Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Scheriproct Suppositorium

1,3mg/1mg | 12 st
84:90
Jämförpris: 7:08/st

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Scheriproct Verksamt ämne: Prednisolon, Cinkokain Varunummer: 190584 Apotekets varuid: 70996
 • För behandling av hemorrojder, klåda, irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen
 • Antiinflammatorisk, klådstillande och smärtlindrande effekt
 • Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct. För vuxna.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Scheriproct är och vad det används för

  Scheriproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Cinkokain har en smärtlindrande, lokalbedövande effekt.

  Scheriproct används för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Scheriproct

  0,19 %/0,5 % rektalsalva respektive 1,3 mg/1 mg suppositorier. Prednisolonkaproat, cinkokainhydroklorid.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.


  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  • Du ska tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2-3 veckors behandling med Scheriproct.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Scheriproct är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct
  3. Hur du använder Scheriproct
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Scheriproct ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Scheriproct är och vad det används för

  Scheriproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Cinkokain har en smärtlindrande, lokalbedövande effekt.


  Scheriproct används för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct

  Använd inte Scheriproct

  • om du är allergisk mot prednisolonkaproat eller cinkokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Undvik att få Scheriproct i ögonen. Efter användandet ska händerna tvättas noga.

  • Prata med läkare om du misstänker att du har en infektion orsakad av t.ex. bakterier eller svamp i ändtarmsområdet. Du kan behöva kompletterande behandling.

  • Tänk på att hemorrojder ofta återkommer på grund av bakomliggande förstoppningsbesvär.

  • Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar.

  • Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare. Det kan vara tecken på att du inte tål något av de aktiva ingredienserna i Scheriproct.

  • Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct.

  • Scheriproct ska inte användas under mer än 4 veckor för att minska risken för att huden runt ändtarmen förtunnas

  Barn och ungdomar

  Användning av Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom uppgifter om säkerhet och effekt saknas.

  Andra läkemedel och Scheriproct

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder eller nyligen använt bedövningsmedel eller läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat (så kallade antiarytmika).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta.


  Scheriproct går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Scheriproct har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Scheriproct rektalsalva innehåller ricinolja

  Detta läkemedel innehåller Ricinolja som kan ge hudreaktioner.


  3. Hur du använder Scheriproct

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Om du upplever ökad irritation eller blödning där du applicerat Scheriproct ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct).


  Om det behövs, rengör försiktigt analområdet innan du använder Scheriproct . Följ därefter nedanstående anvisningar.


  Vanlig dos för vuxna
  Rektalsalva: Stryk på ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen. För att få snabb smärtlindring kan upp till 4 påstrykningar göras under första dagen.
  Om du ska använda salvan inne i ändtarmen: Ta först lite salva (ungefär lika mycket som storleken av en ärta) och smörj runt ändtarmsöppningen för att underlätta införandet av appliceringsspetsen. Skruva på medföljande appliceringsspets på tuben. För därefter försiktigt in appliceringsspetsen i ändtarmen och tryck ut lite salva.
  Suppositorier: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i ändtarmen. Vid svåra smärtor kan 1 suppositorium införas 2-3 gånger under första dagen. Suppositoriet förs in med den raka änden först. Om suppositorierna har blivit mjuka p.g.a. värme kan de placeras i kallt vatten innan omslaget tas bort.


  Förbättring inträder vanligtvis snabbt, men behandlingen bör för den skull inte avbrytas. För att undvika att problemen återkommer ska behandlingen fortsätta åtminstone 1 vecka även om symptomen helt försvunnit. Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor, detta för att minimera risken för lokala hudproblem (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct).

  Om du använt för stor mängd av Scheriproct

  Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Scheriproct

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska reaktioner, kontakteksem.

  5. Hur Scheriproct ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Scheriproct ska inte användas efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.
  Rektalsalva: Förvaras vid högst 25 °C
  Suppositorier: Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Suppositorier kan förvaras vid högst 25 °C i 2 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Rektalsalva:

  • De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,9 mg/g och cinkokainhydroklorid 5 mg/g

  • Övriga innehållsämnen är ricinolja (jungfruolja), hydrerad ricinolja, oktyldodekanol, makrogol-400-monoricinoleat, parfymolja (Chypre).


  Suppositorium:

  • Det aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,3 mg och cinkocainhydroklorid 1 mg per suppositorium.

  • Övriga innehållsämnen är hårdfett.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rektalsalva:
  Genomskinlig och färglös till svagt gulaktig rektalsalva.
  Förpackningsstorlek: 30 g salva i aluminiumtub, appliceringspip medföljer


  Suppositorier:
  Vit-gulaktiga suppositorier.
  Förpackningsstorlek: Ask med 12 suppositorier i blister

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bayer AB
  Box 606
  SE-169 26 Solna
  Tel 08-580 223 00


  Tillverkare:
  Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l., Italien (rektalsalva, suppositorier)


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-04


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.