Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Milbemax vet. för hund

2 st
145:-
Jämförpris: 72:50/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Milbemax Varunummer: 127595 Apotekets varuid: 11577
 • Mot spolmask och bandmask hos hund
 • Tar även rävens dvärgbandmask
 • Läkemedel för djur. Engångsdos med köttsmak
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Milbemax vet används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar av följande arter:

  Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp).

  Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma caninum), spolmask (Toxocara canis, Toxascaris leonina), piskmask (Trichuris vulpis), ögonmask (Thelazia callipaeda), rävens lungmask (Crenosoma vulpis, begränsning av infektionen), fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum, begränsning av infektion orskad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier; se specifika behandlings- och sjukdomspreventionsscheman under “Dosering för varje djurslag”).

  Ögonmask (se specifikt behandlingsschema under “ Dosering för varje djurslag”).

  Milbemax vet kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask, (Dirofilaria immitis), om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Novartis Healthcare A/S

  Animal Health

  Edvard Thomsens vej 14

  2300 Köpenhamn S

  DANMARK


  Tillverkare:

  Novartis Santé Animale S.A.S., 68330 Huningue, Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  MILBEMAX VET. för hundar Tabletter för hundar, tabletter för små hundar och valpar

  3. DEKLARATION AV AKTIVA OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till hund:

  Produktens namn
  Produktbeskrivning

  Milbemycin­oxim per tablett

  Prazikvantel per tab­lett

  Hjälpämnen

  Milbemax vet för små hundar och valpar

  (vita, avlånga, delbara, ena sidan märkt med “AA”, andra sidan med “NA”)

  2,5 mg

  25 mg

  Upp till 125 mg

  Milbemax vet för hundar

  (vita, runda, ena sidan märkt med “CCA”, andra sidan med “NA”)

  12,5 mg

  125 mg

  Upp till 625 mg

  4. INDIKATIONER

  Milbemax vet används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar av följande arter:


  Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp).


  Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma caninum), spolmask (Toxocara canis, Toxascaris leonina), piskmask (Trichuris vulpis), ögonmask (Thelazia callipaeda), rävens lungmask (Crenosoma vulpis, begränsning av infektionen), fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum, begränsning av infektion orskad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier; se specifika behandlings- och sjukdomspreventionsscheman under “Dosering för varje djurslag”).

  Ögonmask (se specifikt behandlingsschema under “ Dosering för varje djurslag”).


  Milbemax vet kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask, (Dirofilaria immitis), om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte ”tabletter för små hundar och valpar” till hundar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

  Använd inte ”tabletter för hundar” till hundar som väger mindre än 5 kg.

  Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

  6. BIVERKNINGAR

  Efter behandlingen kan man i sällsynta fall se följande tecken: generell påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna) och/eller tecken från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling).

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.


  Beroende på hundens vikt är den faktiska doseringen följande:

  Hundens vikt

  Milbemax vet för små hundar och valpar

  Milbemax vet för hundar

  0,5 – 1 kg

  ½ tablett (avlång, vit)

  1 – 5 kg

  1 tablett (avlång, vit)

  5 – 10 kg

  2 tabletter (avlång, vit)

  1 tablett (rund, vit)

  10 – 25 kg

  25 – 50 kg

  2 tabletter (runda, vita)

  50 – 75 kg

  3 tabletter (runda, vita)

  I fall där förebyggande behandling ges mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis) och det samtidigt krävs behandling mot bandmask, kan Milbemax vet ersätta det läkemedel med endast det som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans för förebyggande av hjärtmask.


  Vid behandling mot fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) skall milbemycinoxim ges 4 gånger med 1 veckas mellanrum. Om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad rekommenderas att man behandlar med Milbemax 1 gång och därefter fortsätter med ett läkemedel som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans vid de 3 återstående behandlingarna.


  Dosering av Milbemax vet. var 4:e vecka i endemiska områden förebygger hjärtmaskinfektion genom att minska bördan av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasiter, då samtidig behandling mot bandmask är indicerad.


  Vid behandling mot ögonmask skall milbemycinoxim ges som 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Då samtidig behandling mot bandmask är indicerad, kan Milbemax vet. ersätta det monovalenta läkemedlet som endast innehåller milbemycinoxim.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Milbemax vet ges via munnen i samband med eller efter foderintag.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 30°C.
  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


  Tabletter för små hundar och valpar:
  Hållbarheten för halverade tabletter är 1 månad. (gäller Milbemax tabletter för små hundar och valpar)

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Endast för behandling av djur. Studier av milbemycinoxim tyder på att säkerhetsmarginalen är mindre hos vissa hundar av collieras och närbesläktade raser än hos andra raser. För dessa hundar måste den rekommenderade dosen strikt följas.
  Säkerheten för Milbemax vet hos unga valpar av dessa raser har inte undersökts.

  Kliniska symtom hos collie liknar dem som uppträder hos hundar i allmänhet vid överdosering.


  Överdosering
  Inga andra symtom än de som kan ses vid normal dosering (se Biverkningar).


  Särskilda försiktighetsmått vid användning
  Djuret bör vägas före behandling så att rätt dos ges.
  Behandling av hundar med stor mängd cirkulerande larver kan ibland leda till överkänslighetsreaktioner, som exempelvis bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, andningsbesvär och kraftig salivering. Dessa reaktioner hänger samman med frisättningen av proteiner från döda eller döende larver och är inte giftig effekt av läkemedlet. Användning till hundar med larver i blodet rekommenderas därför inte.

  I riskområden för tropisk hjärtmask, eller om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär, för att utesluta förekomst av samtidig infestation med tropisk hjärtmask. Om hunden har tropisk hjärtmask ska hunden behandlas mot vuxna maskar innan Milbemax vet. ges.


  Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) utgör en risk för människa. Vid smitta av rävens dvärgbandmask finns särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning. Om hunden vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer bör veterinär kontaktas.

  (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, har konstaterats i Danmark men förekommer för närvarande inte i Sverige.)


  Inga studier har utförts på hundar med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.
  Hos hundar som är yngre än 4 veckor är bandmaskinfektion ovanlig. Behandling av djur yngre än 4 veckor med ett kombinationspreparat är därför sannolikt inte nödvändig.
  Parasiter kan utveckla resistens mot en viss grupp av avmaskningsmedel till följd av ofta, upprepad användning av ett avmaskningsmedel ur den gruppen.


  Tvätta händerna efter användning.
  Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.


  Användning under dräktighet och laktation
  Milbemax vet. kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
  Samtidig användning av Milbemax och selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med Milbemax i rekommenderad dos. Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra läkemedel från samma kemiska grupp. Studier har inte heller utförts på dräktiga djur.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

  Produkten kan vara giftig för fiskar och andra vattenlevande organismer och får inte släppas ut i vattendrag.
  Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2013-11-14

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  För upplysningar om denna produkt, vänligen kontakta:

  Novartis Healthcare A/S, Animal Health, Edvard Thomsens vej 14, 2300 Köpenhamn S, DANMARK

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.