Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Jodopax hud & sår kutan lösning

1 % | 100 ml
55:-
Jämförpris: 550:-/l
st
Köp
 • Webblager I lager hos leverantör, levereras om 2-3 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Jodopax Verksamt ämne: povidon joderad Varunummer: 543899 Apotekets varuid: 19314
 • För desinfektion av små sår som t ex skrubbsår
 • Bruksfärdig lösning
 • Från 2 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Jodopax Hud och Sår är och vad det används för

  Jodopax Hud & Sår är en lösning för utvärtes bruk.

  För desinfektion av små sår, skrubbsår och mindre brännsår.

  För desinfektion av instrument efter föregående rengöring.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Jodopax Hud och Sår

  Kutan lösning
  Joderad povidon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Jodopax Hud och Sår är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Jodopax Hud och Sår
  3. Hur du använder Jodopax Hud och Sår
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Jodopax Hud och Sår ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Jodopax Hud och Sår är och vad det används för

  Jodopax Hud & Sår är en lösning för utvärtes bruk.


  För desinfektion av små sår, skrubbsår och mindre brännsår.

  För desinfektion av instrument efter föregående rengöring.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Jodopax Hud och Sår

  Använd inte Jodopax Hud och Sår

  • om du är allergisk mot joderad povidon, jod eller något annat innehållsämne i

  • vid störning i sköldkörtelfunktionen.

  Varningar och försiktighet

  Bör inte användas på stora brännskador.


  Det har inte studerats huruvida någon typ av hudsjukdomar innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.

  Barn och ungdomar

  Rekommenderas ej till barn under 2 år.

  Andra läkemedel och Jodopax Hud och Sår

  Undvik samtidig användning av andra utvärtes läkemedel eftersom effekten av samtidig användning inte är undersökt.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Jodopax Hud & Sår har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du använder Jodopax Hud och Sår

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


  Endast för utvärtes bruk.


  Vuxna och barn över 2 år: Lösningen är bruksfärdig för användning på huden.

  Fläckar borttages omedelbart med tvål och vatten.


  Applicera lösningen på sårytan eller på i förväg rengjorda instrument som ska desinfekteras.

  Mängden lösning som ska användas anpassas efter behov.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderas ej till barn under 2 år.

  Om du använt Jodopax Hud och Sår felaktigt

  Om du använt läkemedlet felaktigt eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Jodopax Hud & Sår kan ge hudirritation. Överkänslighetsreaktioner finns rapporterade. Kontakta läkare om du misstänker att Jodopax Hud & Sår ger dig allvarliga biverkningar.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Jodopax Hud och Sår ska förvaras

  Förpackningen skall förvaras torrt och vid högst 25°C.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den  aktiva substansen är joderad povidon. 1 ml innehåller 0,1 g joderad povidon.

  • Övriga innehållsämnen är

   Natriumdivätefosfatdihydrat

   Natriumklorid

   Natriumhydroxid

   Dinatriumfosfatdihydrat

   Makrogoler

   Renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mörkbrun lösning.

  100 ml i blå flaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Pharmaxim AB

  Stenbrovägen 32

  253 68 Helsingborg

  tfn: 042 – 38 54 50

  fax: 042 – 38 54 41

  e-post: info@pharmaxim.com


  Tillverkare

  Apotek Produktion & Laboratorier AB

  Importgatan 20

  422 46 Hisings Backa


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-06-24.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.