Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bio-Biloba filmdragerad tablett

150 st
479:-
Jämförpris: 3:19/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Bio-biloba Verksamt ämne: Ginkgo biloba (ginkgo) torkat blad torrt extrakt (30-40:1) aceton 60-65 % Varunummer: 053010 Apotekets varuid: 46890
 • Med ginko-biloba
 • För behandling av långvariga symtom hos äldre såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla
 • För vuxna. Kan användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för

  Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bio-Biloba

  filmdragerade tabletter
  Extrakt från Ginkgo biloba

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba
  3. Hur du använder Bio-Biloba
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bio-Biloba ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för

  Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba

  Använd inte Bio-Biloba

  • om du är allergisk (överkänslig) mot Ginkgo biloba eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Om du använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t.ex. antikoagulantia och acetylsalicylsyra) ska du rådgöra med din läkare före användning av Bio-Biloba.

  • Du bör sluta använda Bio-Biloba 14 dagar före planerad operation.

  • Om du står på behandling med läkemedel mot epilepsi kan behandlingseffekten av denna medicin försämras. Rådgör därför med din läkare före användning av Bio-Biloba.

  • Om dina symtom förvärras ska du kontakta din läkare.

  Andra läkemedel och Bio-Biloba

  Om du behandlas med warfarin och påbörjar, avslutar eller ändrar behandling med Bio-Biloba bör effekten på warfarin kontrolleras. Försiktighet rekommenderas även vid kombination av Bio-Biloba och dabigatranetexilat.


  Samtidig administrering av Ginkgo biloba och nifedipin ska ske med försiktighet eftersom kombinationen kan ge yrsel och ökade besvär av värmevallningar.


  Det är möjligt att effekten av p-piller kan minska vid samtidig användning av Ginkgo biloba.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Det är speciellt viktigt för dig som tar ett läkemedel där det är viktigt att du har en stabil halt i blodet.

  Graviditet och amning

  I brist på tillräckliga data bör Bio-Biloba inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Bio-Biloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Bio-Biloba

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Äldre: 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen.

  Användning för barn

  Bio-Biloba ska inte användas av barn.

  Om du har tagit för stor mängd av Bio-Biloba

  Om du har fått i dig för stor mängd av Bio-Biloba eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Bio-Biloba

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Bio-Biloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar i blodet och lymfsystemet

  • Ökad blödningstendens


  Biverkningar i hjärtat

  • Hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm


  Biverkningar i centrala nervsystemet

  • Rastlöshet

  • Sömnstörningar

  • Huvudvärk

  • Yrsel


  Biverkningar i magtarmkanalen

  • Illamående

  • Kräkningar

  • Diarré


  Biverkningar i hud och underliggande vävnad

  • Hudutslag

  • Klåda

  • Nässelfeber  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bio-Biloba ska förvaras

  Förvaras vid högst 30°C.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Det aktiva innehållsämnet i 1 filmdragerad tablett är 100 mg extrakt från Ginkgo biloba L., blad (ginkgo), motsvarande:


  22 – 27 mg flavonoider som flavonglykosider

  2,8 – 3,4 mg ginkgolid A, B och C

  2,6 – 3,2 mg bilobalid

  och innehåller mindre än 0,5 mikrogram ginkgosyror.


  Vid tillverkning av en tablett åtgår ca. 3 – 4 gram torkade ginkgoblad.


  Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett.


  Pappkartong med 60 eller 150 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pharma Nord ApS

  Tinglykke 4 – 6

  DK-6500 Vojens

  Danmark


  Lokal företrädare:

  Pharma Hus AB

  Gunnebogatan 28

  S-163 53 Spånga


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-28


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.