Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Koffazon N tablett

400mg/ 50mg | 50 st
69:90
Jämförpris: 1:40/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Koffazon Verksamt ämne: Koffein, Fenazon Varunummer: 020706 Apotekets varuid: 9835
 • Smärtlindrande
 • Med koffein som är uppiggande
 • För vuxna
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD KOFFAZON N ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Koffazon N används vid smärta av olika slag, t.ex. huvudvärk.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Koffazon N

  400 mg/50 mg tabletter
  Fenazon, Koffein

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller infomation som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipackssedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD KOFFAZON N ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER KOFFAZON N
  3. HUR DU ANVÄNDER KOFFAZON N
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR KOFFAZON N SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD KOFFAZON N ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Koffazon N innehåller fenazon som har smärtlindrande egenskaper och koffein som är uppiggande.

  Koffazon N används vid smärta av olika slag, t.ex. huvudvärk.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER KOFFAZON N

  Använd inte Koffazon N

  • om du är allergisk mot fenazon, koffein eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Koffazon N.

  Du bör rådgöra med läkare om du har nedsatt njurfunktion innan behandlingen påbörjas.

  Andra läkemedel och Koffazon N

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa mediciner kan påverka eller påverkas av behandlingen med Koffazon N. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. Detta gäller exempelvis:

  • ciprofloxacin (en typ av antibiotika)

  • fenylpropanolamin (används mot svullna slemhinnor i näsa/bihålor)

  • fluvoxamin (används mot depression och tvångssyndrom)

  • karbamazepin (används mot epilepsi)

  • klozapin (används mot psykotiska besvär)

  • litium (används mot manodepressivitet)

  • warfarin (minskar blodets koaguleringsförmåga)


  Koffazon N skall inte användas tillsammans med adenosin, en hjärtmedicin.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror at du kan vara gravid eller palnerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Fenazon och koffein går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffazon N under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Koffazon N har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER KOFFAZON N

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett 1-2 gånger per dygn.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Koffazon N orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Vid regelbunden användning kan illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, darrningar, ökad urinutsöndring och ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning) uppkomma p.g.a. koffeininnehållet.

  Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, nässelutslag, extraslag hos hjärtat, öronsusningar.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Ögonflimmer.


  Om Koffazon N används under en längre tid kan huvudvärk uppstå när behandlingen upphör.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR KOFFAZON N SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende: vit, oval, 10,5 x 16 mm.

  Förpackning: Plastburk: 50 st (receptfri) och 100 st (receptbelagd).


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-06-02

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.