Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bromhex oral lösning

0,8 mg/ml | 100 ml
39:90
Jämförpris: 399:-/l
st
Köp
 • Webblager I lager hos leverantör
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Bromhex Verksamt ämne: Bromhexin Varunummer: 092810 Apotekets varuid: 20690
 • Löser segt slem i luftvägarna vid tillfällig kortvarig hosta
 • Underlättar upphostning
 • Från 1 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bromhex är och vad det används för

  Bromhex är ett slemlösande läkemedel.

  Bromhex används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bromhex

  0,8 mg/ml oral lösning
  Bromhexinhydroklorid
  sorbitol och etanol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bromhex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhex
  3. Hur du använder Bromhex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bromhex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bromhex är och vad det används för

  Bromhex är ett slemlösande läkemedel.

  Bromhex används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhex

  Använd inte Bromhex

  • om du är allergisk mot bromhexinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Om du har magsår eller blodiga upphostningar, bör du rådfråga läkare innan behandling med Bromhex påbörjas. Om ingen förbättring sker skall läkare kontaktas.


  Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexinhydroklorid.

  Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda bromhexinhydroklorid och omedelbart kontakta läkare.

  Andra läkemedel och Bromhex

  Bromhex förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bromhex under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


  Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bromhex innehåller sorbitol och etanol

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Detta läkemedel innehåller 3,6 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 293 mg per dos, motsvarande 7,2 ml öl, eller 3 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism.

  Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


  3. Hur du använder Bromhex

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och barn över 12 år: 10 ml 3 gånger dagligen.

  Barn 6-12 år: 2,5-5 ml 3 gånger dagligen.

  Barn 1-5 år: 2,5 ml 3 gånger dagligen.

  Annan dos enligt läkares föreskrift.


  Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bromhex till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

  Om du använt för stor mängd av Bromhex

  Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.e.x. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (Färre än 1 av 100 drabbas): Illamående, diarré, kräkningar.

  Sällsynta (Färre än 1 av 1000 drabbas): Muntorrhet (Du bör borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen.). Överkänslighetsreaktioner, hudutslag, nässelfeber. Övergående förhöjning av vissa levervärden.
  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda.
  Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bromhex ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 0,8 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol 300 mg/ml (sötningsmedel), etanol (96%) 30,5 mg/ml (alkoholhalt motsvarande 3,6 % (v/v)), sorbinsyra (konserveringsmedel E 200), levomentol, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Oral lösning 0,8 mg/ml: klar, svagt gul.

  Glasflaska 100 och 300 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08-503 385 00

  E-mail: med-info@its.jnj.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-26


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.