Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Movicol Apelsin koncentrat till oral lösning

500 ml
159:-
Jämförpris: 318:-/l
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Movicol Verksamt ämne: Natriumklorid, Kaliumklorid, Makrogol, Natriumvätekarbonat Varunummer: 497788 Apotekets varuid: 44482
 • För behandling av tillfällig förstoppning
 • Tillför vätska som mjukar upp avföringen
 • Från 12 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Movicol Apelsin är och vad det används för

  Namnet på detta läkemedel är Movicol Apelsin.

  Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar och äldre. Det rekommenderas inte för barn under 12 år.

  Movicol Apelsin hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid.

  Du får inte använda Movicol Apelsin om du har en mycket allvarlig förstoppning som kallas fekal impaktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Movicol Apelsin

  koncentrat till oral lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 14 dagar

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Movicol Apelsin är och vad det används för
  2. Innan du tar Movicol Apelsin
  3. Hur du tar Movicol Apelsin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Movicol Apelsin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Movicol Apelsin är och vad det används för

  Namnet på detta läkemedel är Movicol Apelsin.

  Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar och äldre. Det rekommenderas inte för barn under 12 år.


  Movicol Apelsin hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid.


  Du får inte använda Movicol Apelsin om du har en mycket allvarlig förstoppning som kallas fekal impaktion.

  2. Innan du tar Movicol Apelsin

  Ta inte Movicol Apelsin om din läkare har berättat att du har:

  • förträngningar i tarmen (tarmobstruktion, ileus)

  • sår i tarmväggen

  • en svår inflammatorisk tarmsjukdom som t.ex. ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon

  • allergi mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Movicol Apelsin:

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa mediciner, t.ex. anti-epilepsiläkemedel (läkemedel för epilepsi), kanske inte fungerar lika effektivt när du använder Movicol Apelsin.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Movicol Apelsin kan användas under graviditet och amning.

  Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du tar Movicol Apelsin.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Movicol Apelsin påverkar inte din förmåga att köra eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Movicol Apelsin.

  Detta läkemedel innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan orsaka allergiska reaktioner, eventuellt med fördröjning.

  Det innehåller också


  • små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 25 ml dos.

  • 45,6 mg benzylalkohol i varje utspädd dos på 125 ml.

  Överskrid inte den angivna dosen.


  3. Hur du tar Movicol Apelsin

  Detta läkemedel kan intas när som helst med eller utan mat.


  Denna produkt måste spädas före användning.


  En dos Movicol Apelsin består av 25 ml lösning utspätt i 100 ml vatten.

  Ta en sådan dos 1–3 gånger om dagen beroende på hur svår din förstoppning är.


  Hur du blandar:

  Öppna flaskan och häll ut 25 ml eller fem teskedar om 5 ml vardera. Häll vätskan i ett glas och tillsätt sedan 100 ml (cirka ett halvt glas) vatten. Rör om ordentligt tills all vätska har blandats jämnt och den utspädda Movicol Apelsin är genomskinlig och drick sedan lösningen.

  Skölj doseringslocket efter användning och ställ tillbaka flaskan.


  Längd på behandlingen:

  Behandling med Movicol Apelsin varar oftast ungefär 2 veckor. Om du behöver ta Movicol Apelsin under en längre tid ska du tala med din läkare. Om din förstoppning orsakas av en sjukdom som Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), eller om du tar läkemedel som orsakar förstoppning kan din läkare rekommendera att du tar Movicol Apelsin längre än 2 veckor.

  Vid långtidsbehandling kan dosen oftast minskas till 1 eller 2 doser om dagen.

  Om du har tagit för stor mängd av Movicol Apelsin

  Du kan få kraftig diarré som kan leda till uttorkning. Om detta inträffar ska du sluta ta Movicol Apelsin och dricka mycket vätska. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du är orolig.

  Om du har glömt att använda Movicol Apelsin

  Ta dosen så fort du kommer ihåg.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar man alla användare behöver inte få dem.


  Om du har en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals ska du meddela din läkare omedelbart och sluta ta Movicol Apelsin, koncentrat till oral lösning.


  Andra allergiska reaktioner kan förekomma som kan orsaka hudutslag, klåda, rodnad eller nässelutslag, svullna händer, fötter eller fotleder samt huvudvärk.


  Andra biverkningar kan inkludera dålig matsmältning, magont och - kurrande samt höga eller låga kaliumhalter i blodet. Du kan känna dig uppsvälld, lida av gaser, må illa eller kräkas, du kan även känna ömhet i anus och kan få lindrig diarré när du börjar ta Movicol Apelsin som normalt förbättras om du minskar mängden Movicol Apelsin som du tar.


  Om några biverkningar blir värre eller varar i mer än några dagar, eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Movicol Apelsin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartong efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  Kassera kvarvarande produkt 30 dagar efter att flaskan först öppnades.


  När du har spätt ut Movicol Apelsin i vatten ska du hålla lösningen täckt om du inte kan dricka den direkt. Kasta all lösning som inte har använts inom 24 timmar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  25 ml Movicol Apelsin innehåller följande:


  Makrogol 3350

  13,125 g

  Natriumklorid

  0,3507 g

  Natriumvätekarbonat

  0,1785 g

  Kaliumklorid

  0,0466 g

  Movicol Apelsin innehåller också renat vatten, apelsinsmak och acesulfamkalium (E950) samt sukralos (E955) som sötningsmedel.

  Den innehåller även ett konserveringsmedel som innehåller benzylakohol, metylparahydroxibensoat (E218) och etylparahydroxibensoat (E214).


  Apelsinsmaken innehåller följande ingredienser: smakämnen, smakpreparat och etanol (alkohol).


  När 25 ml späds i 100 milliliter vatten ger det motsvarande:

  Natrium

  65 millimol/liter

  Klorid

  53 millimol/liter

  Kalium

  5.4 millimol/liter

  Vätekarbonat

  17 millimol/liter

  Movicol Apelsin innehåller 8,125 mmol natrium i varje utspädd dos om 125 ml. Detta ska beaktas av patienter med en diet som begränsar natriumintag.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Movicol Apelsinär en klar färglös vätska.


  Varje förpackning består av en kartong med en plastflaska Movicol Apelsin som innehåller 500 ml lösning och en doseringskopp av plast.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Norgine Sverige AB, Frösundaviks Allé 15, 4 tr 169 70 Solna, Sverige


  Tillverkaren är Norgine Pharma Dreux, 29, Rue Ethé Virton, 28109 Dreux Cedex, Frankrike

  Eller

  Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, UK.


  Denna läkemedelsprodukt är auktoriserad i EEA:s medlemsstater under följande namn:

  Österrike

  MOVICOL Liquid Orange

  Belgien

  MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak /

  MOVICOL Liquide Goût orange /

  MOVICOL Flüssig Orangengeschmack

  Tyskland

  MOVICOL flüssig Orangengeschmack

  Finland

  MOVICOL Appelsiini

  Irland

  MOVICOL Liquid Orange flavour

  Italien

  MOVICOL 13,9 g/25 ml concentrato per soluzione orale, gusto Arancioa

  Portugal

  MOVICOL Laranja S

  Spanien

  MOVICOL Sabor naranja Solución /Concentrado para solución oral

  Sverige

  Movicol Apelsin

  Schweiz

  MOVICOL Liquid Orange

  Storbritannien

  MOVICOL Liquid Orange flavour


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-18


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.