Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Canesten kräm

1 % | 20 g
75:-
Jämförpris: 3750:-/kg
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Canesten Verksamt ämne: Klotrimazol Varunummer: 590497 Apotekets varuid: 12536
 • Mot fotsvamp mellan tårna
 • Används under 2-4 veckor, fortsätt med behandlingen hela denna tid för att undvika återfall
 • Från 12 år. Är man mellan 12-15 år ska man kontakta läkare innan användning.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Canesten är och vad det används för

  Klotrimazol är ett svampdödande medel som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t ex dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.

  Canesten 1% kräm används för behandling av fotsvamp.

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Canesten

  1 % kräm
  Aktiv substans: klotrimazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Canesten är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
  3. Hur du använder Canesten
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Canesten ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Canesten är och vad det används för

  Klotrimazol är ett svampdödande medel som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t ex dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.


  Canesten 1% kräm används för behandling av fotsvamp.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

  Använd inte Canesten

  • om du är allergisk (överkänslig) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten (anges i avsnitt 6).

  Var särskilt försiktig med Canesten

  Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare om du är mellan 12 – 15 år, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år.

  När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet speciellt under den första trimestern och endast enligt läkares ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.


  Amning: Canesten ska användas med försiktighet under amning och endast enligt läkares ordination, eftersom det har visats i djurstudier att klotrimazol överförs i mjölk.


  Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Läkemedlet påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Canesten innehåller cetostearylalkohol

  Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


  3. Hur du använder Canesten

  Använd alltid Canesten exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hudinfektioner (fotsvamp): Stryk på Canesten 1 % kräm tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen under 2 ‑ 4 veckor, fortsätt med behandlingen hela denna tid även om symtomen försvunnit.

  Vid behandling av fötter är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan krämen appliceras.


  Cirka ½ cm av krämen är lagom för behandling av ett område som motsvarar en handflata.

  Om du använt för stor mängd av Canesten

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)
  Hudreaktioner som klåda, utslag, brännande känsla/sveda, irritation eller obehag/smärta.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)
  Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  Vätskeansamling (ödem), hudrodnad (erytem), blåsor på huden, fjällande hud.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Canesten ska förvaras

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 % kräm:

  • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g kräm innehåller 10 mg klotrimazol.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol, vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende
  Canesten 1 % kräm: vit ogenomskinlig kräm.


  Förpackningsstorlekar
  Canesten 1 % kräm: 20 g i aluminiumtub.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavaren av godkännandet för försäljning:
  Bayer AB
  Box 606
  169 26 Solna
  Tel: 08-580 223 00


  Tillverkare:
  Kern Pharma SL
  E-08228 Terrassa (Barcelona)


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-12-19


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.