Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

EMLA medicinskt plåster

25 mg/25 mg | 2 st
89:90
Jämförpris: 44:95/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Emla Verksamt ämne: Lidokain, Prilokain Varunummer: 454777 Apotekets varuid: 11947
 • Lokalbedövar huden
 • Inför exempelvis nålstick
 • För vuxna och barn
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Emla är och vad det används för

  Lidokain och prilokain som finns i Emla kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Emla medicinskt plåster ger lokalbedövning av huden och innehåller en blandning av bedövningsmedlen lidokain och prilokain. Det används för bedövning av huden inför nålstick (t.ex. vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp (t.ex. skrapning av mollusker) i samråd med läkare.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Emla

  25 mg/25 mg medicinskt plåster
  lidokain 25 mg och prilokain 25 mg

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Emla är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Emla
  3. Hur du använder Emla
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Emla ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Emla är och vad det används för

  Lidokain och prilokain som finns i Emla kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Emla medicinskt plåster ger lokalbedövning av huden och innehåller en blandning av bedövningsmedlen lidokain och prilokain. Det används för bedövning av huden inför nålstick (t.ex. vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp (t.ex. skrapning av mollusker) i samråd med läkare.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Emla

  Använd inte Emla:

  • om du tidigare konstaterats vara överkänslig för lokalbedövningsmedel av amidtyp eller  om du är allergisk mot de aktiva substanserna lidokain eller prilokain eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Emla, om du har någon av följande ovanliga blodsjukdomar: glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist eller methemoglobinemi. Dessa tillstånd kan öka risken för läkemedelsframkallad methemoglobinemi.


  Om du använder Emla samtidigt som du behandlas för hjärtproblem, kan din läkare behöva följa ditt hjärta med EKG-övervakning. Detta eftersom Emla kan förstärka effekterna av dina andra läkemedel på hjärtat.


  Emla ska inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud t ex sår eller eksem utan läkares ordination. Emla kan användas i samband med de flesta vaccinationer. Vid vaccinering med levande vaccin (t ex BCG) bör vaccinationen dock följas upp av läkare.


  Använd inte Emla i närheten av ögonen. Om du av misstag skulle få Emla i ögonen, skölj med ljummet vatten eller koksaltlösning.


  Emla plåster innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 

  Makrogolglycerolhydroxistearat kan orsaka hudreaktioner.

  Barn

  Emla ska inte användas på spädbarn som är för tidigt födda.

  Andra läkemedel och Emla

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas vid användning av Emla. Detta gäller framför allt sulfapreparat. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Du kan också fråga på apotek.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Tillfälligt bruk av Emla under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret. Emla passerar över i bröstmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Emla påverkas inte reaktionsförmågan.


  3. Hur du använder Emla

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

  Emla medicinskt plåster fästes på huden minst en timme före ingreppet. Om plåstret sitter på under 1‑2 timmar varar bedövningen cirka två timmar efter det att plåstret tagits bort.


  Vuxna

  Använd 1 eller flera plåster samtidigt i minst 1 och högst 5 timmar.

  Barn

  0‑3 månader: Högst 1 plåster per dygn i högst 1 timme.

  3‑12 månader: 1 eller högst 2 plåster samtidigt i 1 timme.

  1‑12 år: 1 eller flera plåster samtidigt minst 1 och högst 5 timmar.

  Låt plåstret sitta högst 1 timme hos barn under 1 år.

  Öppna plåstret genom att ta tag i fliken vid det pilmarkerade hörnet.

  1) Kontrollera att hudytan som ska bedövas är ren och torr. Öppna Emla plåster genom att ta tag i aluminiumfliken vid plåstrets pilmarkerade hörn och böj fliken bakåt.

  Dra isär de två delarna så att plåstret separeras från skyddspappret.

  2) Dra isär de två delarna så att plåstret separeras från skyddspappret. Vidrör ej den runda, vita ytan, som innehåller Emla.

  Tryck ordentligt runt plåstrets kanter.

  3) Undvik att trycka mitt på plåstret då detta kan medföra att Emla sprids ut under plåstrets vidhäftande del. Tryck ordentligt runt plåstrets kanter, så att det fäster bra på huden.

  Skriv tidpunkten när plåstret sattes på huden.

  4) Skriv tidpunkten när plåstret sattes på huden. Låt plåstret sitta minst 1 timme (högst 1 timme hos barn under 1 år).

  Låt personal på sjukvårdsinrättning avlägsna plåstret eller kontakta läkare/sköterska om du själv vill avlägsna plåstret före ingreppet.

  Om du använt för stor mängd av Emla

  Om du har använt för stor mängd läkemedel eller t.ex. om ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta använda läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om:

  • du under appliceringen får symptom som plötslig andfåddhet, hjärtklappning eller trötthet. Detta kan vara symtom på en effekt på de röda blodkropparna (methemoglobinemi) som till exempel kan uppstå vid överdosering

  • du får allergiska reaktioner (hudutslag, svullnad, feber). Allergiska reaktioner kan i allvarliga fall övergå i anafylaktisk chock (andningssvårigheter, lågt blodtryck eller svimning).

  Detta är sällsynta biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): I början en lätt brännande och kliande känsla eller känsla av värme på det behandlade området.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):Ögonirritation om Emla av misstag kommer i kontakt med ögonen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Emla ska förvaras

  Förvaras vid högst 30 °C.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är lidokain 25 mg och prilokain 25 mg

  • Övriga innehållsämnen är makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid, vatten, akrylat (häftmassa)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Emla är ett medicinskt plåster och saluföres i askar med 2 medicinska plåster à cirka 10 cm2 (receptfri förpackning).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

  tfn 08-553 26 000


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.