Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Diclofenac Orifarm Gel

11,6 mg/g | 100 g
109:-
Jämförpris: 1090:-/kg
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Diklofenak Varunummer: 177860 Apotekets varuid: 44228
 • För mild till måttlig smärta vid inflammation,muskel- och ledskador
 • Gel för utvärtes bruk
 • Från 14 år. Kontakta läkare om symtomen inte har förbättrats inom 7 dagar.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Diclofenac Orifarm är och vad det används för

  Diklofenak, den verksamma substansen i Diclofenac Orifarm gel, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

  Diclofenac Orifarm används för behandling av mild till måttlig smärta i samband med inflammation eller muskel‑ och ledskador.

  Diclofenac Orifarm gel är endast avsedd för utvärtes bruk.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  Diklofenak som finns i Diclofenac Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Diclofenac Orifarm

  11,6 mg/g gel
  diklofenakdietylamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Diclofenac Orifarm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Diclofenac Orifarm
  3. Hur du använder Diclofenac Orifarm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Diclofenac Orifarm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Diclofenac Orifarm är och vad det används för

  Diklofenak, den verksamma substansen i Diclofenac Orifarm gel, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.


  Diclofenac Orifarm används för behandling av mild till måttlig smärta i samband med inflammation eller muskel‑ och ledskador.


  Diclofenac Orifarm gel är endast avsedd för utvärtes bruk.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


  Diklofenak som finns i Diclofenac Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Diclofenac Orifarm

  Använd inte Diclofenac Orifarm

  • Om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du är överkänslig (allergisk) mot acetylsalicylsyra eller andra icke-sterioda antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

  • om du tidigare har haft symtom från astma, nässelfeber (urtikaria) eller snuva (akut rinit) efter att du har använt acetylsalicylsyra eller ett annat NSAID-läkemedel.

  • efter 6 månaders graviditet.

  • om du har skadad hud, t.ex. eksem, akne, infekterad hud, öppna sår eller brännskador.

  • om du är yngre än 14 år.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Diclofenac Orifarm.

  • om du lider av nedsatt njurfunktion, nedsatt hjärtfunktion eller nedsatt leverfunktion.

  • om du har ett aktivt magsår.

  • om du använder ett annat NSAID-läkemedel.

  • om du är äldre, eftersom risken för biverkningar då är högre.

  • om du exponeras för direkt solljus eller artificiellt solljus eftersom det då finns risk för hudreaktioner. Du ska undvika solljus eller artificiellt solljus under behandlingen och två veckor efter avslutad behandling.


  Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Gelen får aldrig sväljas.


  Risken för biverkningar ökar med tiden. Den rekommenderade behandlingstiden skall därför inte överskridas.


  Avbryt behandlingen om hudutslag uppträder.


  Använd inte Diclofenac Orifarm gel tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

  Andra läkemedel och Diclofenac Orifarm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Eftersom Diclofenac Orifarm används på huden är absorptionen av diklofenak i blodet låg. Därför är risken för interaktioner med andra läkemedel liten.


  Om du använder Diclofenac Orifarm samtidigt som du använder acetylsalicylsyra eller andra NSAID-läkemedel kan risken för biverkningar öka.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Du ska inte ta Diclofenac Orifarm om du är gravid i sjätte månaden eller mer.


  Amning 

  Diklofenak går över i modersmjölken. Men det verkar inte troligt att moderns behandlingsdoser skulle ha några effekter på barnet. Om du ammar ska du inte applicera Diclofenac Orifarm på brösten eller på stora områden på huden.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Diclofenac Orifarm påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Diclofenac Orifarm innehåller propylenglycol

  Diclofenac Orifarm innehåller propylen­glykol som kan ge hudirrritation.


  3. Hur du använder Diclofenac Orifarm

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos:

  Vuxna och ungdomar över 14 år:

  Applicera Diclofenac Orifarm -gel 3–4 gånger per dag. Massera försiktigt in gelen i huden där smärtan eller inflammationen sitter. Den mängd du behöver beror på storleken på det område som du behandlar. Normalt är det tillräckligt med 2–4 g (motsvarande 6–12 cm gel). Högsta dos är 16 g per dag. När gelen masseras in kan du känna en något kylande känsla.


  Efter användning

  Tvätta händerna efter att du har masserat in Diclofenac Orifarm om det inte är händerna som behandlas. 

  Användning för barn

  Diclofenac Orifarm rekommenderas inte till barn under 14 år.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  Om du använt för stor mängd av Diclofenac Orifarm

  Det är inte troligt att det sker en överdosering om du använder för stor mängd Diclofenac Orifarm eftersom absorptionen i blodet låg.


  Om du råkar svälja gel ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningarna är ofta lindriga hudreaktioner på behandlingsstället som går tillbaka. I sällsynta fall kan allergiska reaktioner förekomma. Om detta händer ska du sluta använda Diclofenac Orifarm och omedelbart kontakta läkare.


  Sluta omedelbart använda Diclofenac Orifarm om du upplever svullnad i ansikte, mun, tunga eller hals, vilket också kan göra det svårt att andas. Kontakta genast läkare om du upplever dessa symtom. 


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Hudutslag, eksem, hudrodnad, dermatit (inklusive kontaktdermatit) och klåda.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Hudrodnad, punktformiga blödningar i huden, allergiska eksem och brännande känsla vid behandlingsområdet.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Hudinflammation med blåsbildning (bullös dermatit)


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Utslag med blåsor (pustulösa utslag), överkänslighet inklusive nässelfeber, svullnad i ansikte, hals, tunga och ögon (angioödem) vilket kan vara allvarligt och inkludera andningssvårigheter, ljuskänslighetsreaktioner, nässelfeber, torr hud, astma och bronkospasm.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Svåra allergiska (anafylaktiska) reaktioner som kan vara allvarliga.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Diclofenac Orifarm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin 11,6 mg, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium.

  • Övriga innehållsämnen är karbomer, kokoylkaprylokaprat, dietylamin, isopropylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, propylen­glykol, och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Diclofenac Orifarm är en vit gel.


  Förpackningsstorlekar: Aluminiumtuber med 50, 100 g eller 2x100 g.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orifarm Generics A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark


  Lokal företrädare:

  Orifarm Generics AB,

  Box 56048,

  102 17 Stockholm

  info@orifarm.com

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark och Sverige Diclofenac Orifarm


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-18


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.