Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Alvedon oral lösning

24 mg/ml | 100 ml

Maxantal per beställning: 5

Webbpris

35:-
Jämförpris: 350:-/l
Butikspris 52:-
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Alvedon Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 524839 Apotekets varuid: 18579
 • Lindrar smärta och feber.
 • Med smak av skogsbär
 • Från 3 månader. Använd inte Alvedon till barn i mer än 2 dygn utan att kontakta läkare. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Alvedon är och vad det används för

  Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

  Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

  Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Alvedon

  24 mg/ml oral lösning
  paracetamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Alvedon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
  3. Hur du använder Alvedon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Alvedon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Alvedon är och vad det används för

  Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


  Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


  Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

  Använd inte Alvedon

  om du är överkänslig mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotek.


  Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du har tagit för stor dos.


  Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Alvedon tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.


  Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en lever- eller njursjukdom.


  Var särskilt försiktig med Alvedon om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.


  Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


  Kontakta läkare innan Alvedon används:

  • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

  • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

  Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

  • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

  • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

  • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

  Viktig information om några innehållsämnen i Alvedon

  Lösningen innehåller metyl­para­hydroxi­bensoat (E 218) och propyl­para­hydroxi­bensoat (E 216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

  Andra läkemedel och Alvedon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel.

  • warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin.

  • probenecid (läkemedel mot gikt)

  • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

  • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

  • karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

  • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

  • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

  • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.

  • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionellt) växtbaserade läkemedel).

  Alvedon med mat, dryck och alkohol

  Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon”.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga kända risker vid användning under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


  Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Alvedon

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


  Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).


  Rekommenderad dos är:

  Barn 5-7 kg (ca 3-6 månader)

  2,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Barn 7-10 kg (ca 6 månader- 1 år)

  3,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Barn 10-15 kg (ca 1-3 år)

  5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Barn 15-20 kg (ca 3-5 år)

  7,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Barn 20-25 kg (ca 5-7 år)

  10 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Barn 25-30 kg (ca 7-9 år)

  12,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Barn 30-40 kg (ca 9-12 år)

  15 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Barn 40 kg (ca 12 år)

  20 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

  Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.


  Öppna flaskan genom att trycka ned locket och sedan vrida det moturs. Tillslut locket noggrant efter användningen.

  Om du använt för stor mängd av Alvedon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Det finns risk för leverskada även om man mår bra.


  För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

  • Angioödem: Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   2. svårigheter att svälja

   3. nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon. Kontakta snarast läkare.

  • Leverpåverkan

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

  • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

  • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

  • Njurbiverkningar

  • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

  • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

  • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Alvedon ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg.

  Övriga innehållsämnen är: Majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse (majs), povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra, hypromellos, triacetin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Innehållsdeklaration

  1 ml oral lösning innehåller:

  Verksamt ämne: paracetamol 24 mg.

  Övriga innehållsämnen: Glycerol, makrogol, konserveringsmedlen metyl­para­hydroxi­bensoat (E 218) och propyl­para­hydroxi­bensoat (E 216), sötningsmedel (sackarin­natrium, natrium­cyklamat), frukt­aromer (skogsbär), renat vatten.


  Lösningen är sockerfri.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lösningen är ofärgad eller svagt gul med smak av skogsbär.

  100 ml glasflaska med barnskyddande skruvlock av polypropen/polyethylen. Doserings­spruta av polyethylen/polystyren.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

  c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  Nykær 68

  2605 Brøndby

  Danmark


  Tel: 020–10 05 79

  E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


  Tillverkare

  Farmaclair, Hérouville Saint Clair, Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-16


Liknande produkt

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.