Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Albyl minor tablett

250 mg | 50 st
39:90
Jämförpris: 0:80/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Albyl Verksamt ämne: Acetylsalicylsyra Varunummer: 479659 Apotekets varuid: 12143
 • Vid huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk samt menstruationssmärtor
 • Lindrar smärta, inflammation och feber
 • Från 3 år. Ges inte till personer under 18 år med feber utan kontakt med läkare.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Albyl minor är och vad det används för

  Albyl minor har både smärtstillande och febernedsättande effekt.

  Albyl minor lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner, som ökar smärtnervernas känslighet. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.

  Vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

  Tillfällig värk hos barn. Feber hos barn och ungdom under 18 år enbart efter kontakt med läkare.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Albyl minor

  250 mg tablett
  Acetylsalisylsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dygn.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Albyl minor är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Albyl minor
  3. Hur du tar Albyl minor
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Albyl minor ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Albyl minor är och vad det används för

  Albyl minor har både smärtstillande och febernedsättande effekt.

  Albyl minor lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner, som ökar smärtnervernas känslighet. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.


  Vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


  Tillfällig värk hos barn. Feber hos barn och ungdom under 18 år enbart efter kontakt med läkare.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Albyl minor

  Använd inte Albyl minor

  • om du är överskänslig mot de aktiva substanserna eller något av övriga innehållsämnen i Albyl minor.

  • om du har blödarsjuka.

  • om du har brist på blodplättar (trombocytopeni).

  • om du har pågående magsår.

  • om du har fått en överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra medel mot inflammation.

  • om du har en svår hjärt-, lever- eller njursjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

  • om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring bör du rådgöra med läkare innan behandling med Albyl minor påbörjas.

  • om du behandlas för hjärtsjukdom, njursjukdom eller leversjukdom bör du rådfråga läkare innan du använder Albyl minor.

  • du skall inte använda Albyl minor om du har eller har haft magsår.

  • om du är överkänslig mot acetylsalisylcyra.

  • om du har astma bör du rådfråga läkare innan du använder Albyl minor.

  Barn och ungdomar

  Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


  Albyl minor skall inte ges till barn under 3 år.

  Andra läkemedel och Albyl minor

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om Albyl minor tas samtidigt med andra läkemedel. Behandlande läkare bör därför känna till sådan samtidig behandling. Detta gäller:

  • vissa läkemedel som motverkar blodets levring (t.ex. dikumarol)

  • vissa läkemedel vid cancerbehandling (t.ex. metotrexat)

  • vissa läkemedel mot förhöjt tryck i ögat (glaukom) (t.ex. acetazolamid)

  • vissa läkemedel mot epilepsi (t.ex. valproinsyra)

  • vissa ACE-hämmare (medel mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

  • läkemedel mot depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI))


  Även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Albyl minor.

  Graviditet och amning

  Gravida kvinnor ska inte använda Albyl minor under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Albyl minor ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.

  Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


  Albyl minor passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammande barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Albyl minor har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du tar Albyl minor

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Användning för barn och ungdomar

  Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


  Barn och ungdomar:

  3-5 år (15-20 kg): ½ tablett högst 3 gånger per dygn. Högst 375 mg per dygn.

  6-9 år (20-30 kg): 1 tablett högst 3 gånger per dygn. Högst 750 mg per dygn.

  10-14 år (30-50 kg) 1½-2 tabletter högst 3 gånger per dygn. Högst 1 500 mg per dygn.


  Ge aldrig Albyl minor mer än 2 dygn till barn under 14 år och aldrig till barn under 3 år utan att rådfråga läkare! I dessa fall bestämmer läkaren doseringen.


  Tabletten kan delas i brytskåran i två lika stora doser.


  Ge tabletterna tillsammans med vatten eller annan dryck. Barn är speciellt känsliga för acetylsalicylsyra. Därför är det mycket viktigt att man inte överskrider de rekommenderade doserna.

  Om du har tagit för stor mängd av Albyl minor

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen i Sverige (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vid för hög dosering kan dåsighet, svettning, yrsel, öronsusning, hörselnedsättning, oro, irritation, hallucinationer, skakningar, hudrodnad, törst, ökad andning och rubbningar i kroppens syra-basbalans förekomma.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Albyl minor orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Magbesvär (sura uppstötningar, halsbränna, illamående). Besvären minskar om Albyl minor tas tillsammans med mat. Ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Överkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi av något slag. Magsår och magblödning vid regelbunden användning. Trötthet, yrsel, öronsusningar, svettning.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

  Minskat antal blodplättar. Upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfathehydrogenas). Leverpåverkan. Reyes syndrom. Svår blödning från mag-tarmkanalen.


  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Albyl minor ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatum innebär den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra 250 mg.

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumhydroxid, majsstärkelse, gelatin, vattenfri kolloidal diseldioxid och talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  50 st tabletter i plastburk.


  Vit, rund tablett med brytskåra på ena sidan. Diameter: 10,5 mm.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 1900


  Tillverkare:

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-02


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.