Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Otrivin Comp nässpray

0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml | 10 ml

Webbpris

40:-
Jämförpris: 4000:-/l
Butikspris 61:-
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Otrivin Verksamt ämne: Xylometazolin, Ipratropium Varunummer: 141153 Apotekets varuid: 19182
 • Minskar nästäppa och rinnsnuva vid förkylning. Effekt inom 15 minuter.
 • Utan konserveringsmedel
 • Från 18 år. Används inte mer än 7 dagar i följd.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Otrivin Comp är och vad det används för

  Otrivin Comp är ett kombinationsläkemedel som består av två olika substanser. Den ena aktiva substansen hjälper mot snuva, den andra har en avsvällande effekt.

  Otrivin Comp används vid nästäppa och rinnsnuva (rinorré) i samband med vanliga förkylningar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Otrivin Comp

  0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray, lösning
  xylometazolinhydroklorid/ipratropriumbromid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Otrivin Comp är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin Comp
  3. Hur du använder Otrivin Comp
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Otrivin Comp ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Otrivin Comp är och vad det används för

  Otrivin Comp är ett kombinationsläkemedel som består av två olika substanser. Den ena aktiva substansen hjälper mot snuva, den andra har en avsvällande effekt.


  Otrivin Comp används vid nästäppa och rinnsnuva (rinorré) i samband med vanliga förkylningar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin Comp

  Använd inte Otrivin Comp

  - till barn under 18 år eftersom tillräcklig information som beskriver säkerhet och effekt inte finns tillgänglig

  - om du är allergisk mot xylometazolinhydroklorid eller ipratropiumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  - om du är överkänslig mot atropin eller liknande substanser, t ex hyoscyamin och skopolamin

  - om du fått hypofysen bortopererad via näsan

  - om du har genomgått en operation av hjärnan och operationen genomfördes via näsa eller mun

  - om du har glaukom (ökat tryck i ögat)

  - om du har en väldigt torr näsa (inflammatorisk torr näsa, rhinitis sicca)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin Comp om du lider av:

  - hjärtsjukdom

  - högt blodtryck

  - diabetes

  - ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

  - svårigheter att urinera och/eller förstorad prostata

  - grön starr med trång kammarvinkel

  - att lätt drabbas av näsblod

  - tarmvred

  - cystisk fibros

  - en godartad tumör i binjuren (feokromocytom) som producerar stora mängder adrenalin och noradrenalin, eller en ökad känslighet för adrenalin och noradrenalin eftersom du då kan känna yrsel, darrningar, snabba hjärtslag, höjt blodtryck och sömnlöshet.


  Snabb överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion) kan förekomma. Detta kan upplevas som kliande röda inflammerade utslag i huden (nässelutslag), svårigheter att andas eller tala, svårigheter att svälja på grund av svullna läppar, eller svullnad i ansikte eller hals. Dessa symptom kan uppträda var för sig eller tillsammans som en allvarlig allergisk reaktion. Om detta inträffar, SLUTA omedelbart använda Otrivin Comp (se avsnitt 4).


  Otrivin Comp skall inte användas längre än 7 dagar i följd. Om symtomen kvarstår, kontakta läkare för rådgivning. Långvarig eller överdriven användning kan orsaka att nästäppan återkommer eller förvärras samt svullnad av nässlemhinnan.


  Undvik att spraya Otrivin Comp in i eller omkring ögat. Om Otrivin Comp ändå råkar komma i kontakt med ögonen, skölj noggrant med kallt vatten. Du kan få tillfällig dimsyn, irritation, smärta, rodnad i ögonen. Kontakta läkare om för rådgivning om detta inträffar. Försämring av grön starr kan också utvecklas.

  Barn och ungdomar

  Otrivin Comp rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom tillräcklig information om säkerhet och effekt inte finns tillgänglig.

  Andra läkemedel och Otrivin Comp

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

  • Monoaminoxidashämmare (mot depression). Om du tar eller har tagit dessa under de senaste två veckorna kan ditt blodtryck ökas till farliga nivåer.

  • Tri- och tetracycliska antidepressiva (om du tar eller har tagit dessa under de senaste två veckorna).

  • Läkemedel mot åksjuka (antikolinergika).

  • Läkemedel som används mot tarmsjukdomar (särskilt läkemedel mot onormal rörlighet i tarmarna) (mediciner som innehåller antikolinerga substanser).


  Om du använder någon av ovanstående läkemedel, diskutera med din läkare innan du använder Otrivin Comp.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Otrivin Comp skall användas under graviditet endast efter läkares rekommendation.

  Otrivin Comp skall användas under amning endast om läkaren anser att fördelarna överväger de potentiella riskerna för barnet.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Synstörningar (inklusive dimsyn och utvidgning av pupillen), yrsel och trötthet har rapporterats med Otrivin Comp. Om du påverkas ska du undvika att köra bil, sköta maskiner eller delta i aktiviteter där dessa symtom kan utsätta dig själv eller andra för fara.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Otrivin Comp

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen är:

  Vuxna: En spraydos i vardera näsborren vid behov högst 3 gånger dagligen i högst 7 dagar. Låt åtminstone 6 timmar passera mellan två doser. Överskrid inte 3 sprayningar dagligen i vardera näsborren.


  För att minska risken för biverkningar rekommenderas att du avslutar behandlingen med Otrivin Comp när dina symtom förbättrats, även om det gått kortare tid än 7 dagar.


  Om du tycker att effekten av Otrivin Comp är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Snyt alltid näsan innan nässprayen används.

  - Ta av skyddshatten.

  - Klipp inte av spetsen. Sprayflaskan är redo att förberedas för användning.

  - Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 4 gånger. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlingsperioden. Om sprayen inte levereras när pumpen trycks ihop maximalt, eller om produkten inte har använts på mer än 6 dagar, behöver pumpen förberedas på nytt med 4 pumpningar på samma sätt som innan pumpen användes före första gången.

  - Håll sprayen lodrätt.

  - Böj huvudet lätt framåt.

  - Håll för ena näsborren och sätt in sprayens spets i den andra. Tryck snabbt ned pumpen och andas samtidigt in genom näsan.

  - Upprepa samma procedur i andra näsborren.


  Effekten kommer inom 5-15 minuter.


  Undvik att spraya Otrivin Comp i eller runt ögonen.

  Om du använt för stor mängd av Otrivin Comp

  Om du, eller någon annan, fått i sig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken. Ha gärna med dig denna bipacksedel, flaskan eller kartongen vid sjukvårdskontakt. Detta är särskilt viktigt hos barn som lättare utvecklar biverkningar än vuxna.


  Symtomen vid överdos är svår yrsel, svettning, mycket låg kroppstemperatur, huvudvärk, långsamma hjärtslag, hjärtklappning, försämrad andning, koma, kramper, högt blodtryck som kan efterföljas av lågt blodtryck. Andra symtom kan vara muntorrhet, svårighet att fokusera med ögonen och hallucinationer.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligaste biverkningarna är näsblod och torr nässlemhinna. Många av de biverkningar som rapporterats är också symptom på vanlig förkylning.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  - Näsblod, torr nässlemhinna.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  - Obehag i näsan, nästäppa, torrt och irriterat svalg, smärta i näsan

  - muntorrhet

  - ändrad smakförnimmelse, huvudvärk.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

  - Sår i näsan, nysningar, halsont, hosta, heshet

  - magbesvär, illamående

  - ändrad luktförnimmelse, yrsel, darrningar

  - obehagskänsla, trötthet

  - sömnlöshet

  - ögonirritation, torra ögon


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

  - Rinnsnuva.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  - Utslag, nässelfeber

  - obehag runt näsan

  - obehag i bröstet, törst

  - plötlig spasm i halsmuskeln

  - oregelbunden puls

  - svårigheter att fokusera med ögonen, pupillutvidgning

  - klåda

  - svårigheter att tömma blåsan.


  För att minska risken för biverkningar som näsblod och andra effekter som påverkar näsan, rekommenderas att du avslutar behandlingen med Otrivin Comp när dina symtom förbättrats; även om det gått kortare tid än 7 dagar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Otrivin Comp ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är xylometazolinhydroklorid och ipratropiumbromid.

  1 ml innehåller 0,5 mg xylometazolinhydroklorid och 0,6 mg ipratropriumbromid.

  1 spraydos innehåller 70 mikrogram xylometazolinhydroklorid och 84 mikrogram ipratropriumbromid.

  - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, glycerol (85%), renat vatten, samt natriumhydroxid och saltsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Otrivin Comp är en klar lösning.

  Förpackningen innehåller ungefär 70 spraydoser.

  Otrivin Comp finns tillgänglig som 10 ml nässpray med doseringsspraypump.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  Nykær 68

  2605 Brøndby

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-31


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.