Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Iprensa mjuk kapsel

400 mg | 20 st
56:-
Jämförpris: 2:80/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Iprensa Verksamt ämne: Ibuprofen Varunummer: 540034 Apotekets varuid: 38269
 • Lindrar smärta, inflammation och feber
 • Vid huvud-, tand-, öron-, förkylnings- och mensvärk
 • Från 12 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Iprensa är och vad det används för

  Iprensa tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

  Iprensa är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

  Iprensa mjuka kapslar används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar, hos vuxna och ungdomar över 12 år.

  Iprensa mjuka kapslar verkar i regel inom 30 minuter. Den smärtstillande effekten varar i upp till 8 timmar.

  Ibuprofen som finns i Iprensa kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Iprensa

  400 mg kapslar, mjuka
  ibuprofen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och efter 5 dagar vid smärta.

  • Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Iprensa är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Iprensa
  3. Hur du tar Iprensa
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Iprensa ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Iprensa är och vad det används för

  Iprensa tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).


  Iprensa är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

  Iprensa mjuka kapslar används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar, hos vuxna och ungdomar över 12 år.


  Iprensa mjuka kapslar verkar i regel inom 30 minuter. Den smärtstillande effekten varar i upp till 8 timmar.


  Ibuprofen som finns i Iprensa kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Iprensa

  Ta inte Iprensa

  • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • under de tre sista månaderna av graviditeten

  • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

  • om du har svår lever- eller njursjukdom

  • om du har svår hjärtsvikt

  • om du har eller har haft magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Iprensa eller liknande preparat

  • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation

  • om du snart ska genomgå, eller nyligen har genomgått, hjärtkirurgi

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Iprensa.

  • Ibuprofen kan medföra allvarlig allergisk reaktion, särskilt om du är allergisk mot acetylsalicylsyra. Symtomen kan inkludera nässelfeber, svullnad av ansikte, astma (väsande eller pipande andning), chock, hudrodnad, hudutslag eller blåsor. Om du får något av dessa symtom ska du sluta ta Iprensa och omedelbart kontakta läkare.

  • Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


  • Iprensa 400 mg mjuka kapslar ska inte ges till barn under 12 år.


  • Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Iprensa om du:

   • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

   • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

   • har eller har haft följande sjukdomar eller symtom: SLE eller andra bindvävssjukdomar, nedsatt njur- eller leverfunktion, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet.

  • Iprensa kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på infektion.


  • Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.


  • Äldre personer bör vara observanta på den ökade risk för biverkningar som föreligger i högre ålder.


  • Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta).


  • Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du lider av vätskeansamling i kroppen (ödem).


  • Iprensa kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.


  • Vid vattkoppor bör inte Iprensa användas.


  • Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.


  • Om ett barn inte har druckit vätska eller har förlorat mycket vätska på grund av kräkningar eller diarré ska man rådfråga en läkare innan användning.

  Andra läkemedel och Iprensa

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.


  Iprensa kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, t ex mot:

  • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

  • värk (acetylsalicylsyra)

  • blodpropp (dvs. blodförtunnande, t ex acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

  • depression (så kallade SSRI)

  • högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex kaptopril, betablockerare t.ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex losartan)

  • inflammation (kortikosteroider)

  • svampinfektioner (t ex vorikonazol och flukonazol)

  • diabetes (sulfonureider)

  • HIV-infektion (zidovudin)

  • vissa immunosuppressiva läkemedel mot avstötning av transplanterade organ (t ex ciklosporin, takrolimus)

  Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Iprensa. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Iprensa med andra läkemedel.

  Iprensa med mat, dryck och alkohol

  Iprensa kan tas tillsammans med mat och dryck. Iprensa verkar snabbare om kapseln tas på fastande mage. Risken för blödningar i mag-tarmkanalen kan öka om du dricker alkohol.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte använda Iprensa under de tre sista månaderna av graviditeten.

  Intag av Iprensa ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


  Iprensa går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Iprensa under amning.


  Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Iprensa kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan,

  t ex på grund av biverkningar som synrubbningar. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs,

  t ex vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Iprensa

  Iprensa innehåller en liten mängd (96 mg) sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Iprensa

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar

  Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 kapsel à 400 mg som engångsdos eller vid behov 3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 kapslar (1 200 mg). Mer än 1 kapsel (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


  Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.


  Menstruationssmärta

  Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 kapsel à 400 mg 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum.


  Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 kapslar (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Mer än 1 kapsel (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


  Kapslarna ska tas tillsammans med vätska och ska sväljas hela.

  Om du har tagit för stor mängd av Iprensa

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring, synrubbningar, sömnighet och dåsighet. Vid höga doser har medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats. Hjärtpåverkan har också rapporterats.

  Symtomen kommer vanligtvis inom 4 timmar.

  Om du har glömt att ta Iprensa

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Iprensa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Iprensa och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • Huvudvärk

  • Yrsel

  • Sömnighet

  • Mag-tarmbiverkningar (halsbränna, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor)

  • Hudutslag

  • Kraftlöshet

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Sömnlöshet, oro. Försämrad syn, försämrad hörsel. Blödningar som t ex näsblod och blod i urinen, fölängd blödningstid. Astma, allergisk snuva. Förstoppning. Inflammation, sår eller blödningar i mag-tarmkanalen. Angioödem (plötslig svullnad t.ex. i ansiktet eller tungan). Nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor. 


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Icke bakteriell hjärnhinneinflammation. Mjukdelsinfektioner i samband med vattkoppor. Blodbildsförändringar. Allergisk reaktion, överkänslighet. Vätskeansamling i kroppen. Förvirring, depression. Stroke. Kraftig drift att vara fysiskt aktiv med samtidig mental oro (psykomotorisk hyperaktivitet). Synnedsättning, dimsyn. Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck. Kramp i luftrören. Blödande eller brustet magsår, Crohns sjukdom, brännande känsla eller irritation i munnen, inflammation i bukspottkörteln. Lever- och njurpåverkan. Hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig). Stevens-Johnsons syndrom (en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhnnor exempelvis genitalier). Sänkt kroppstemperatur.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Iprensa ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 kapsel innehåller 400 mg ibuprofen.

  • Övriga innehållsämnen är makrogol, gelatin, sorbitol, natriumhydroxid och renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  De mjuka kapslarna är genomskinliga, svagt gula och har ett flytande innehåll.

  En förpackning innehåller 10 eller 20 kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-15


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.