Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Echinaforce orala droppar

50 ml
84:90
Jämförpris: 1698:-/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Echinaforce Verksamt ämne: Echinacea purpurea (röd solhatt) Varunummer: 097791 Apotekets varuid: 15730
 • Traditionellt använt för lindring av förkylningssymtom
 • För korttidsbehandling
 • Från 12 år. Används inte längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Echinaforce orala droppar, lösning är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  ECHINAFORCE

  Orala droppar, lösning.
  Echinacea purpurea

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER ECHINAFORCE
  3. HUR DU ANVÄNDER ECHINAFORCE
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ECHINAFORCE SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Echinaforce orala droppar, lösning är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle

  2. INNAN DU ANVÄNDER ECHINAFORCE

  Använd inte ECHINAFORCE

  • om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros).

  • om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

  • för behandling av barn under 1 år.

  Var särskilt försiktig med ECHINAFORCE

  Var särskilt försiktig med Echinaforce:

  • om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  • om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

   Barn och ungdomar

   Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenheten är begränsad.

  Användning av andra läkemedel

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinaforce droppar, lösning.

  Användning av ECHINAFORCE med mat och dryck

  Effekten av samtidigt intag av föda och dryck är inte studerad.

  Graviditet och amning

  Graviditet, amning och fertilitet

  I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats

  Körförmåga och användning av maskiner

  Echinaforce har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i ECHINAFORCE

  Detta läkemedel innehåller 65 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 0,5 g per dos, motsvarande

  13,2 ml öl, eller 5,5 ml vin per dos.

  Skadligt för personer som lider av alkoholism.

  Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi. 


  3. HUR DU ANVÄNDER ECHINAFORCE

  Använd alltid Echinaforce exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Doseringsanvisning

  Pågående förkylning

  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

  Profylax

  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3 gånger dagligen.

  Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

  Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

  Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

  Barn och ungdomar

  Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Echinaforce orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR ECHINAFORCE SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 oC. Öppnad förpackning är hållbar i 4 månader.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketten efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna
  är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört, och extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).

  1 ml innehåller:

  860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört, motsvarande

  ca 240-440  mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).

  45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot, motsvarande

  ca 12-23 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).

  1 ml motsvaras av ca 40 droppar.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Grön-brun klar lösning.

  Brun glasflaska 50 ml, 100 ml och 200 ml med skruvkork och droppanordning i polyeten.


  Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

  Svenska Bioforce AB

  Box 147

  221 00 LUND

  Tel.: 046-23 47 00

  E-Mail: info@bioforce.se


  Denna bipacksedel godkändes senast 2016-02-02.


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.