Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Laxido Apelsin Pulver till oral lösning Dospåse

20 st
159:-
Jämförpris: 7:95/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumklorid, Kaliumklorid, Makrogol, Natriumvätekarbonat Varunummer: 033847 Apotekets varuid: 16658
 • Motverkar tillfällig förstoppning och normaliserar tarmrörelserna
 • Ökar tarminnehållets volym och ger avföringen normal konsistens
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om symtomen kvarstår mer än 14 dagar eller om barn har problem med förstoppning.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD LAXIDO APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Laxido Apelsin är ett laxermedel som används vid behandling av tillfällig förstoppning.

  Laxido Apelsin kan även efter ordination av läkare användas för att behandla en ansamling av hård avföring i tarmen vilket kan vara ett resultat av långvarig förstoppning (detta kallas fekal impaktion).

  Laxido Apelsin innehåller makrogol 3350 som gör att avföringen blir mjukare och lättare att få ut, vilket lindrar förstoppning. Innehållet av elektrolyter (salter) hjälper till att upprätthålla kroppens normala nivåer av natrium, kalium och vatten medan du behandlas för förstoppning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Laxido Apelsin

  Pulver till oral lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Laxido Apelsin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD LAXIDO APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LAXICO APELSIN
  3. HUR DU TAR LAXIDO APELSIN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR LAXIDO APELSIN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD LAXIDO APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Laxido Apelsin är ett laxermedel som används vid behandling av tillfällig förstoppning.

  Laxido Apelsin kan även efter ordination av läkare användas för att behandla en ansamling av hård avföring i tarmen vilket kan vara ett resultat av långvarig förstoppning (detta kallas fekal impaktion).


  Laxido Apelsin innehåller makrogol 3350 som gör att avföringen blir mjukare och lättare att få ut, vilket lindrar förstoppning. Innehållet av elektrolyter (salter) hjälper till att upprätthålla kroppens normala nivåer av natrium, kalium och vatten medan du behandlas för förstoppning.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LAXICO APELSIN

  Ta inte Laxido Apelsin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har en perforation (sår) i tarmväggen

  • om du har en blockering i tarmen

  • om du har en tarmförlamning (dina tarmar kan t.ex. sluta fungera på grund av tarmoperation eller svår infektion)

  • om du har ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon


  Om något av detta stämmer in på dig, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för att få ytterligare råd.

  Varningar och försiktighet

  Tala med en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Laxido Apelsin för behandling av fekal impaktion, eftersom tillståndet måste bekräftats innan du tar läkemedlet.

  Andra läkemedel och Laxido Apelsin

  Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Laxido Apelsin. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du bör inte ta några andra läkemedel via munnen under en timme före och en timme efter det att du tagit Laxido Apelsin.

  Laxido Apelsin med mat och dryck

  Mat och dryck påverkar inte effekten av Laxido Apelsin.

  Graviditet och amning

  Laxido Apelsin kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Laxido Apelsin påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Laxido Apelsin innehåller kalium och natrium

  Laxido Apelsin innehåller 0,68 mmol (26 mg) kalium per dospåse. Du bör vara medveten om detta om du tar mer än en dospåse dagligen och har reducerad njurfunktion, eller om du står på en diet med begränsat kaliumintag.


  Laxido Apelsin innehåller 8,13 mmol (187 mg) natrium per dospåse. Du bör vara medveten om detta om du står på en diet med begränsat natriumintag.


  3. HUR DU TAR LAXIDO APELSIN

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkar, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Laxido Apelsin ska intas oralt (via munnen).


  Laxido Apelsin är ett laxermedel för behandling av förstoppning och fekal impaktion hos vuxna, barn (12 år och äldre) och äldre.


  Förstoppning

  Vanlig dos vid förstoppning är 1 dospåse 1 till 3 gånger dagligen.


  Fekal impaktion

  Vanlig dos vid fekal impaktion är åtta dospåsar dagligen. Alla åtta dospåsarna måste tas inom sex timmar. Om du har en hjärtsjukdom ska du inte ta mer än två dospåsar (i 250 ml vatten) per timme.


  Bruksanvisning

  Innehållet i dospåsen löses upp i 1/2 glas vatten (125 ml). Rör om väl tills allt pulver är upplöst. Om du behandlas för fekal impaktion kan du lösa upp innehållet i alla åtta dospåsarna samtidigt i en stor behållare (i en liter vatten).


  Behandlingens varaktighet

  Förstoppning

  Behandlingen för förstoppning pågår vanligtvis inte längre än två veckor. Din behandling kan pågå längre än två veckor om du har ständig förstoppning, eller en sjukdom som orsakar förstoppning (såsom Parkinsons sjukdom eller multipel skleros), eller om du regelbundet tar andra läkemedel som kan orsaka förstoppning. I dessa fall kan läkaren minska din dos till en dospåse en eller två gånger dagligen.


  Fekal impaktion

  Behandlingen för fekal impaktion pågår vanligtvis inte längre än tre dagar.

  Om du har tagit för stor mängd av Laxido Apelsin

  Du kan uppleva svåra smärtor och svullnad i buken eller kräkning eller diarré, vilket kan leda till dehydrering. Om detta inträffar ska du sluta ta Laxido Apelsin och dricka rikligt med vätska. Kontakta din läkare eller apotekare om du är orolig.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Laxido Apelsin

  Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan som förut. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Laxido Apelsin

  För att få största möjliga nytta av Laxido Apelsin bör du alltid slutföra behandlingskuren som rekommenderats av läkare eller apotekspersonal. Då kan du vara säker på att din förstoppning gått över, i annat fall kan symtomen du lider av fortsätta.


  Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagar om du har kronisk förstoppning, eller efter 3 dagar om du har fekal impaktion.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får någon av följande biverkningar, sluta att ta Laxido Apelsin och kontakta läkare omedelbart:


  • tecken på en allvarlig allergisk reaktion, t ex andningssvårigheter, eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

  • tecken på allergi, t ex utslag, hudrodnad, nässelutslag, klåda eller andnöd

  • tecken på en förändring i kroppens vätske- eller elektrolytnivåer, t ex svullnad (huvudsakligen i vristerna), trötthetskänsla, uttorkning eller ökad törst med huvudvärk. Dessa symtom kan tyda på att kaliumnivåerna i blodet är högre eller lägre än normalt.

  Du kan även få följande biverkningar:

  • buksmärta

  • uppsvälldhetskänsla

  • gaser

  • matsmältningsbesvär

  • ömhet i anus (ändtarmen)

  • lindrig diarré

  • illamående

  • kräkning

  • svullen buk

  • magkurr


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR LAXIDO APELSIN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvara oöppnade dospåsar vid högst 25ºC.


  Använd inte detta läkemedel om du märker att någon av dospåsarna är skadad.


  Färdigblandad Laxido Apelsin-lösning kan täckas över och förvaras i kyl (2°C till 8°C), och bör användas inom sex timmar. Efter sex timmar ska oanvänd lösning kastas.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är makrogol 3350 (13,125 g), natriumklorid (350,7 mg), natriumvätekarbonat (178,5 mg) och kaliumklorid (46,6 mg). Övriga innehållsämnen är acesulfamkalium (E950) och apelsinsmakämne (innehållande maltodextrin och propylenglykol (E1520)).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Laxido Apelsin är ett vitt pulver som är förpackat i dospåsar. Det smakar och doftar apelsin.


  Varje dospåse innehåller 13,8 g pulver och är förpackat i kartonger innehållande 2, 8, 10, 20, 30, 50 och 100 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Galen Limited

  Seagoe Industrial Estate

  Craigavon

  BT63 5UA

  Storbritannien


  Tillverkare

  Almac Pharma Services Limited

  20 Seagoe Industrial Estate

  Craigavon

  BT63 5QD

  Storbritannien
  Co-Pharma Limited

  Unit 4

  Metro Centre

  Tolpits Lane

  Watford

  Hertfordshire

  WD18 9SS

  Storbritannien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark, Belgien, Tyskland, Spanien, Irland, Island, Luxemburg och Storbritannien - Laxido Orange

  Finland - Laxido Appelsiini

  Portugal - Laxido Laranja

  Sverige - Laxido Apelsin


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-12-29

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.