Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kaloba Filmdragerad tablett

21 st
109:-
Jämförpris: 5:19/st
Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Kaloba Verksamt ämne: Pelargonium sidoides (mörk pelargon) torkad rot; torrt extrakt (4-25:1); etanol 11 % Varunummer: 092688 Apotekets varuid: 23475
 • Traditionellt använt för att lindra symtom vid förkylning
 • Lindrar hosta, halsont och snuva
 • Från 6 år. Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor utan läkarkontakt.
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kaloba filmdragerade tabletter är och vad det används för

  Kaloba är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid förkylning såsom hosta, halsont och snuva.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kaloba filmdragerade tabletter

  Filmdragerade tabletter
  Extrakt av rot från mörk pelargon (Pelargonium sidoides) EPs 7630

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 2 veckor.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kaloba filmdragerade tabletter är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kaloba filmdragerade tabletter
  3. Hur du använder Kaloba filmdragerade tabletter
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kaloba filmdragerade tabletter ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kaloba filmdragerade tabletter är och vad det används för

  Kaloba är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid förkylning såsom hosta, halsont och snuva.

  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kaloba filmdragerade tabletter

  Använd inte Kaloba filmdragerade tabletter

  Om du är allergisk (överkänslig) mot extrakt av mörk pelargoneller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Enstaka fall av svåra överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Sluta ta Kaloba och kontakta omedelbart sjukvården om du får symtom såsom svullnad i ansiktet, på tungan och/eller i svalget, andnöd eller svårigheter att svälja. Sluta även ta Kaloba om du får hudutslag.

  Sluta ta Kaloba och kontakta omedelbart läkare om du får symtom som tyder på leverpåverkan (till exempel gulfärgning av hud och ögon, mörk urin, svår smärta i magen med illamående och kräkningar).

  Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om din förkylning inte förbättras inom 2 veckor.

  Du bör inte använda Kaloba om du har en allvarlig leversjukdom, eftersom tillräcklig säkerhetsinformation saknas gällande dessa tillstånd.

  Om du har lätt för att blöda och/eller tar blodförtunnande läkemedel, bör du inte använda Kaloba utan att först rådgöra med läkare.

  Kaloba tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

  Barn och ungdomar

  Kaloba rekommenderas inte till barn under 6 år, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

  Andra läkemedel och Kaloba filmdragerade tabletter

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

  Eftersom Kaloba möjligen kan påverka blodets förmåga att levra sig, kan det inte uteslutas att effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex fenprokumon och warfarin) förstärks vid samtidig användning. Tala därför med din läkare före samtidig användning av Kaloba och blodförtunnande läkemedel.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Kaloba.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Kaloba rekommenderas inte till gravida och ammande kvinnor, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kaloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Kaloba filmdragerade tabletter

  Vuxna och ungdomar från 12 år: rekommenderad dos är 1 tablett 3 gånger dagligen (morgon, middag, kväll).

  Tabletten bör tas tillsammans med vätska.

  Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor utan läkarkontakt.

  Användning för barn och ungdomar

  Barn 6 -11 år: rekommenderad dos är 1 tablett 2 gånger dagligen (morgon, kväll).

  Rekommenderas inte till barn under 6 år.

  Tabletten bör tas tillsammans med vätska.

  Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor utan läkarkontakt.

  Om du använt för stor mängd av Kaloba filmdragerade tabletter

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Kaloba filmdragerade tabletter

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Kaloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Enstaka fall av svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd och blodtrycksfall har rapporterats. Sluta att ta Kaloba och kontakta omedelbart läkare om du får något av ovanstående symtom på svåra överkänslighetsreaktioner.

  Följande biverkningar har rapporterats, men frekvensen är inte känd:

  • Mag-tarmbesvär såsom buksmärta, halsbränna, illamående eller diarré.

  • Mindre blödningar från tandköttet eller näsan.

  • Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, nässelutslag, klåda från hud och slemhinnor. Sådana reaktioner kan inträffa redan första gången man använder

  • Leverpåverkan; orsakssambandet är inte fastställd

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kaloba filmdragerade tabletter ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30°C.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartorna. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Aktiv substans: 1 filmdragerad tablett innehåller 20 mg extrakt (som torrt extrakt) av torkad rot av mörk pelargon (Pelargonium sidoides DC) (EPs 7630).

  Vid tillverkning av en tablett åtgår 80-500 mg torkad rot.

  Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, laktosmonohydrat, hypromellos, kroskarmellosnatrium, magnesiumtearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, makrogol, gul järnoxid (E 172), talk, röd järnoxid (E 172), titandioxid (E 171), simetikon, metylcellulosa, sorbinsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kaloba tabletter är rödbruna, runda filmdragerade tabletter med diametern 10 mm.

  Kaloba tabletter finns i förpackningar om 20, 21, 25, 40, 42, 50 och 63 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

  Willmar-Schwabe-Str. 4

  D-76227 Karlsruhe

  Tyskland


  Lokal företrädare

  ABIGO Medical AB

  Ekonomivägen 5

  SE-436 33Askim

  Tel: 031-748 49 50


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-05-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.