Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bisolvon tablett

8 mg | 20 st
49:90
Jämförpris: 2:50/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Bisolvon Verksamt ämne: Bromhexin Varunummer: 420976 Apotekets varuid: 6402
 • Löser segt slem i luftvägarna vid tillfällig kortvarig hosta
 • Underlättar upphostning
 • Från 12 år. Kontakta läkare om du inte mår bättre eller mår sämre efter 14 dagar.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bisolvon är och vad det används för

  Bisolvon anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Bisolvon används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bisolvon

  8 mg tabletter
  bromhexinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel . Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  -Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  -Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  -Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bisolvon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon
  3. Hur du använder Bisolvon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bisolvon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bisolvon är och vad det används för

  Bisolvon anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Bisolvon används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon

  Använd inte Bisolvon

  -om du är allergisk mot bromhexinhydroklorid eller eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisolvon:

  • Om du har magsår eller blodiga upphostningar.

  Sluta att ta Bisolvon och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


  Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Bisolvon och omedelbart kontakta läkare.

  Andra läkemedel och Bisolvon

  Bisolvon förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

  Bisolvon med mat och dryck

  Bisolvon kan tas med eller utan mat.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


  Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bisolvon innehåller laktos

  Bisolvon innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Bisolvon

  Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas med vätska.


  För barn under 12 år rekommenderas Bisolvon oral lösning.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bisolvon till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

  Om du har tagit för stor mängd av Bisolvon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Bisolvon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000):

  Smärta från övre delen av mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar, diarré.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner.

  Hudutslag, nässelfeber.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem* (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda .

  Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos) .

  Kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm).


  * Sluta att ta Bisolvon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bisolvon ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 8 mg.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 74 mg/tablett, majsstärkelse, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Bisolvon tabletter är runda och vita, diameter ca 7 mm, höjd ca 2 mm. Tabletterna är skårade och märkta med 51B/51B på ena sidan, med företagssymbol på den andra sidan.


  20, 30, 50 eller 100 tabletter i blister av aluminium/PVC/PVDC

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Strasse 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Tillverkare:

  Delpharm Reims

  10 Rue Colonel Charbonneaux

  51100 Reims

  Frankrike


  Information lämnas av:

  Boehringer Ingelheim AB, Consumer Health Care

  Box 47608

  117 94 Stockholm

  tel 08-721 21 00

  E-post: info@receptfritt.nu


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-31


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.