Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Gericomplex filmdragerad tablett

90 st
259:-
Jämförpris: 2:88/st
st
Köp
 • Webblager I lager hos leverantör, levereras om 2-3 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Gericomplex Verksamt ämne: Panax ginseng (ginseng) rot extrakt (13-32:1) (G115) Varunummer: 560612 Apotekets varuid: 47360
 • Traditionellt använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla
 • Innehåller extrakt av ginsengrot, vitaminer och mineraler
 • Från 12 år
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Gericomplex är och vad det används för

  Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  Gericomplex innehåller extrakt (G115) av ginsengrot, vitaminer och mineraler.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Gericomplex

  Filmdragerade tabletter
  Extrakt (G115) av ginsengrot, vitaminer och mineraler

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  Detta läkemedel är receptfritt. Gericomplex måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Gericomplex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Gericomplex
  3. Hur du använder Gericomplex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Gericomplex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Gericomplex är och vad det används för

  Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  Gericomplex innehåller extrakt (G115) av ginsengrot, vitaminer och mineraler.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Gericomplex

  Ta inte Gericomplex:

  • om du har onormala mängder kalcium i kroppen, t ex för mycket kalcium i blodet eller i urinen.

  • om du har för höga halter av D-vitamin i kroppen.

  • om du har nedsatt njurfunktion.

  • om du behandlas med vitamin D.

  • om du är allergisk mot ginseng eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Dagsdosen får inte överskridas och läkemedlet bör inte tas samtidigt som andra preparat som innehåller vitamin D, selen eller järn.

  • För personer som röker 20 eller fler cigaretter om dagen finns en ökad risk att få lungcancer vid långvarigt tillskott av 20 mg betakaroten per dag (motsvarar 4 tabletter Gericomplex per dag). Observera att rekommenderad dagsdos för Gericomplex är 1 tablett.

  • Det har inte studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

  Barn


  Rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

  Andra läkemedel och Gericomplex


  Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel bör du kontakta läkare innan du börjar använda Gericomplex.

  Gericomplex innehåller järn, som kan minska effekten av vissa antibiotika (t.ex. tetracylin och doxycyklin). Gericomplex innehåller vitamin B6 som kan minska effekten av levodopa (mot Parkinsons sjukdom). Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Gericomplex.


  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

  Gericomplex med mat

  Gericomplex kan gärna tas i samband med måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  I brist på tillräckliga data bör inte Gericomplex användas av gravida eller ammande kvinnor.

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Gericomplex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Gericomplex innehåller flytande glukos, laktos och sackaros

  Gericomplex tabletter innehåller flytande glukos, laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Gericomplex

  Ta alltid Gericomplex enligt anvisningar i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos:

  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

  1 tablett dagligen i samband med måltid, helst till frukost.

  Användning för barn

  Rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Gericomplex

  Om du fått i dig för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn har fått sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112, för bedömning av risken samt rådgivning.


  Kraftig överdosering orsakar buksmärtor, kräkningar, huvudvärk, dåsighet och diarré. Symtom på dagligt intag av alltför hög dos (kronisk förgiftning) av selen är vitlöksdoftande andedräkt samt hår- och nagelförändringar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Gericomplex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Magbesvär såsom illamående, ont i magen, kräkningar och diarré. Yrsel och huvudvärk har rapporterats. Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag och klåda kan förekomma.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Gericomplex ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i 1 tablett är:

  • 40 mg extrakt (G115) av ginsengrot (Panax ginseng C.A. Meyer), motsvarande ca 95 mg torkad ginsengrot.

  • Vitaminer: provitamin A (som betakarotenkoncentrat) 4,8 mg, vitamin D3 (som kolekalciferolkoncentrat) 6,75 mikrogram, vitamin E (som all-rac-α-tokoferylacetat) 10 mg, vitamin B1 (tiaminnitrat) 1,4 mg, vitamin B2 (riboflavin) 1,6 mg, vitamin B3 (nikotinamid)18 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 2 mg, vitamin B12 (cyanokobalamin) 1 mikrogram, vitamin C (askorbinsyra) 60 mg, folsyra 200 mikrogram, biotin 150 mikrogram.

  • Mineraler: Järn (ferrosulfat, torkat) 10 mg, zink (zinksulfatmonohydrat) 1 mg, koppar (kopparsulfat, vattenfritt) 2 mg, mangan (mangansulfatmonohydrat) 2,5 mg, magnesium (magnesiumoxid) 40 mg, kalcium (kalciumvätefosfat, vattenfritt) 100 mg, selen (natriumselenit, vattenfri) 50 mikrogram.

  • Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, povidon, laktosmonohydrat (ca 27 mg), kalciumvätefosfatdihydrat, natriumoktenylsuccinatstärkelse, majsstärkelse, hypromellos, magnesiumstearat, krospovidon, maltodextrin, gelatin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, monoglycerider, diglycerider, röd järnoxid (E 172), flytande glukos 2 mg, trietylcitrat, sackaros 1 mg, akaciagummi, mannitol, natriumaskorbat, brun järnoxid (E 172), titandioxid (E 171), medellångkedjiga triglycerider.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Filmdragerad tablett

  Avlång rödbrun tablett, längd 18,7 mm.

  Blister Aluminium/PVC/PVDC 30 tabletter.

  Brun glasburk 90 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Strasse 173

  D-55216 Ingelheim

  Tyskland


  Lokal företrädare


  Boehringer Ingelheim AB

  Box 74608

  117 94 Stockholm

  08-721 21 00

  info@receptfritt.nu


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-05–24


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.