Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zymelin mentol nässpray

1 mg/ml | 10 ml
47:90
Jämförpris: 4790:-/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Zymelin Verksamt ämne: Xylometazolin Varunummer: 018306 Apotekets varuid: 12344
 • Lindrar tillfällig nästäppa vid förkylning
 • Gör det lättare att andas genom näsan
 • Från 10 år. Ska inte användas längre än 10 dagar i följd.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ZYMELIN MENTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Zymelin Mentol nässpray används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Zymelin Mentol kan även ordineras av läkare som hjälpmedel vid undersökningar av näshålan.

  Zymelin Mentol innehåller xylometazolin som har avsvällande effekt i näsan och därmed underlättar andning genom näsan.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Zymelin Mentol

  1 mg/ml nässpray, lösning
  Xylometazolinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig..

  Detta läkemedel är receptfritt. Zymelin Mentol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ZYMELIN MENTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER ZYMELIN MENTOL
  3. HUR DU ANVÄNDER ZYMELIN MENTOL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ZYMELIN MENTOL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ZYMELIN MENTOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Zymelin Mentol nässpray används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Zymelin Mentol kan även ordineras av läkare som hjälpmedel vid undersökningar av näshålan.


  Zymelin Mentol innehåller xylometazolin som har avsvällande effekt i näsan och därmed underlättar andning genom näsan.

  2. INNAN DU ANVÄNDER ZYMELIN MENTOL

  Använd inte Zymelin Mentol

  - om du är allergisk (överkänslig) mot xylometazolinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Zymelin Mentol.

  - om du fått hypofysen bortopererad via näsan

  - efter operationer via näsa eller mun, där hjärnhinnan kan ha skadats

  - om du har glaukom (förhöjt tryck i ögat)

  Var särskilt försiktig med Zymelin Mentol

  - om du är känslig för adrenerga substanser (t ex adrenalin, efedrin) som kan ge symtom som sömnlöshet, yrsel, darrningar, rytmrubbning i hjärtat eller högt blodtryck

  - om du har någon hjärt-kärlsjukdom eller högt blodtryck

  - om du har diabetes

  - om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)


  Behandlingstiden bör inte överskrida 10 dagar. Långvarig eller frekvent användning kan leda till beroende och återkommande nästäppa med kronisk inflammation och överkänslighet samt förändringar i nässlemhinnan.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Om Zymelin Mentol används samtidigt som tri- och tetracykliskt antidepressiva (t ex amitriptylin, nortriptylin, imipramin, klomipramin, trimipramin) eller MAO-hämmare (t ex isokarboxazid, moklobemid) kan risken för systemiska biverkningar (illamående, kräkningar, huvudvärk, hjärtklappning) öka.

  Användning av Zymelin Mentol med mat och dryck

  Zymelin Mentol kan användas oberoende av intag av mat och dryck.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Du bör inte använda Zymelin Mentol om du är gravid. Gravida kvinnor rekommenderas att kontakta läkare före användning.

  Zymelin Mentol kan användas med försiktighet under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Zymelin Mentol påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Viktig information om något innehållsämne i Zymelin Mentol

  Zymelin Mentol innehåller ricinolja som kan ge hudreaktioner.


  3. HUR DU ANVÄNDER ZYMELIN MENTOL

  Använd alltid Zymelin Mentol enligt beskrivning i denna bipacksedel, såvida du inte fått andra instruktioner av din läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos är:

  Vuxna och barn över 10 år:

  1 spraydos i vardera näsborre 2-3 gånger dagligen.

  Behandlingen bör pågå tills symtomen försvunnit, dock i högst 10 dagar.


  Zymelin Mentol ska inte ges till barn under 10 år utan läkares rekommendation.


  Använd Zymelin Mentol såhär:

  Snyt alltid näsan innan nässprayen används.

  Ta av skyddshatten.

  Före första användning: Pumpa sprayen ett antal gånger tills en jämn dusch erhålls.

  Håll flaskan upprätt.

  Böj huvudet lätt framåt.

  Håll för ena näsborren och sätt in sprayens spets i den andra. Gör ett snabbt tryck på pumpen och andas samtidigt in genom näsan.

  Upprepa samma procedur i den andra näsborren.


  Effekten kommer inom 5-10 minuter och varar i upp till 6-8 timmar.

  Om du har tagit för stor mängd av Zymelin Mentol

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen vid överdos (särskilt hos barn) är ökad eller oregelbunden puls, förhöjt blodtryck och i vissa fall medvetslöshet.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Zymelin Mentol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Tillfällig brännande känsla i näsan, torr och irriterad nässlemhinna, nysningar.

  Långvarig eller frekvent användning av xylometazolin kan orsaka beroende och återkommande nästäppa med kronisk inflammation i nässlemhinnan.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Illamående, kräkningar.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Svår allergisk reaktion, huvudvärk, övergående synstörningar.


  Zymelin Mentol kan orsaka hudreaktioner beroende på reaktion mot hjälpämnet ricinolja.

  5. HUR ZYMELIN MENTOL SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30 oC.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid

  1 ml innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid

  1 spraydos innehåller 140 mikrogram xylometazolinhydroklorid

  - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, sorbitol, ricinolja (polyoxylhydrerad), levomentol, eukalyptol, vatten (renat)

  Zymelin Mentol innehåller inte konserveringsmedel.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zymelin Mentol är en klar lösning.

  Zymelin Mentol finns i förpackningar om 10 ml nässpray med pump.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Tel 08-731 28 00, e-post infosweden@takeda.com

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Belgien: Nuso-San menthol

  Danmark: Xylometazolin TAKEDA menthol ukonserveret

  Sverige: Zymelin Mentol


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013–08-02

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.