Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pevaryl kräm 1%

1 % | 30 g
75:-
Jämförpris: 2500:-/kg
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Pevaryl Verksamt ämne: Ekonazol Varunummer: 597567 Apotekets varuid: 15924
 • Behandlar fotsvamp mellan tårna
 • Lindrar klåda och dämpar irritation
 • Barn under 10 år ska ej behandlas utan kontakt med läkare
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder är och vad det används för

  Pevaryl används vid behandling av svampinfektioner i huden.

  Pevaryl kräm är lämplig för behandling av samtliga svampinfektioner i huden, oavsett typ eller plats.

  Pevaryl puder är lätt att använda vid t.ex. fotsvamp. Pudret kan användas inuti strumpor och skor.

  Pevaryl kräm eller puder kan användas vid infektioner på särskilt känsliga hudområden.

  Ekonazolnitrat som finns i Pevaryl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder


  Ekonazolnitrat

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder
  3. Hur du använder Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder är och vad det används för


  Pevaryl används vid behandling av svampinfektioner i huden.

  Pevaryl kräm är lämplig för behandling av samtliga svampinfektioner i huden, oavsett typ eller plats.

  Pevaryl puder är lätt att använda vid t.ex. fotsvamp. Pudret kan användas inuti strumpor och skor.


  Pevaryl kräm eller puder kan användas vid infektioner på särskilt känsliga hudområden.


  Ekonazolnitrat som finns i Pevaryl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder

  Använd inte Pevaryl

  Om du är allergisk mot ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Pevaryl ska bara användas på huden, inte i ögon eller mun. När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling, utom då behandlingen är avsedd för dina händer.


  Pevaryl puder innehåller talk som kan irritera luftvägarna. Undvik därför inandning av pudret, särskilt hos spädbarn och barn.

  Andra läkemedel och Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om Pevaryl används samtidigt med vissa andra läkemedel.

  Du bör därför inte använda Pevaryl samtidigt med följande läkemedel utan att först rådfråga läkare eller apotekspersonal:

  • blodförtunnande läkemedel (warfarin, acenokumarol).

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet

  Pevaryl ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.


  Amning

  Okänt om Pevaryl går över i modersmjölk. Rådgör med din läkare innan du använder Pevaryl under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pevaryl har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

  Viktig information om något av hjälpämnena i Pevaryl

  Pevaryl kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor och butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


  3. Hur du använder Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder

  Använd alltid Pevaryl exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vid behandling av fotsvamp

  Före behandlingen ska fötterna tvättas och torkas noggrant. Använd luftiga strumpor och skor.


  Kräm masseras försiktigt in på det infekterade hudområdet morgon och kväll.


  Puder är lämpligt att använda som ett komplement till Pevaryl kräm. Man bör pudra inuti både strumpor och skor. Puder kan också användas för att förebygga fotsvamp om besvären återkommer ofta.


  Behandlingen bör pågå ytterligare 2 veckor sedan symtomen försvunnit.

  Barn under 10 år ska ej behandlas utan läkarordination.

  Vid infektioner på händerna rekommenderas behandling efter varje handtvätt.


  Pevaryl färgar inte kläder och hud och kan avtvättas med tvål och vatten.

  Om du använt för stor mängd av Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du fått Pevaryl i ögonen ska du tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsöka läkare om symtomen inte går över.

  Om du har glömt att använda Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Pevaryl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): klåda, sveda, smärta


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudrodnad, obehag och svullnad


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): överkänslighet, kontakteksem, utslag, blåsor, hudavflagning


  Sluta att använda Pevaryl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):


  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Pevaryl kräm ska förvaras vid högst 25 °C.

  Pevaryl puder har inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Tillslut tuben väl.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Pevaryl 1 % kräm:

  Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

  Övriga innehållsämnen är bensoesyra (E 210), butylhydroxianisol, Pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerid, flytande paraffin, renat vatten.


  Pevaryl 1 % puder:

  Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

  Övriga innehållsämnen är zinkoxid, kiseldioxid, talk, parfym 4074.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pevaryl 1 % krämär vit med svag lukt och tillhandahålls i en aluminiumtub innehållande 30 g, 70 g respektive 78 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Pevaryl 1 % puder är vitt och lätt parfymerat. Den tillhandahålls i en plastburk innehållande 30 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com


  Tillverkare av Pevaryl kräm

  Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.


  Tillverkare av Pevaryl puder

  Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

  Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz de Baixo, 2730–055 Barcarena, Portugal.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-26


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.