Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Minoxidil Orifarm kutan lösning

20 mg/ml | 60 ml
159:-
Jämförpris: 2650:-/l
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Minoxidil Varunummer: 377977 Apotekets varuid: 40927
 • Stimulerar hårväxt vid tidiga former av ärftligt håravfall. Bromsar upp håravfallet hos män.
 • Märkbar effekt efter 2-8 månader
 • Från 18 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Minoxidil Orifarm är och vad det används för

  Minoxidil Orifarm innehåller den aktiva substansen minoxidil som stimulerar hårväxten. Minoxidil Orifarm används för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall (androgen alopeci) hos män och kvinnor över 18 år. Ca 3-4 av 5 får i varierande grad nytillväxt av hår.

  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 8 månader.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Minoxidil Orifarm

  20 mg/ml kutan lösning
  minoxidil

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämres eller inte förbättras inom 8 månader.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Minoxidil Orifarm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Minoxidil Orifarm
  3. Hur du använder Minoxidil Orifarm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Minoxidil Orifarm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Minoxidil Orifarm är och vad det används för

  Minoxidil Orifarm innehåller den aktiva substansen minoxidil som stimulerar hårväxten. Minoxidil Orifarm används för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall (androgen alopeci) hos män och kvinnor över 18 år. Ca 3-4 av 5 får i varierande grad nytillväxt av hår.


  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 8 månader.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Minoxidil Orifarm

  Använd inte Minoxidil Orifarm

  • om du är allergisk mot minoxidil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Minoxidil Orifarm Forte. Personer med känd hjärt/kärlsjukdom eller hjärtrytmrubbning bör kontakta läkare innan behandlingen påbörjas.


  Minoxidil Orifarm bör inte användas vid plötsligt eller fläckvis uppträdande håravfall eller om huden eller hårbotten är röd, inflammerad, irriterad, infekterad eller öm.


  Avbryt behandlingen med Minoxidil Orifarm och kontakta läkare om något av följande symtom skulle uppträda:

  • Bröstsmärtor

  • Hög hjärtfrekvens (puls)

  • Yrsel och/eller svimningstendens

  • Plötslig, oförklarlig viktökning

  • Svullnad i händer och fötter

  • Kvarstående rodnad och irritation i hårbotten på de ställen som behandlats.

  Skölj med rikligt med kallt vatten om Minoxidil Orifarm skulle råka komma i kontakt med ögonen, munnen eller sår på huden. Du bör undvika inandning av Minoxidil Orifarm i form av sprayad aerosol.


  För att minska risken för oönskad hårväxt bör man se till att Minoxidil Orifarm endast appliceras på hårbotten och att tvätta händerna ordentligt varje gång Minoxidil Orifarm använts (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

  Barn och ungdomar

  Uppgift om säkerhet och effekt saknas för personer under 18 år.

  Andra läkemedel och Minoxidil Orifarm

  Tala om för läkare om du använder andra läkemedel på huden, t.ex. tretinoin, ditranol eller betametason. Dessa läkemedel kan göra att huden absorberar mer eller mindre minoxidil (den aktiva substansen i Minoxidil Orifarm).  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Minoxidil Orifarm med mat, dryck och alkohol

  Du kan använda Minoxidil Orifarm med mat och dryck.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Säkerheten under graviditet är inte klarlagd. Rådgör därför med läkare före användning under graviditet.


  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Minoxidil Orifarm skulle påverka möjligheten att köra bil.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Minoxidil Orifarm innehåller propylenglykol

  Minoxidil Orifarm innehåller propylenglykol, som kan irritera huden.


  3. Hur du använder Minoxidil Orifarm

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

  Rekommenderad dos 

  Håret ska vara helt torrt innan Minoxidil Orifarm appliceras och samma sak gäller hårbotten. Med 12 timmars mellanrum appliceras 1 ml direkt på hårbotten och fördelas över hela den yta som ska behandlas. Använd ej mer än 2 ml per dag och applicera ej oftare än två gånger dagligen (tätare applikationer påskyndar ej effekten).


  Minoxidil Orifarm ska alltid appliceras med hjälp av den medföljande spraypumpen. Om fingrarna används för att fördela Minoxidil Orifarm i hårbotten är det viktigt att tvätta händerna efteråt. För att inte påverka effekten av Minoxidil Orifarm bör ett silikonfritt schampo användas vid hårtvätt (silikon kan också benämnas dimetikon).


  För att använda Minoxidil Orifarm:

  1. Avlägsna flaskans skruvlock.

  2. Sätt i spraypumpen i flaskan och skruva åt den ordentligt.

  3. Montera det förlängda sprayhuvudet på spraypumpen.

  4. Efter att ha riktat sprayhuvudet mot mitten av den yta som ska behandlas tryck in pumpkolven en gång och sprid ut Minoxidil Orifarm med hjälp av fingertopparna över hela den yta som ska behandlas. Genomför denna procedur 10 gånger för att applicera en dos dvs 1 ml av lösningen.

  5. Tvätta händerna ordentligt efteråt.


  Behandlingstidens längd

  Eftersom hårväxt är en långsam process behöver Minoxidil Orifarm en viss tid för att verka. Vanligen krävs det kontinuerlig användning 2 gånger per dag under minst 2 månader innan effekten blir märkbar. I vissa fall kan det dock ta längre tid. Om ingen effekt syns inom 8 månader bör behandlingen avbrytas. För optimal effekt ska Minoxidil Orifarm användas varje dag. Om behandlingen avbryts upphör effekten inom 3 till 4 månader och håravfallet återkommer.

  Om du använt för stor mängd av Minoxidil Orifarm

  Om du fått i dig eller använt för mycket Minoxidil Orifarm eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Minoxidil Orifarm

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Det räcker med att återuppta behandlingen på föreskrivet sätt.


  Vid felanvändning eller särskild känslighet kan det teoretiskt finnas en risk för generella effekter på grund av ökat upptag genom huden. Vid oavsiktligt  intag via munnen är de mest sannolika symtomen på överdosering av Minoxidil Orifarm effekter på hjärta och kärl såsom exempelvis ökad hjärtfrekvens (puls) i förening med plötslig viktökning, yrsel och svimningstendens.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  I början av behandlingen, efter 2-6 veckor, kan en tillfälligt ökad avstötning av hår förekomma. Denna orsakas av att hårfolliklarna undergår förändring från ett sovande stadium (gamla hår) till en aktiv växande fas (nya hår). När denna nytillväxt startar lösgörs gamla hår från hårbotten vilket tar sig uttryck i håravfall. Om håravstötningen fortsätter under mer än 2 veckor bör behandlingen avbrytas och kontakt tas med läkare.


  Om hjärtklappning, yrsel eller svimningsanfall uppträder sluta använda Minoxidil Orifarm och uppsök läkare.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Huvudvärk.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Under behandlingen kan viss hudirritation uppkomma. Denna effekt som orsakas av de alkoholer (etanol och propylenglykol) som ingår i lösningen är i regel övergående. Om så inte visar sig vara fallet bör behandlingen avbrytas. Andnöd samt svullna händer och fötter.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens, bröstsmärta. Seborré (fet hy). Hårsäcksinflammation. Oönskad hårväxt på andra ställen av kroppen har rapporterats. Detta kan bero på att Minoxidil Orifarm oavsiktligt kommit i kontakt med andra delar av huden än hårbotten. Ett fåtal personer har erfarit förändringar av hårkvalitet och färg.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  Lågt blodtryck. Överkänslighet, allergiskt kontakteksem, yrsel, ögonirritation, illamående, kräkning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Minoxidil Orifarm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är minoxidil 20 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, etanol och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Minoxidil Orifarm är en klar, färglös lösning i plastflaska.


  Spraypump med förlängt sprayhuvud medföljer förpackningen.


  Minoxidil Orifarm finns i förpackningsstorlekar 60 ml, 2x60 ml och 3x60 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orifarm Generics A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark


  Lokal företrädare:

  Orifarm Generics AB

  Box 56048

  102 17 Stockholm

  info@orifarm.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-16


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.