosmått eller 1 dospåse 2 gånger dagligen.

    Barn 2-6 år: 1/2 dosmått eller 1/2 dospåse 2 gånger dagligen.

    Används inte till barn under 2 år utan läkares anvisning. Annan dos enligt läkares föreskrift.


    Vi-Siblin S skall intas med ett glas vätska.


    Vi-Siblin S kan röras ut i vatten, mjölk, juice eller annan dryck. Vi-Siblin S kan även strös på eller blandas i mat, t.ex. filmjölk gröt eller köttfärssås.

    Oavsett hur du tar Vi-Siblin S, drick alltid ett glas vätska samtidigt.

    För granulat används bifogat dosmått.

    Om du har glömt att använda Vi-Siblin S

    Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


    Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    4. Eventuella biverkningar

    Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


    Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär.

    Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip och ökad gasbildning.

    Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner t.ex. hösnuva, hudutslag, snuva och bindhinneinflammation. Dessa reaktioner drabbar framför allt personer som i stor utsträckning arbetar med preparat som innehåller den verksamma substansen i Vi-Siblin S.


    Rapportering av biverkningar

    Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

    Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

    5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras

    Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

    Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

    Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

    Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Kartong och dospåsar sorteras som pappersförpackningar.

    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    Innehållsdeklaration

    Den aktiva substansen är ispaghulafröskal.

    Ett gram dosgranulat innehåller 880 mg ispaghulafröskal.


    Övriga innehållsämnen är: sorbitol och natriumklorid.

    Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

    Vi-Siblin S granulat: Påse 250 g och 450 g.

    Vi-Siblin S granulat i dospåse: 20x4 g, 50x4 g och 100x4 g.


    Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

    Innehavare av godkännande för försäljning:

    Meda AB

    Box 906

    170 09 Solna

    Tel. 08- 630 19 00

    E-post: info@meda.se


    Denna bipacksedel ändrades senast

    2014-06-25


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.