Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pevaryl Depot vagitorium och kräm

150 mg + 1 % | 1 st + 15 g
139:-
st
Köp
 • Webblager I lager hos leverantör
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Pevaryl Verksamt ämne: Ekonazol Varunummer: 374504 Apotekets varuid: 15964
 • Praktisk kombinationsförpackning vid svampinfektion i underlivet
 • Lindrar klåda och irritation
 • För kvinnor som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som fått samma symtom igen
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pevaryl Depot kombinationsförpackning är och vad det används för

  Pevaryl Depot kombinationsförpackning används vid behandling av svampinfektioner i slidan.

  Vid egenvård av svampinfektioner får Pevaryl Depot kombinationsförpackning säljas receptfritt till kvinnor, som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som nu fått samma symtom.

  Ekonazolnitrat som finns i Pevaryl Depot kombinationsförpackning kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pevaryl Depot kombinationsförpackning

  Pevaryl Depot 150 mg vagitorium, Pevaryl 1 % kräm.
  Ekonazolnitrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pevaryl Depot kombinationsförpackning är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning
  3. Hur du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur pevaryl depot kombinationsförpackning ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pevaryl Depot kombinationsförpackning är och vad det används för

  Pevaryl Depot kombinationsförpackning används vid behandling av svampinfektioner i slidan.


  Vid egenvård av svampinfektioner får Pevaryl Depot kombinationsförpackning säljas receptfritt till kvinnor, som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som nu fått samma symtom.


  Ekonazolnitrat som finns i Pevaryl Depot kombinationsförpackning kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning

  Använd inte Pevaryl Depot kombinationsförpackning

  Om du är allergisk mot ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Pevaryl Depot innehåller en oljebaserad komponent som kan påverka och minska latex-pessarers och -kondomers effektivitet. Därför ska Pevaryl Depot inte användas tillsammans med pessar eller latexkondomer.


  Pevaryl Depot kan inaktivera spermiedödande medel, rådfråga därför läkare vid användning av spermiedödande medel.


  Pevaryl Depot ska inte användas tillsammans med annan behandling i eller på könsorganen.


  Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.


  Sluta att använda Pevaryl Depot och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Tag kontakt med läkare om:

  • ingen förbättring sker eller om symtomen förvärras inom 3 dagar efter påbörjad behandling,

  • symtomen inte fullständigt försvunnit inom 7 dagar efter påbörjad behandling,

  • symtomen återkommer mer än 2 gånger inom 6 månader.

  Andra läkemedel och Pevaryl Depot kombinationsförpackning


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om Pevaryl Depot används samtidigt med vissa andra läkemedel.

  Du bör därför inte använda Pevaryl Depot samtidigt med följande läkemedel utan att först rådfråga läkare eller apotekspersonal:

  • blodförtunnande läkemedel (warfarin, acenokumarol).

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet

  Pevaryl Depot ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl Depot kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.


  Amning

  Okänt om Pevaryl Depot eller Pevaryl kräm går över i modersmjölk. Rådgör med din läkare innan du använder Pevaryl Depot under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pevaryl Depot eller Pevaryl kräm har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

  Viktig information om något av hjälpämnena i Pevaryl Depot kombinationsförpackning

  Pevaryl kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor och butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


  3. Hur du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning

  Använd alltid Pevaryl kombinationsförpackning exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vanlig dos vid infektioner i slidan:

  150 mg vagitorium: För in vagitoriet djupt i slidan (med den spetsiga delen först) vid sänggåendet.

  Vagitoriemassan i Pevaryl Depot bildar efter smältning en gelstruktur, ur vilken det aktiva ämnet frigörs.


  Gravida kvinnor ska tvätta sina händer noggrant innan användning av vagitorierna (se avsnitt om Graviditet ovan för ytterligare rekommendationer, inklusive restriktioner i användning under graviditet).


  1 % kräm: Samtidigt denna kväll smörjs krämen in runt slidöppningen och/eller blygdläpparna. Därefter smörjs krämen in på detta sätt 2-3 gånger dagligen. Behandlingen ska pågå tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.


  Eventuell partnerbehandling:

  Tvätta ollon och förhud med ljummet vatten och smörj in Pevaryl kräm 2 gånger dagligen. Behandlingen ska pågå tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.


  Pevaryl färgar inte kläder och kan avtvättas med tvål och vatten.

  Om du använt för stor mängd av Pevaryl Depot kombinationsförpackning


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du använt för stor mängd Pevaryl kan du få samma biverkningar som nämns i avsnitt 4. Om du fått Pevaryl i ögonen ska du tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsöka läkare om symtomen inte går över.

  Om du har glömt att använda Pevaryl Depot kombinationsförpackning


  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksöterska.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Pevaryl kombinationsförpackning orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Klåda, sveda.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Utslag, sveda i hud och slemhinna på applikationsstället.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem). Överkänslighet, nässelutslag, kontakteksem, hudavflagning. Lokala reaktioner i hud och slemhinna på applikationsstället såsom smärta, irritation och svullnad.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur pevaryl depot kombinationsförpackning ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Tillslut tuben väl.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Pevaryl Depot 150 mg vagitorium:

  • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

  • Övriga innehållsämne är polygel, kiseldioxid, hårdfett, stearylheptanoat.


  Pevaryl 1 % kräm:

  • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

  • Övriga innehållsämnen är bensoesyra (E 210), butylhydroxianisol, Pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerid, flytande paraffin, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pevaryl Depot 150 mg vagitoriumär gulvitt med svag lukt.

  Pevaryl 1 % kräm är vit med svag lukt.


  Kombinationsförpackningen innehåller 1 Pevaryl Depot 150 mg vagitorium samt en tub 15 g Pevaryl 1 % kräm.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com


  Tillverkare

  Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

  Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz de Baixo, 2730–055 Barcarena, Portugal.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-26


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.