Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Basiron AC Wash Gel

5 % | 100 g
189:-
Jämförpris: 1890:-/kg
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Basiron Verksamt ämne: Bensoylperoxid Varunummer: 527150 Apotekets varuid: 8299
 • Minskar uppkomsten av akne
 • Bakteriedödande effekt
 • Motverkar tilltäppta talgkörtlar
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Basiron AC och Basiron AC Wash är och vad det används för

  Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC och Basiron AC Wash har en bakteriedödande effekt på acnebakterien Propionibacterium acnes. Bensoylperoxid ger även avfjällning av huden och därmed avlägsnas det överskott av hornämne som täpper till talgsäckarna.

  Bensoylperoxid som finns i Basiron AC och Basiron AC Wash kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Basiron AC och Basiron AC Wash

  5% , 10% gel / 5 % Gel
  Bensoylperoxid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Basiron AC och Basiron AC Wash måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Basiron AC och Basiron AC Wash är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash
  3. Hur du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Basiron AC och Basiron AC Wash ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Basiron AC och Basiron AC Wash är och vad det används för

  Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC och Basiron AC Wash har en bakteriedödande effekt på acnebakterien Propionibacterium acnes. Bensoylperoxid ger även avfjällning av huden och därmed avlägsnas det överskott av hornämne som täpper till talgsäckarna.


  Bensoylperoxid som finns i Basiron AC och Basiron AC Wash kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash

  Använd inte Basiron AC eller Basiron AC Wash

  • om du är allergisk mot bensoylperoxid eller något annat innehållsämne i dessa läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash.

  • Gelen får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om gel kommer i kontakt med ögonen, skall ögonen sköljas med mycket vatten.

  • Personer med ömtålig hud bör använda Basiron AC och Basiron AC Wash med försiktighet. Det gäller också vid användning på halsen, andra känsliga områden och tunn eller skadad hud. Smörj alltid in i ett tunt lager och om nödvändigt mindre ofta.

  • Under behandlingen ska solning och UV-strålning (även solarier) undvikas.

  • Gelen kan bleka eller missfärga hår, tyg och andra material.

  Andra läkemedel och Basiron AC eller Basiron AC Wash

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Mediciner eller andra produkter som orsakar fjällning, irritation eller uttorkning av huden bör inte användas samtidigt med Basiron AC och Basiron AC Wash. Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC och Basiron AC Wash motverkar effekten av tretinoin (A-vitaminsyra). Basiron AC eller Basiron AC Wash bör därför inte användas samtidigt som ett läkemedel som innehåller tretinoin (A-vitaminsyra). Om båda läkemedlen används, bör det ena användas på morgonen och det andra på kvällen.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Inga fosterskadande effekter har påvisats. Det är okänt om Basiron AC och Basiron AC Wash går över i modersmjölk. Gelen ska inte användas på bröstområdet, så att barnet av misstag blir utsatt för läkemedlet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter har observerats.

  Basiron AC innehåller propylenglykol

  som kan ge hudirritation.


  3. Hur du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash

  Basiron AC

  Rengör och torka huden ordentligt före varje behandling. Smörj in Basiron AC 5 % tunt på de hudområden som ska behandlas, en gång dagligen, om inte läkare har ordinerat annorlunda. Vid fortsatt behandling kan doseringen ökas från en till två gånger dagligen, under förutsättning att du tål läkemedlet väl. Om du har känslig hud rekommenderas behandling en gång dagligen före sänggående.


  Om behandling med Basiron AC 5% inte hjälper kan behandling med Basiron AC 10 % påbörjas. Smörj in Basiron AC 10 % på de hudområden som ska behandlas, en eller två gånger dagligen. Om du har känslig hud rekommenderas behandling en gång dagligen före sänggående.


  Basiron AC Wash

  Smörj in Basiron AC Wash på de hudområden som ska behandlas, en gång dagligen, om inte läkare har ordinerat annorlunda. Vid fortsatt behandling bör doseringen ökas från en till två gånger dagligen, under förutsättning att du tål läkemedlet väl.

  1. Fukta det hudområde som skall behandlas med vatten.

  2. Dosera gelen i händerna och tvätta hudområdet med gelen.

  3. Låt gelen verka på huden i 1-5 minuter och skölj därefter ordentligt med vatten. Torka huden.

  Om du använt för stor mängd av Basiron AC eller Basiron AC Wash

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Om du har glömt att använda Basiron AC eller Basiron AC Wash

  Ta inte dubbla mängden vid nästa behandling för att ersätta en glömd behandling. Följ bara ditt vanliga behandlingsschema.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): torr hud, rodnad, fjällning, brännande känsla i huden.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): klåda, smärta i huden (smärta och sveda), hudirritation (irritativ kontaktdermatit)


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kontakteksem.


  Ansiktssvullnad har rapporterats med ingen känd frekvens.


  Dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner om behandlingen avbryts tillfälligt eller om huden behandlats mindre ofta. Om symtomen är besvärande eller om du får ansiktssvullnad, avbryt behandlingen och kontakta läkare.


  I samband med långvarig behandling kan stark uttorkning av huden förekomma.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Basiron AC och Basiron AC Wash ska förvaras

  Basiron AC 5% och 10% gel: Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla.


  Basiron AC Wash 5% gel: Förvaras vid högst 25ºC.


  Förvara dessa läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Basiron AC

  • Den aktiva substansen är bensoylperoxid.
   1 gram Basiron AC 5 % innehåller 50 mg bensoylperoxid.
   1 gram Basiron AC 10 % innehåller 100 mg bensoylperoxid.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, glycerol, akrylatcopolymer, Carbomer 940, natriumedetat, Poloxamer 182, dokusatnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumhydroxid och renat vatten.

  Basiron AC Wash

  • Den aktiva substansen är bensoylperoxid.
   1 gram Basiron AC Wash 5 % innehåller 50 mg bensoylperoxid.

  • Övriga innehållsämnen är akrylatcopolymer, glycerol, Carbomer 940, natrium‑C14‑C16‑oleofinsulfonat, natriumhydroxid och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit till benvit gel.

  Basiron AC 5 %: 40 g

  Basiron AC 10 %: 40 g

  Basiron AC Wash 5%: 100 g

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Galderma Nordic AB

  Seminariegatan 21

  752 28 Uppsala

  Sverige

  Tel: 018-444 0330

  Fax: 018-444 0335

  E-post: nordic@galderma.com.


  Tillverkare

  Laboratoires Galderma

  74540 Alby sur Cheran

  Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-24


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.