Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pyridoxin Recip tablett

40 mg | 100 st
165:-
Jämförpris: 1:65/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Pyridoxin Verksamt ämne: Pyridoxin Varunummer: 128496 Apotekets varuid: 11415
 • Används vid brist på vitamin B6
 • Har betydelse för kroppens omsättning av proteiner
 • För vuxna
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pyridoxin Recip är och vad det används för

  Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6)har betydelse för kroppens äggviteomsättning. Det dagliga behovet uppskattas till 2-4 mg.

  Pyridoxin Recip används vid brist på vitamin B6. Pyridoxin Recip kan även ordineras av läkare för annan användning.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pyridoxin Recip

  40 mg tablett
  pyridoxinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pyridoxin Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pyridoxin Recip
  3. Hur du använder Pyridoxin Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pyridoxin Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pyridoxin Recip är och vad det används för

  Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6)har betydelse för kroppens äggviteomsättning. Det dagliga behovet uppskattas till 2-4 mg.


  Pyridoxin Recip används vid brist på vitamin B6. Pyridoxin Recip kan även ordineras av läkare för annan användning.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pyridoxin Recip

  Använd inte Pyridoxin Recip

  • om du är allergisk mot pyridoxinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pyridoxin Recip.


  Andra läkemedel och Pyridoxin Recip

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel, t ex levodopa (används vid Parkinsons sjukdom). Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Pyridoxin kan användas under graviditeten i rekommenderade doser.


  Amning

  Pyridoxin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas och kan användas vid amning i rekommenderade doser. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Pyridoxin Recip under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pyridoxin Recip har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  Pyridoxin Recip innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Pyridoxin Recip

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms i regel av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos till vuxna vid bristtillstånd är ½-1 tablett 2-3 gånger dagligen.

  Spädbarn: ¼ tablett krossad och utrörd i födan morgon och kväll.


  Vid känselbortfall i samband med isoniazidbehandling: ½-1 tablett 2-3 gånger dagligen.

  Om du använt för stor mängd av Pyridoxin Recip

  Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Pyridoxin har låg akut giftighet Höga doser (mer 500 mg/dag) under längre tid kan ge nervskador som känselbortfall.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Inga biverkningar har rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Pyridoxin Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är pyridoxinhydroklorid 40 mg.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 20 mg, magnesiumstearat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, talk, majsstärkelse.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, plan tablett med skåra, diameter 6 mm.


  100 tabletter (plastburk).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

  Telefon: 08-630 1900


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-14


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.