Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kalcipos filmdragerad tablett

500 mg | 180 st
169:-
Jämförpris: 0:94/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Kalcipos Verksamt ämne: Kalciumkarbonat Varunummer: 416891 Apotekets varuid: 21651
 • För behandling av kalciumbrist eller i förebyggande syfte
 • Viktig för benstommens uppbyggnad
 • Motverkar benskörhet
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kalcipos är och vad det används för

  Kalcipos är viktigt för benstommens uppbyggnad. Intaget av kalcium spelar en viktig roll vid benskörhet.

  Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Om kosten inte täcker detta behov bör man ha extra tillförsel av kalcium.

  Vid nedsatt njurfunktion som förorsakar förhöjd fosfatkoncentration i blodet (hyperfosfatemi) kan kalcium i höga doser tillföras som fosfatbindare.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kalcipos

  500 mg filmdragerad tablett
  Kalcium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kalcipos är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos
  3. Hur du använder Kalcipos
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kalcipos ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kalcipos är och vad det används för

  Kalcipos är viktigt för benstommens uppbyggnad. Intaget av kalcium spelar en viktig roll vid benskörhet.


  Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Om kosten inte täcker detta behov bör man ha extra tillförsel av kalcium.

  Vid nedsatt njurfunktion som förorsakar förhöjd fosfatkoncentration i blodet (hyperfosfatemi) kan kalcium i höga doser tillföras som fosfatbindare.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos

  Använd inte Kalcipos

  - om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du har ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller ökad mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri).

  - om du har njursten.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos

  - om du har nedsatt njurfunktion.

  - vid högdosbehandling och speciellt vid samtidig behandling med vitamin D då det föreligger risk för ökad mängd kalcium i blodet. Hos dessa patienter bör kalciumhalten i serum och njurfunktionen kontrolleras regelbundet.

  Andra läkemedel och Kalcipos

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Behandlingseffekten av Kalcipos kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

  - högt blodtryck (tiaziddiuretika)

  - oregelbunden hjärtrytm (hjärtglykosider)

  Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  - infektion (tetracykliner),

  ska du ta dessa minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos.


  Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  - benskörhet (bisfosfonater)

  - karies (natriumfluorid)

  ska du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos.


  Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med din doktor eftersom dosen av Kalcipos kanske måste höjas.

  Kalcipos med mat och dryck

  Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Kalcipos kan tas under graviditet. För gravida kvinnor är ett lämpligt dagligt intag normalt 1000-1300 mg kalcium (via föda och kalciumtillägg). Det dagliga intaget av kalcium bör dock inte överstiga 1500 mg.


  För ammande kvinnor är ett lämpligt dagligt intag normalt 1000-1300 mg kalcium (via föda och kalciumtillägg). Kalcium går över i bröstmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kalcipos har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du använder Kalcipos

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas.

  Förebyggande och behandling av kalciumbrist:

  Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen

  Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen

  Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen.

  Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan.

  Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112 i Sverige, 09-4711 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Symtom vid för hög dos av Kalcipos är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) och/eller ökad mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri).

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängde av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kalcipos ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är kalciumkarbonat motsvarande kalcium 500 mg.

  - De övriga innehållsämnena är maltodextrin, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Filmdragerad tablett

  Vit, oval, graverad med R103.

  60 och 180 tabletter i plastburk. Förpackningen med tillgänglighetslock (180 tabl) är särskilt anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Recip AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Sverige

  Tel: +46 8 630 1900

  Fax: +46 8 630 1950

  e-mail: info@recip.se


  Tillverkare:

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014–12–03


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.