Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Milbemax vet. tuggtablett för hund (över 5 kg)

12,5 mg/125 mg | 2 st
159:-
Jämförpris: 79:50/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Milbemax Varunummer: 135058 Apotekets varuid: 36602
 • Mot rundmask och bandmask
 • Tar även rävens dvärgbandmask
 • Läkemedel för djur
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Milbemax vet används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar av följande arter:

  Milbemax vet kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask, (Dirofilaria immitis), om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Novartis Healthcare A/S

  Animal Health

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  DANMARK


  Tillverkare:

  Novartis Santé Animale S.A.S.
  F-68330 Huningue, Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg tuggtabletter för små hundar och valpar och Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg tuggtabletter för hundar. Milbemycinoxim, prazikvantel.

  3. DEKLARATION AV AKTIVA OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till hund:

  Produktens namn

  Milbemycinoxim per tab­lett

  Prazikvantel per tab­lett

  Milbemax vet. för små hundar och valpar

  (mörkbruna, ovala)

  2,5 mg

  25 mg

  Milbemax vet. för hundar

  (mörkbruna, ovala)

  12,5 mg

  125 mg

  Hjälpämnen:

  Glycerol (E422), propylenglykol (E1520), järnoxid, brun (E172), butylhydroxyanisol (E320), propylgallat (E310).

  4. INDIKATIONER

  Milbemax vet används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar av följande arter:


  • Bandmaskar:Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.


  • Rundmaskar: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Thelazia callipaeda, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum (begränsning av infektion orsakad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier (se specifika behandlings- och sjukdomspreventionsscheman under “Dosering för varje djurslag”)
   Thelazia callipaeda (se specifikt behandlingsschema under “Dosering för varje djurslag”).


  Milbemax vet kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask, (Dirofilaria immitis), om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte “tuggtabletter för små hundar och valpar” till hundar som väger mindre än 1 kg.

  Använd inte “tuggtabletter för hundar” till hundar som väger mindre än 5 kg.

  Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

  6. BIVERKNINGAR

  Efter behandlingen kan man i mycket ovanliga fall se följande tecken: generell påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar, svårigheter med att samordna rörelserna och kramper) och/eller tecken från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling).


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)
  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)
  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)
  - Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)
  - Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)
  - Inte känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Milbemax vet tuggtabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.


  Beroende på hundens vikt är den faktiska doseringen följande:


  Hundens vikt

  Milbemax vet.
  2,5 mg/25 mg för små hundar och valpar

  Milbemax vet.
  12,5 mg/125 mg för hundar

  1 – 5 kg

  1 tuggtablett

  > 5 – 25 kg

  1 tuggtablett

  > 25 – 50 kg

  2 tuggtabletter

  > 50 – 75 kg

  3 tuggtabletter

  För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.


  I fall där förebyggande behandling ges mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis) och det samtidigt krävs behandling mot bandmask, kan Milbemax vet ersätta det läkemedel med endast som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans för förebyggande av hjärtmask.


  Vid behandling mot fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) skall milbemycinoxim ges 4 gånger med 1 veckas mellanrum. Om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad rekommenderas att man behandlar med Milbemax vet.1 gång och därefter fortsätter med ett läkemedel som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans vid de 3 återstående behandlingarna.


  Dosering av Milbemax vet. var 4:e vecka i endemiska områden förebygger fransk hjärtmaskinfektion genom att minska bördan av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasiter, då samtidig behandling mot bandmask är indicerad.


  Vid behandling mot ögonmask skall milbemycinoxim ges som 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Då samtidig behandling mot bandmask är indicerad, kan produkten ersätta det monovalenta läkemedlet som endast innehåller milbemycinoxim.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Milbemax vet tuggtabletter ges via munnen i samband med eller efter foderintag.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  För djur.


  Överdosering

  Inga andra symptom än de som observerats vid rekommenderade doser (se Biverkningar) har konstaterats, men symptomen har varit kraftigare.


  Särskilda försiktighetsmått vid användning
  Studier av milbemycinoxim tyder på att säkerhetsmarginalen är mindre hos vissa hundar av collieras och närbesläktade raser än hos andra raser. För dessa hundar måste den rekommenderade dosen strikt följas.

  Säkerheten för Milbemax vet hos unga valpar av dessa raser har inte undersökts.

  Kliniska symtom hos collie liknar dem som uppträder hos hundar i allmänhet vid överdosering (se avsnitt Överdosering).


  Behandling av hundar med stor mängd cirkulerande mikrofilarier kan ibland leda till överkänslighetsreaktioner, som exempelvis bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, andningsbesvär eller kraftig salivering. Dessa reaktioner hänger samman med frisättningen av proteiner från döda eller döende mikrofilarier och är inte giftiga effekter orsakade av läkemedlet. Användning till hundar med mikrofilarier i blodet rekommenderas därför inte.


  I riskområden för tropisk hjärtmask, eller om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär, för att utesluta möjlig redan inträffad smitta med Dirofilaria immitis. Om smitta konstateras ska hunden behandlas mot vuxna maskar innan Milbemax vet. ges.


  Inga studier har utförts på hundar med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


  Hos hundar som är yngre än 4 veckor är bandmaskinfektion ovanlig. Behandling av djur yngre än 4 veckor med ett kombinationspreparat kan därför vara onödig. Parasiter kan utveckla resistens mot en viss grupp av avmaskningsmedel till följd av ofta, upprepad användning av ett avmaskningsmedel ur den gruppen.


  Varningar för personer som administrerar läkemedlet:
  Tvätta händerna efter användning.
  Personer som är överkänsliga mot något av innehållsämnena skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.


  Vid oavsiktligt intag av preparatet, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.
  Ekinokockos utgör en risk för människa. Vid smitta med ekinokockos ska särskilda riktlinjer för behandling, övervakning och skyddsåtgärder för människa följas och veterinärmedicinsk enhet specialiserad på infestationer kontaktas.


  Användning under dräktighet och laktation

  Läkemedlets säkerhet har fastställts under dräktighet och laktation.

  Kan användas till dräktiga och digivande tikar.

  Kan användas till avelsdjur.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
  Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin, som är en makrocyklisk lakton, gavs under behandlingen med Milbemax vet. i rekommenderad dos.
  Samtidig användning av Milbemax vet. med en spot-on lösning innehållande moxidektin och imidakloprid tolererades väl i en experimentell studie på beaglehundar 11 månader eller äldre då den rekommenderade dosen gavs efter en applicering, men samtidig användning rekommenderas inte. I en annan studie som utfördes på 8–12 veckor gamla hundvalpar observerades övergående neurologiska biverkningar (störningar i läges- och rörelsesinne, kraftlöshet i fram- och bakben, koordinationsstörningar, lindriga darrningar och gång med höga steg enbart i bakbenen) efter administrering av båda produkterna eller enbart spot-on lösningen.
  Säkerheten och effekten för denna kombination har inte undersökts i fältstudier.
  Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax vet. och andra makrocykliska laktoner. Studier har inte heller utförts på dräktiga djur, collie, närbesläktade raser eller korsningar av dessa.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

  Produkten kan vara giftig för fiskar och andra vattenlevande organismer och får inte släppas ut i vattendrag.

  För Sverige: Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  För Finland: Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  Datum då bipacksedeln senast reviderades: 2015-04-02

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  För ytterligare information om denna produkt, vänligen kontakta:

  I Sverige: Novartis Healthcare A/S

  Animal Health

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  DANMARK


  I Finland: Novartis Veterinärmedicinska Läkemedel, Skogsjungfrugränden 10, 02130 Esbo.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.